Forensic & Integrity Service Offerings

Vores team arbejder for, at du kan få gavn af vores brede sektorerfaring, vores dybdegående viden om de forskellige emneområder og den seneste indsigt fra vores arbejde verden over.

Relaterede emner Law Digital Cybersecurity

Hvad EY kan gøre for dig

Med ca. 4.500 specialister inden for Forensic Services overalt i verden sammensætter vi et tværfagligt og kulturelt tilpasset team, som samarbejder med dig og dine juridiske rådgivere, hvor vi tilbyder fordelene ved vores brede sektorerfaring, vores dybdegående viden om de forskellige emneområder og omfattende indsigt på området.

Investigations & Compliance

Vores dedikerede globale team af undersøgere, retstekniske regnskabsrådgivere samt compliance- og teknologirådgivere hjælper virksomheder med hurtigt at reagere på beskyldninger om bestikkelse eller bedrageri eller anden ureglementeret adfærd, foruden retshåndhævelse og lovgivningsmæssige undersøgelser. Ved hjælp af avancerede retstekniske systemer indsamler vi hurtigt fakta og dokumentationsmateriale for at vurdere omfanget af problemet og for at hjælpe virksomhederne med at håndtere relevante interessenter. Vi støtter juridiske rådgivere ved at analysere forskellige datakilder for at afdække forbindelser, mønstre og afvigelser og ved at fremlægge resultaterne under retssager. 

Vores rådgivere samarbejder også med virksomheder og deres juridiske rådgivere for at optimere risikovurderinger og skræddersy compliance-programmer for at hjælpe med at gøre integritet til kernen i virksomheden. Vores mål er at hjælpe virksomheder med at skabe en etisk forretningskultur, som fokuserer på ærlighed, integritet og gennemsigtighed og dermed forbedrer deres forretningsmæssige resultater og beskytter deres brand. Ved at benytte retstekniske dataanalyser kan vi formidle indsigt i medarbejdernes adfærdsmønstre, som kan bruges til at udvikle skræddersyede compliance-programmer i overensstemmelse med virksomhedens forretnings- og risikoprofil. Få mere at vide.

Claims & Disputes

Vi hjælper virksomheder og deres juridiske rådgivere med at udarbejde de beregninger, analyser og strategier, der kræves i forbindelse med komplekse kommercielle tvister. Ved at rådgive om de økonomiske aspekter af kontrakter og aftaler, der ofte giver anledning til tvister, hjælper vi også med at mindske risikoen for fremtidige problemer, allerede før aftalen underskrives. Vi støtter virksomheder i på en effektiv måde at præsentere deres holdninger til økonomiske og kommercielle anliggender i voldgift, retssager og andre alternative tvistbilæggelsesprocedurer. Vi sørger for solide, objektive, uafhængige og sagkyndige vidnesbyrd og udtalelser om specifikke forhold, der er afgørende for løsningen af tvister, ved at vi kombinerer dybdegående retstekniske kompetencer, branchekendskab samt vores omfattende erfaring i at rådgive om spørgsmål i mange forskellige konfliktløsningsfora. I sidste ende hjælper vi med at beskytte værdien af en virksomheds forretning og hjælper med at opnå legitimt udbytte gennem kontrakter og transaktioner.

Vores rådgivere i Claims hjælper også virksomheder med at genvinde økonomiske tab ved at udarbejde kommercielle forsikringskrav og statsstøtteansøgninger efter katastrofale tab. I kølvandet på brande, eksplosioner, oversvømmelser, storme, tyverier, cyberindbrud og utallige andre katastrofer har virksomheder ofte brug for hjælp til at lægge en strategi for, hvordan de både kan genvinde og dokumentere de økonomiske tab, der kan inddrives. Vores rådgivere har mange års erfaring i at hjælpe virksomheder med at få dækket deres tab gennem forsikringsselskaber samt, som fx i USA, at hjælpe lokale myndigheder og non-profit organisationer med at søge finansiering til genopretning gennem amerikanske føderale katastrofeprogrammer (fx FEMA, HUD). Via EY Disaster Grant Management hjælper vi virksomheder gennem hele ansøgningsprocessen fra start til slut. Få mere at vide.

Discovery Services

Mangfoldigheden og spredningen af digital information fortsætter med at stige, efterhånden som de juridiske og lovgivningsmæssige forhold bliver stadigt mere udfordrende. Virksomhederne søger helhedsløsninger inden for Discovery, som kan hjælpe dem med at håndtere juridiske og compliance-relaterede risici og med at reducere omkostninger. Fra håndtering af informationer forud for en retssag til datahåndtering efter en retssag giver kvalifikationerne, erfaringen og bredden af vores teams os mulighed for at kunne tilbyde services på tværs af hele spektret af Discovery-tjenester. Vi har stor erfaring med at håndtere højt profilerede, komplekse juridiske og lovgivningsmæssige ændringer og undersøgelser. Vores eksperter inden for Discovery, informationsstyring og retstekniske løsninger kan bistå med at besvare spørgsmålene "hvem, hvad, hvor, hvornår og hvordan", som hjælper virksomheder med at imødekomme deres behov inden for discovery og compliance.

