Financial Accounting Advisory Services

I Assurance

Selvom der er tegn på bedring, er det økonomiske klima stadig præget af usikkerhed. I takt med at virksomheder prøver at skabe vækst på udviklede markeder og markeder i stærk vækst, møder man fortsat store udfordringer.

Relaterede emner Assurance

Sådan kan EY hjælpe

Vores Financial Accounting Advisory Services team består af konsulenter på områder som teknisk regnskab, treasury aktiviteter, closing excellence, kapitalmarkeder, ERP, samt relaterede aktiviteter inden for den finansielle og den offentlige sektor. Hvordan sikrer I holistisk og gennemgribende sustainability i alle virksomhedens led?

Du er nødt til at holde skarpt øje med omkostninger og styre pengestrømme. Desuden står virksomheder over for en stadig mere kompleks og hurtigt skiftende lovgivning, hvor ændringer i regnskabsvejledninger kan få indflydelse på beslutningstagning i virksomheden. Man må også forvente, at de væsentligste forretningsmæssige beslutninger vil påvirke regnskabsaflæggelsen.

 • Har du overblik over, hvordan ændringer i den finansielle rapportering vil påvirke din virksomhed?
 • Er dit team og din rapportering opdateret i forhold til de nyeste standarder og regler?
 • Giver dine finansielle rapporteringsprocesser dig nok kvalitetsdata og tid til at planlægge fremad?
 • Deal structuring and support

  Planlægger du at erhverve eller sælge et selskab eller indgå en aftale, som i betydelig grad påvirker din forretning og finansielle rapportering? Hvis dette er tilfældet, så er det afgørende, at mulige løsninger og transaktionens konsekvenser for din forretning og præstationsniveau omhyggeligt analyseres på et tidligt stadie i denne proces. Vores FAAS-rådgivere kan hjælpe dig med at strukturere aftalen ved at støtte dig med:

  • Hvordan aftalen kan struktureres for at fremme dine og din modparts kommercielle mål.
  • At vælge den bedst egnede regnskabsmæssige behandling baseret på identificerede mulige aftalestrukturer, regnskabsvalg og kritiske faktorer.
  • At vurdere konsekvensen for dine finansielle poster og KPI’er - og simulere konsekvenser for prognosen.
  • At identificere nøglefaktorer, som kan have konsekvenser for værdien af forretningen, og hvordan disse bedst kommunikeres.
 • Process optimization

  Vores FAAS-rådgivere hjælper dig med at opnå forøget effektivitet og kvalitet for at forbedre styringen inden for din finansfunktion, dine finansielle processer og din finansielle rapportering. Vores procesoptimeringsydelser inkluderer:

  • Assistance med at udarbejde/udarbejdelse af din ledelsesberetning og rådgivning i forbindelse med implementering af finansielle resultatindikatorer for at sikre din virksomhed relevant rapportering. 
  • Hjælp med at evaluere, udvikle og strømline aktiviteterne og processerne inden for din finansafdeling.
  • Analyse af sammenhængen mellem processer, risici og interne kontroller for at skabe et effektivt kontrolmiljø.
  • Hjælp med evalueringen, udformningen og implementeringen af best-in-class finansielle processer generelt - og specifikt din lukkeproces. Vi fokuserer primært på nøglerisici og væsentlighed, roller og opsplitning af ansvar og sikrer at processen er struktureret.
 • Enhanced reporting

  Det primære formål, når vi arbejder med forbedret rapportering, er at forklare kapitalleverandørerne, hvordan din organisation skaber værdi over tid. Du vil gerne overbevise investorerne om, at din virksomhed vil generere bæredygtig værdi. Best practice-virksomhederne giver deres læsere en klar fornemmelse af, hvordan de forskellige aspekter af forretningen relaterer til hinanden ved at udsende en årsrapport, som er godt struktureret og nem at navigere i. Rapporterne er skarpe og koncise, og de er karakteriserede ved klare henvisninger og mangel på unødvendigt fyld, hvilket forbedrer egenkapitalforklaringen i både ledelsesberetning og årsregnskab.

  For at hjælpe dig ind i den eksklusive klub af best practice-virksomheder kan vores FAAS-rådgivere assistere dig med et enhanced reporting-projekt, som involverer væsentlighedsvurderinger, forslag til at bortskære unødvendigt fyld og omstrukturering af noterne, og andre forbedringsidéer. Som eksterne konsulenter ser vores rådgivere det, dine kunder ser, når de læser årsrapporten. I kombination med vores grundige erfaring er vi hermed i stand til at komme med forslag og idéer til forbedringer af rapporten, du ikke nødvendigvis selv ville have lagt mærke til med interne briller. Vores FAAS-rådgivere kan også yde assistance internt i dit selskab gennem workshops med dine medarbejdere om emner såsom forretningsmodellen, strategi, risiko og muligheder etc. Når dine medarbejdere forstår din forretningsmodel, vil den blive kommunikeret bedre i årsrapporten, og investorer vil få en bedre forståelse af, hvordan dit selskab vil generere værdi for dem i fremtiden.

