3 minutters læsetid 4 nov. 2019
A team auditing the business quality

Fokusområder ved regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder

Af

Anne Frendrup

Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsmæssig compliance for ikke-finansielle virksomheder. Nyhedsformidler. Paragraf-nørd. Realistisk perfektionist.

3 minutters læsetid 4 nov. 2019
Relaterede emner Assurance

ESMA (the European Securities and Markets Authority) har den 22. oktober 2019 meldt fokusområderne ud for det kommende års kontrol af årsrapporterne for børsnoterede virksomheder.

Fokusområderne er valgt i samarbejde med de nationale myndigheder, der udfører regnskabskontrollen i de enkelte EU-lande, herunder Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet i Danmark.

Ud over nedenstående fokusområder kan de nationale myndigheder have yderligere fokusområder vedrørende andre emner.

Følgende områder vil være fokusområder ved kontrol af 2019-regnskaberne:

  • Specifikke problemstillinger relateret til implementeringen af IFRS 16 Leases.
  • Opfølgning på specifikke problemstillinger relateret til implementeringen af IFRS 9 Financial Instruments for kreditinstitutter og IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers for ikke-finansielle virksomheder.
  • Specifikke problemstillinger relateret til anvendelse af IAS 12 Income Taxes inkl. anvendelse af IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments.

Herudover fremhæver ESMA, at virksomheder bør have fokus på de potentielle regnskabsmæssige konsekvenser af IBOR-reformen, hvorefter der som følge af reformen potentielt sker overgang fra én referencerente til en anden i finansielle kontrakter, og herunder at virksomhederne ud over at vurdere de regnskabsmæssige konsekvenser tillige overvejer de nødvendige oplysninger om konsekvenserne i årsrapporten for 2019.

Ud over ovenstående primære kontrolområder fremhæver ESMA vigtigheden af, at udstedere giver virksomhedsspecifikke oplysninger i deres finansielle rapporter og giver informative beskrivelser og forklaringer af de problemstillinger, der er relevante for at forstå virksomhedens finansielle situation.

Derudover anfører ESMA, at man i år også vil fokusere på flere forhold i de ikke-finansielle dele af årsrapporten, herunder:

  • Oplysning om ikke-finansiel information i årsrapporten, særligt miljø og forhold relateret til klimaforandringer, KPI'er (key perfomance indicators), supply chains og brug af disclosure frameworks.
  • Specifikke aspekter af ESMA's Guidelines on Alternative Performance Measures, særligt alternative resultatmål der er ændret eller inkluderet som et resultat af de nye regnskabsstandarder, herunder særligt IFRS 16.

Herudover henleder ESMA opmærksomheden på de nye indberetningskrav (ESEF), der træder i kraft for børsnoterede virksomheder i EU i 2021. ESMA forventer, at udstedere foretager alle nødvendige skridt for at sikre rettidig overholdelse af de nye krav. Læs mere om ESEF her.

Endelig fremhæver ESMA vigtigheden af at oplyse om effekten af Storbritanniens beslutning om at forlade EU. ESMA minder udstederne om at følge Brexit-forhandlingerne tæt for at kunne vurdere, hvilken effekt det har på deres aktiviteter og finansielle information.

Læs mere om fokusområderne her.

Sammendrag

ESMA har udsendt fokusområder for regnskabskontrollen af 2019-årsrapporter. Det store fokus er på specifikke problemstillinger vedrørende IFRS 16 og opfølgning på implementering af IFRS 9 for kreditinstitutter og IFRS 15 for ikke-finansielle virksomheder. Der er desuden fokus på kravene til ikke-finansiel information, herunder miljø og forhold vedrørende klimaændringer samt KPI'er, og specifikke aspekter relateret til Alternative Performance Measures (APMs). Herudover henleder ESMA opmærksomheden på de nye indberetningskrav (ESEF), der træder i kraft i 2021.

Om denne artikel

Af

Anne Frendrup

Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsmæssig compliance for ikke-finansielle virksomheder. Nyhedsformidler. Paragraf-nørd. Realistisk perfektionist.

Relaterede emner Assurance