19 maj 2022
Kvinde arbejder på tablet på en café

Fristudskydelsen for indberetning af årsrapporter er vedtaget

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

19 maj 2022
Relaterede emner Assurance

Det ligger nu fast, at fristen for 2021-årsrapporterne udskydes med 1 måned - fra 31. maj 2022 til 30. juni 2022. 

Som forventet, er der den 19. maj 2022 sket vedtagelse af det lovforslag, som vedrører udskydelse af selskabers frist for at indberette årsrapporten – gældende for både 2021-årsrapporten og årsrapporterne derefter.

Indholdet i det vedtagne lovforslag

Med det vedtagne lovforslag bliver fristen for indberetning af årsrapporten permanent forlænget fra 5 til 6 måneder efter balancedagen. De første årsrapporter, som dette kommer til at gælde for, er årsrapporterne for kalenderåret 2021 for virksomheder i regnskabsklasse B og C. Fristudskydelsen gælder for årsrapporter med en balancedag 31. december 2021 eller derefter, hvorfor også de selskaber, som har regnskabsafslutning i løbet af foråret 2022 (fx 31. marts 2022 eller 30. april 2022) har 6 måneder til at indberette årsrapporten.

Fristen for virksomheder i regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) berøres ikke af lovændringen, og vil som i dag stadig have en frist på 4 måneder efter balancedagen.

Lovændringen indebærer også, at fristen for anmeldelse af omlægning af regnskabsår for virksomheder i regnskabsklasse B og C forlænges fra 5 til 6 måneder. Det betyder, at anmeldelse om omlægning af regnskabsår til Erhvervsstyrelsen skal være modtaget senest 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 6 måneder efter omlægningsperiodens udløb.

Baggrunden for lovændringen

Formålet med at forlænge indberetningsfristen for årsrapporten er bl.a. at ensrette fristen med virksomhedernes frist for indberetning af oplysningsskemaet (selvangivelsen) til Skattestyrelsen, som netop skal ske senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Kun de ganske få virksomheder, som har regnskabsafslutning i perioden 1. februar til 31. marts, vil ikke opleve, at de to frister ensrettes.

I det oprindelige udkast til lovforslag var der lagt op til, at fristudskydelsen først kunne anvendes fra og med årsrapporterne for kalenderåret 2022. Det har dog hele tiden være EY's opfattelse, at det ikke var hensigtsmæssigt, at fristen for 2021-årsrapporterne var 5 måneder efter balancedagen, når 2020-årsrapporterne havde en frist på 6 måneder grundet fristudskydelse som følge af COVID-19-situationen, og når der samtidig var udsigt til, at årsrapporterne for 2022 og fremefter ville få en frist på 6 måneder.

Lovforslaget er vedtaget

Folketinget har vedtaget lovforslaget den 19. maj 2022. Det vedtagne lovforslag L 163 B er tilgængeligt på Folketingets hjemmeside. Rent lovteknisk træder bestemmelsen om fristudskydelsen i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende, så den derved kan nå at få virkning for regnskabsår, der slutter 31. december 2021.

Sammendrag

Lovforslaget, som vedrører udskydelse af selskabers frist for at indberette årsrapporten – gældende for både 2021-årsrapporten og årsrapporterne derefter, er nu vedtaget. Lovændringen betyder, at fristen for indberetning af årsrapporten permanent forlænges fra 5 til 6 måneder efter balancedagen. De første årsrapporter, som dette kommer til at gælde for, er årsrapporterne for kalenderåret 2021 for virksomheder i regnskabsklasse B og C. Fristen for virksomheder i regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) berøres ikke af lovændringen, og vil som i dag stadig have en frist på 4 måneder efter balancedagen.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance