2 minutters læsetid 2 dec. 2019
Vejledning om børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport

Vejledning om børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

2 minutters læsetid 2 dec. 2019
Relaterede emner Assurance

Erhvervsstyrelsen har den 26. november 2019 offentliggjort en vejledning om udarbejdelse af børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport.

Vejledningen er bl.a. udarbejdet i dialog med Komitéen for god Selskabsledelse og indeholder en række konkrete og praktiske eksempler, som kan være til inspiration, når børsnoterede selskaber skal udarbejde vederlagspolitik og vederlagsrapport.

Selskabslovens krav om vederlagspolitik og vederlagsrapport trådte i kraft den 10. juni 2019, så reglerne gælder for de generalforsamlinger, som indkaldes i regnskabsår, som begynder den 10. juni 2019 og derefter.

For børsnoterede selskaber med kalenderårsregnskab betyder det, at vederlagspolitikken skal udarbejdes og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling i 2020, og at vederlagsrapporten skal udarbejdes og fremlægges til vejledende afstemning på den næstfølgende ordinære generalforsamling i 2021. Dette gælder, uanset om der er udarbejdet og godkendt en vederlagspolitik før den 10. juni 2019.

Erhvervsstyrelsens vejledning er hverken bindende eller udtømmende, men tænkt som et praktisk hjælpeværktøj til de børsnoterede selskaber, og styrelsen forventer, at vejledningen bliver opdateret, efterhånden som der gøres nye erfaringer med reglerne om udarbejdelse af vederlagspolitik og vederlagsrapport.

Styrelsen opfordrer derfor til, at de børsnoterede selskaber indsender fortolkningsspørgsmål og -bidrag, som styrelsen kan overveje at indarbejde i efterfølgende versioner af vejledningen.

Erhvervsstyrelsen gør desuden opmærksom på, at EU-Kommissionen er i gang med at udarbejde retningslinjer for en standardiseret præsentation af vederlagsrapporter. Kommissionen sendte i marts 2019 et udkast til disse retningslinjer i høring, men tidspunktet for offentliggørelse af retningslinjerne er endnu ikke udmeldt. Ved udarbejdelsen af styrelsens vejledning er der taget hensyn til Kommissionens udkast til retningslinjer.

Du kan læse Erhvervsstyrelsens vejledning her.

Sammendrag

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt en vejledning om udarbejdelse af børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport. Vejledningen indeholder en lang række konkrete og praktiske eksempler, som kan være til inspiration, når børsnoterede selskaber skal udarbejde vederlagspolitik og vederlagsrapport i de kommende år, som følge af kravene i selskabsloven. 

 

Om denne artikel

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

Related topics Assurance