18 aug. 2022
En gruppe medarbejdere arbejer på projekt om alternativ energi

Fortæl medarbejderne, hvad I gør for klimaet

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

18 aug. 2022

Virksomhedernes bæredygtighedstiltag skal fortælles til medarbejdere. Ellers lykkes virksomheder ikke med målsætningerne.

De fleste medarbejdere lægger mærke til, at plastflaskerne er skiftet ud på arbejdspladsen, eller at man skal sortere affald i kantinen, men din virksomhed gør måske den største forskel andre steder i forhold til bæredygtighed. Og der er derfor en vigtig ting, mange virksomheder glemmer.

Det er altafgørende at fortælle medarbejderne om virksomhedens bæredygtighedstiltag – for ellers er det langt fra sikkert, at virksomheden lykkes med sine ambitiøse tiltag.

Virksomheder gør muligvis den største forskel for klimaet ved at investere bæredygtigt og lave klimavenlige indkøb. Det tænker den menige medarbejder måske ikke over, da det ofte er kompliceret at sætte sig ind i. Der er derfor rigtig mange, ambitiøse klimamål, som aldrig lykkes.

Medarbejdere ved mindre, end ledere tror

Der tegner sig dog et billede af, at ledere er overbeviste om, at de ansatte har større kendskab til bæredygtighedsindsatsen, end medarbejderne reelt har. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Wilke har lavet for Børsen.

Og det er et problem, da det i høj grad er medarbejderne, der tegner virksomhedens brand udadtil - men hvis de ikke kan fortælle om den forskel, virksomheden gør for bæredygtigheden, taber virksomheden troværdighed.

Når man som virksomhed mister troværdighed, kan det blandt andet gå ud over den varme kartoffel, der er lige nu i samfundet: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Mere end én mail

I Wilkes undersøgelse for Børsen svarer 67 % af de adspurgte medarbejdere, at virksomhedens bæredygtighedsindsats har betydning for deres tilfredshed med arbejdspladsen. Og det gælder i høj grad den yngre generation.

Men det nytter ikke noget bare at sende en mail ud til medarbejderne med ens bæredygtighedsindsatser og så tro, at medarbejderne er med på vognen. Man kan ikke bare stille sig op på en stol og sige, at ”nu har vi en ny strategi,” og så går medarbejderne den vej dagen efter.

Det skal gøres kontinuerligt med en strategi om, hvordan og hvornår man informerer og uddanner sine medarbejdere i virksomhedens bæredygtighedstiltag. Det tager nemlig tid at skabe forandring, så man når sine nye målsætninger.  

Sammendrag

Virksomheder i dag har stor fokus på at lave tiltag for at blive mere bæredygtige, men for at de kan lykkes med dem, skal medarbejdere informeres. Ellers bliver det sværere at lykkes med tiltagene. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.