Vi er dedikeret til at beskytte din virksomheds informationsaktiver. Vi har fastlagt globale operationelle retningslinjer for håndtering af virksomhedsdata, og de understøttes af øremærkede ressourcer fra EY General Counsel's Global Data Privacy team. EY har fastlagt bindende forretningsregler (Binding Corporate Rules - BCRs) for at leve op til EU's databeskyttelsesforordning og andre regler og love om beskyttelse af personlige oplysninger. I mange tilfælde, især under EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), giver BCR os mulighed for at foretage dataoverførsel hen over grænserne, hvilket i sidste ende fører til større økonomisk effektivitet og bedre kvalitetskontrol via centraliseret behandling og revision. Få mere at vide.

Forensic Data Analytics 

Forensic Data Analytics (FDA) er et kritisk element i næsten alle de tjenester, vi tilbyder virksomheder – hvad enten det drejer sig om en undersøgelse, digitalisering af compliance, retstekniske bestræbelser eller en kompleks retssag. Vores FDA-rådgivere er erfarne inden for machine learning, natural language processing og robotics og har omfattende brancheerfaring. Vi hjælper virksomheder med at afdække og efterforske tilfælde af svig, spild, forkert brug, misbrug, korruption og andre former for manglende compliance.

Vores teams kvalifikationer, erfaring og bredde gør det muligt for os at give beslutningstagerne de konkrete fakta og den indsigt, de har brug for til at håndtere risici i relation til integritet, sænke omkostningerne ved compliance og øge forretningens gennemsigtighed.  

Ved at anvende et tilpasset, gentageligt og omkostningseffektivt metodeapparat hjælper vi desuden virksomheder gennem vores Managed Services med at tackle løbende compliance-risici og med at reagere hurtigt på myndighedskrav. Med "security by design" tilbyder vi et bredt udvalg af data hosting-løsninger, som alle har flere lag af fysisk og virtuel sikkerhed samt direkte forbindelse til EY's retstekniske computerlaboratorier i mere end 30 lande. Få mere at vide.

Privacy & Cyber Response

I alt fra undersøgelser til retssager og lovgivningsmæssige konsekvenser hjælper eksperterne i EY Privacy & Cyber Response (P&CR) virksomheder med at navigere gennem komplekse cyberangreb. Vores teams har hjulpet virksomheder med at håndtere en lang række cyberhændelser, herunder tyveri af personidentificerbare oplysninger (PII), kompromittering af virksomhedens e-mailsystem, ransomware-angreb og kreditkorttyveri. Vi kombinerer cybersikkerhed og retsteknisk erfaring med traditionelle efterforskningsmetoder, herunder afhøring af vidner, undersøgelse af data og af fysisk og digitalt dokumentationsmateriale for at afdække alle fakta i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Vi har stor erfaring med at bidrage til håndtering af lovgivningsmæssige undersøgelser og samarbejde med retshåndhævende myndigheder. Da brud på cybersikkerheden ofte går på tværs af landegrænser, skræddersyer vi procedurerne til de særlige juridiske og lovgivningsmæssige krav i de forskellige lande, der er involveret i undersøgelsen, herunder i samarbejde med eksterne juridiske rådgivere.

Vores tværfaglige teams hjælper virksomheder med at udvikle rammer for datastyring, der understøttes af relevante politikker og teknologier, så databeskyttelse og overholdelse af privatlivets fred er realiserbare og bæredygtige i det lange løb. Vi hjælper også med at udvikle GDPR- og andre relevante løsninger til databeskyttelse og overholdelse af privatlivets fred, der fungerer sammen med virksomhedens cyberresponsplan, som gør det muligt for dem at reagere på et brud på cybersikkerheden på en effektiv måde inden for det krævede tidsvindue. Få mere at vide.

Transaction Forensics

Vores rådgivere i Transaction Forensics bistår virksomheder og juridiske rådgivere i at identificere og afhjælpe de økonomiske, driftsmæssige og omdømmemæssige risici, der er forbundet med fusioner og akkvisitioner. De har dybdegående erfaring med antikorruptions-due diligence, både før og efter closing, samt tilknyttede undersøgelser og compliance-forhold. Derudover er de eksperter i at udføre dybdegående risikoanalyser af svig, bestikkelse og korruption, hvidvask, begrænsninger af handel og eksport, transaktioner med nærtstående parter og interessekonflikter. Vi har globale kompetencer og ressourcer, som kan håndtere potentielle problemer ved transaktioner på tværs af landegrænser og brancher. 

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.