 • GAAP/IFRS Conversions

  Gennem årene har vores FAAS-rådgivere specialiseret sig i at assistere kunder med GAAP/IFRS-konverteringer. Vi gør dette på mange måder med udgangspunkt i dine behov.

  • Siden den nye danske årsregnskabslov er på vej, kan det være en fordel at konvertere direkte til IFRS – i stedet for at tilpasse og implementere ændringerne til den danske årsregnskabslov. Vi kan assistere dig med en konsekvensvurdering, som gør det klart for dig, om det vil være fordelagtigt for dig at rykke direkte over til IFRS eller ej. 
  • Hvis du allerede har besluttet at foretage en GAAP-konvertering, kan vi hjælpe dig med at identificere nøglekonsekvenser for og overvejelser vedrørende dit årsregnskab og fremhæve graden af betydning af hver konsekvens. Vi kan hjælpe dig med at opdatere systemer og processer, assistere dig med at udarbejde udkast til dine nye regnskabspolitikker, gennemføre uddannelse med dit nøglepersonale og skabe et skelet til dine nye årsregnskaber - og en årsrapport, som imødekommer dine rapporteringsbehov. 
  • En GAAP-konvertering involverer mange afgørelser for regnskabspolitikker og vil have konsekvenser for dine finansielle tal. Vi kan assistere med at benchmarke dig med sammenlignelige virksomheder og hjælpe med at vurdere, hvordan dine kontrakter kan ændres for at muliggøre den nye regnskabsstruktur.
 • Listing preparations

  En vellykket børsnotering af egenkapital- og gældsinstrumenter kan bringe din forretning til den næste fase i sin vækstrejse. Det er dog ikke let at beslutte, hvordan og hvornår man skal gå på børsen – herunder at sikre sig, at man overhovedet er klar til en børsnotering. Nøglen til dette er korrekt forberedelse, erfaren vejledning og effektiv udførelse. Vejen til en vellykket børsnotering kræver måneders forudgående planlægning, først af selve IPO-begivenheden og dernæst af den nye fase som børsnoteret selskab.

  På den livsændrende rejse fra den private verden til det offentlige marked vil du stå over for talrige ledelsesudfordringer. Det er op til CEO’en og de ledende medarbejdere at finde balancen mellem at udføre IPO-transaktionen og lede dag-til-dag aktiviteterne i selskabet. Vores FAAS-rådgivere trækker på vores globale netværk, markedslederskab, industriekspertise og -indsigt, så de kan vejlede dig før, under og efter børsnoteringsprocessen. Dermed hjælper vi din virksomhed med at nå sit potentiale.

 • Impact assessments

  For at assistere vores kunder med at nå deres mål er konsekvensvurderingen en fundamental del af vores indgangsvinkel til ethvert projekt og dækker sammenhænge såsom finansielle tjenester, technical accounting, treasury-aktiviteter, closing excellence, integreret rapportering og offentlige aktiviteter. Vi sikrer, at vores konsekvensvurderinger er evidensbaserede, inkluderer en effektanalyse og inddrager konsekvenserne, omkostningerne og fordelene ved at gennemgå en bestemt forandring.

  Eksempler på FAAS-projekter, som beror på konsekvensvurderinger, inkluderer:

  • Overblik over konsekvenserne af en ændring i IFRS for dine forretningsprocesser og -systemer
  • Overblik over konsekvenserne af ændringer i regnskabsstandarder for årsregnskaber og finansielle nøgletal
  • Overblik over konsekvenserne af nøglebeslutninger i din forretning (såsom nye leverandører og kunde- eller partnerskabsordninger) for din regnskabsførelse og finansielle rapportering.
 • Training

  For hurtigt at hjælpe dig til at overvinde udfordringer med din virksomheds finansielle rapportering har vi i FAAS en række muligheder for træning af virksomhedens medarbejdere. Træningen tager specifikt udgangspunkt i din virksomheds behov, men falder primært inden for områderne technical accounting og finansiel procesoptimering. Vi har erfaring med at udvikle og gennemføre træning til kunder inden for både den private, den offentlige og den finansielle sektor.

  Selvom vores træningsmaterialer varierer, forbliver de fordelene du får de samme. FAAS' træningsforløb:

  • Hjælper dig med at løse nuværende problemstillinger ved at analysere og handle på disse.
  • Forhindrer nye problemstillinger ved at give dine medarbejdere de rette redskaber til at håndtere problemer inden de opstår. 
  • Hjælper med at identificere nye muligheder gennem samarbejdet med og træningen af dine medarbejdere. Med vores interesse for og grundige analyse af dine nuværende behov og fremtidige ønsker er FAAS' professionelle rådgivere entusiastiske omkring at levere dynamiske og skræddersyede træningsprogrammer, som hjælper din forretning frem.

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.