2 minutters læsetid 31 okt. 2023
Farvestrålende glaskugler på række

Bogføringslovens kommende krav til digitalisering af bogføringen

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

2 minutters læsetid 31 okt. 2023
Relaterede emner Assurance

Bogføringsloven fra 1. juli 2022, har et krav om digitalisering af bogføringen, som forventes gradvist implementeret fra 1. juli 2024.

Opsummering

  • Vælges et ”standard bogføringssystem”, vil ansvaret for de tekniske krav til systemet påhvile udbyderen af systemet.
  • Vælges et ”ikke-standard bogføringssystem” er der større krav til dokumentation, udvikling og ajourføring af krav til digitale bogføringssystemer.
  • De systemer, der godkendes som ”standard bogføringssystemer”, forventes offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 1. januar 2024.

Med vedtagelse af ”den nye” bogføringslov gældende fra 1. juli 2022 kom også et krav til digitalisering af bogføringen – dette til gradvis implementering fra (forventet) 1. juli 2024.

Loven har til hensigt at mindske mængden af fejl og snyd ved indberetning af regnskaber, moms- og skatteangivelser og på samme tid øge informationssikkerhedsniveauet i Danmark. En sidegevinst er, at en lang række virksomheder vil opleve en mere effektiv administration med digital bogføring.

Siden lovens vedtagelse er vi blevet klogere på, hvilke specifikke krav der stilles til henholdsvis udbydere af digitale bogføringssystemer såvel som virksomhedernes ansvar til kravet om digital bogføring afhængigt af, om man vælger at anvende et ”standard system” eller et ”ikke-standard system”. Dette er det klassiske dilemma i virksomhederne omkring valget mellem ”in- eller outsourcing” - denne gang i forhold til ansvaret for efterlevelse af lovens krav til tekniske specifikationer krævet af et digitalt bogføringssystem i fremtiden.

Standard bogføringssystemer

Udbydere på det danske marked af digitale bogføringssystemer har deadline 31. oktober 2023 for at lade sine udbudte digitale bogføringssystemer registrere til godkendelse af Erhvervsstyrelsen. Af de systemer, der godkendes, og bliver stemplet ”standard bogføringssystemer”, kan virksomheder frit vælge fra en liste, der forventes offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 1. januar 2024.

Krav til ikke-standard bogføringssystemer

Hvis virksomheden vælger at anvende et bogføringssystem, som ikke fremgår af listen, anvender virksomheden pr. definition et ”ikke-standard bogføringssystem” / ”specialudviklet bogføringssystem” og må kigge mod bekendtgørelsen skrevet med krav hertil, for at kunne tage ansvaret i virksomheden for, at bogføringssystemet efterlever de krav, der stilles til et ”digitalt bogførings system” i bogføringsloven. Udkastet til ”bekendtgørelse om krav til virksomheders digitale bogføringssystemer der ikke er registreret efter bogføringsloven” fra august 2023 er i skrivende stund i høring og således ikke endelig vedtaget.

Således vil der i sagens natur være større krav til udarbejdelse af dokumentation, udvikling på virksomhedens bogførings system samt at holde sig ajour med udviklingen i krav til digitale bogføringssystemer, hvis virksomheden ikke vælger at anvende et ”standard system”.

Vælger virksomheden derimod at anvende et ”standard bogføringssystem”, vil ansvaret for de tekniske krav til systemet påhvile udbyderen af systemet.

Bliver min virksomhed omfattet af kravet om digital bogføring?

Spørgsmålet vi ofte oplever er indledningsvist, om vores kunder/virksomheden bliver omfattet af kravet om digital bogføring – og hvornår, i givet fald.

Til vurdering heraf har Erhvervsstyrelsen udviklet et simpelt værktøj, hvor du kan angive svar på maks. tre spørgsmål omkring din virksomhed og hurtigt få svar.

Hvor finder jeg vejledning og svar på mine spørgsmål i øvrigt?

I det hele taget, har Erhvervsstyrelsen det seneste års tid brygget på en – efterhånden ganske fyldestgørende – let læselig vejledning, som besvarer mange af de gængse spørgsmål og ofte med konkrete eksempler. Denne vejledning er blevet vores yndlingsopslagsværk, når spørgsmål melder sig omkring den nye bogføringslov.

Men det er klart, at EY’s rådgivere altid sidder klar til at hjælpe dig uagtet om spørgsmålet handler om krav i bogføringslovens, de tilhørende bekendtgørelser til henholdsvis standard bogføringssystemer og specialudviklet bogføringssystemer eller sparring på valget herimellem, eventuel implementering af løsning m.v.

Kontakt:
  • Rune Nedergaard, København, tlf. 2148 0767
  • Ketil Lemming, Aarhus, tlf. 2529 6671

Vi sidder klar til sparring og rådgivning!

Sammendrag

Siden lovens vedtagelse er vi blevet klogere på, hvilke specifikke krav, der stilles til henholdsvis udbydere af digitale bogføringssystemer såvel som virksomhedernes ansvar til kravet om digital bogføring afhængigt af, om man vælger at anvende et ”standard system” eller et ”ikke-standard system”. De systemer, der godkendes som ”standard bogføringssystemer”, forventes offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 1. januar 2024. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Assurance