22 nov. 2021
Behandling af skattekontoen i regnskabet

Behandling af skattekontoen i regnskabet

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

22 nov. 2021
Relaterede emner Assurance

Mange virksomheder har fået et større indestående på skattekontoen. Vi ser her på, hvordan disse beløb skal præsenteres i årsregnskabet, herunder om de må modregnes i skyldige skattebeløb.

Som følge af de udskudte betalingsfrister for moms, afgifter, A-skat mv. er det muligt at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen til 100 mia. kroner frem til og med 1. maj 2023. Mange virksomheder med god likviditet har førtidigt indbetalt beløb til skattekontoen med henblik på at spare negative renter på bankindeståender. Der opstår i den forbindelse særligt to regnskabsmæssige spørgsmål.

Må der modregnes i balancen?

Et indestående beløb på skattekontoen på den ene side, og en gæld i form af skyldig moms, afgifter, A-skat m.v. på den anden side har rejst det første spørgsmål om, hvornår disse to forhold kan modregnes i balancen i virksomhedens årsrapport. Præsentationen heraf påvirker bl.a. balancesummen, hvorfor det fx har en betydning for regnskabets nøgletal og vurdering af selskabets størrelsesgrænser i forhold til regnskabsklasser og revisionspligt.

Selvom virksomheden måske selv betragter de skyldige beløb for betalt, når der er sket indbetaling på skattekontoen, er der i årsregnskabsloven et generelt forbud mod modregning, som medfører, at virksomheden rent regnskabsmæssigt først kan foretage modregning, når den faktisk er frigjort fra forpligtelsen. Det sker først på forfaldstidspunktet, hvor der på skattekontoen sker modregning mellem de indberettede og indbetalte beløb. Indtil da har virksomheden hele tiden mulighed for at sænke udbetalingsgrænsen, hvorved den efter få dage kan få udbetalt indestående på skattekontoen.

Derfor skal der i balancen ske bruttopræsentation af henholdsvis indestående beløb på skattekontoen og skyldige skattebeløb frem til forfaldstidspunktet.

Er der tale om tilgodehavender eller likvide beholdninger?

Dernæst har det som det andet centrale spørgsmål været diskuteret, om indeståender på skattekontoen skal præsenteres som tilgodehavender eller likvide beholdninger, da årsregnskabsloven ikke giver et entydigt svar herpå.

Det er EY’s holdning, at indestående beløb på skattekontoen som udgangspunkt bør klassificeres som tilgodehavender, da indeståender på skattekontoen ikke er til lige så fri disposition som et bankindestående, og ikke helt uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger på samme måde som indestående på en bankkonto. Det skyldes bl.a., at der kan gå op til fem dage fra ændring af udbetalingsgrænsen til et overskydende beløb udbetales, ligesom skatteforvaltningen forinden udbetaling tjekker, om virksomheden har anden gæld, som er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Vi vil dog ikke afvise, at indestående beløb på skattekontoen kan placeres under likvide beholdninger ud fra en substansbetragtning i den særlige situation, hvor udbetalingsgrænsen er betragteligt forhøjet i en midlertidig periode, hvorfor virksomhederne i højere grad end tidligere kan betragte skattekontoen som en del af deres løbende likviditetsstyring. Vores anbefaling er dog klassifikation som tilgodehavender.

Det er i den forbindelse EY’s holdning, at den valgte klassifikation af skattekontoen i balancen skal anvendes konsekvent i pengestrømsopgørelsen.

Ønsker du mere indsigt?

Hvis du ønsker mere indsigt i den regnskabsmæssige behandling af indestående beløb på skattekontoen, kan du læse mere i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven i afsnit 27.14 Særligt om skattekontoen. Ligeledes kan du læse mere om den regnskabsmæssige behandling af andre skattemæssige beløb i publikationens kapitel 27 Indkomstskatter

Denne nyhed er en del af serien Indsigt i Indsigt, som er regnskabsnyheder med fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som er relevante for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Vi henviser til publikationen Indsigt i årsregnskabsloven for yderligere omtale af de enkelte emner. Vi samler artiklerne på vores side om Årsregnskabsloven under Indsigt i Indsigt.

Sammendrag

Derfor skal der i balancen ske bruttopræsentation af henholdsvis indestående beløb på skattekontoen og skyldige skattebeløb frem til forfaldstidspunktet. Det er EY’s holdning, at indestående beløb på skattekontoen som udgangspunkt bør klassificeres som tilgodehavender, da indeståender på skattekontoen ikke er til lige så fri disposition som et bankindestående.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance