8 sep. 2022
To mænd ser på analyse og grafer for handel på aktiemarkedet

Bankerne må også læne sig ud på den grønne dagsorden

Af Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.

8 sep. 2022

Kapitalmarkedet spiller en nøglerolle i den grønne omstilling. Vi får ikke forandringerne hurtigt nok gennem politisk regulering.

Hård kritik: Store danske banker sparker vigtigt klimagreb til hjørne. En stor artikel i Finans 30. august afdækkede, at fem ud af Danmarks 10 største banker ikke har sat mål for at reducere klimabelastningen af deres investeringsaktiviteter. Ifølge sektorens egne udmeldinger på klimaområdet skulle alle danske banker ellers gøre dette senest i 2022.

Ingen løftet pegefinger

Jeg ser ingen grund til at løfte harmdirrende pegefingre over for sektoren, men samtidig må vi ikke undervurdere behovet for at dreje klodens investeringer metodisk, langsigtet og målrettet ind på den grønne dagsorden. Viljen er ganske givet til stede, men bankerne er fanget i den samme klemme som mange andre sektorer. Vi ser tit to lejre. I den ene har vi de forsigtige virksomheder, som ønsker fakta på bordet, før den vil sige noget om fremtidige mål. I den anden ser vi virksomheder, der starter med en skarp ledelsesudmelding om et ambitiøst mål og derefter arbejder med de handlingsplaner, som skal realisere målet.

Umodent marked

På investeringsområdet er vi (også) meget langt fra at have et stringent billede af, hvad der egentlig er en grøn investering. Tidsskriftet Economist satte i juli fokus på dette emne, hvor umodenheden stadig er det måske mest fremherskende kendetegn. 160 firmaer leverer ratings af virksomheder på området for Environment, Social and Governance (ESG), og et studie af seks rating-firmaer afslører, at de bruger 709 forskellige målepunkter i 64 forskellige kategorier. Kun 10 kategorier er fælles for alle, og rating-firmaernes resultater varierer da også meget. Hvor de store kredit-rating-firmaer er enige i 99 % af tilfældene, gælder det kun for 50 % på ESG-området.

Drop E’et i ESG?

Subjektiviteten er et problem i ratingen på ESG-området, og den kan billedligt talt svare til at skulle opstille en målestok for sit yndlingsbarn. Når en producent af elbiler på grund af forhold omkring ledelsen og arbejdspladsen bliver sendt ud af ESG-versionen af Dow Jones S&P 500 Index, mens eksempelvis oliefirmaer kan forblive, fører det Economist frem til den konklusion, at vi alene skal fokusere på E’et i ESG. Nettoeffekten af elbiler er trods alt langt mere positiv for klimaet end olieudvinding. Tidsskriftet mener på lederplads, at vi ovenikøbet skal reducere dette til alene at handle om emissions – altså CO2-udledning. Argumentet er, at der skal fokus til, hvis vi skal skabe transformationen.     

Hjælpen er på vej

Jeg er personligt ikke enig. Vi må stræbe efter bæredygtighed både i forhold til klima, sociale forhold og governance. Vi kan ikke med åbne øjne belønne et firma, som skaber grønne løsninger med børnearbejde. Selv om det er meget komplekst, så ser jeg derimod et stort håb (og et meget stort arbejde) i forlængelse af de internationale standardiseringsbestræbelser. Både EU’s taksonomi for bæredygtighed og arbejdet med at skabe fælles standarder for ESG-rapportering i både EU og ISSB trækker i den helt rigtige retning. Intentionen hos sidstnævnte er at levere en omfattende global baseline for bæredygtigheds-rapportering, så investorer og andre aktører på kapitalmarkedet får konsistent information og kan træffe informerede beslutninger.

Og i forhold til den danske banksektor vil jeg råde flere ledelser til at læne sig ud og sætte mål på klimareduktionen af deres investeringer. Danmark har gjort det. Verden har gjort det i Paris. Hver enkelt bank kan også bruge målsætningen til at sætte retning. Og husk: Hjælpen til at få fakta på bordet er på vej fra den internationale standardisering.

Denne kronik blev bragt i FINANS den 5. september 2022.

Sammendrag

Fem ud af ti største danske banker har ikke sat mål for at reducere klimabelastningen af deres investeringsaktiviteter, som de ellers bør gøre senest i 2020. Derfor bør den danske banksektor sætte mål på klimareduktionen i deres investeringer.

Om denne artikel

Af Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.