18 feb. 2020
Hvordan kan du gøre det øgede klimafokus til en fordel?

Hvordan kan du gøre det øgede klimafokus til en fordel?

Af Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.

18 feb. 2020

Også små og mellemstore virksomheder (SMV’er) forventes at bidrage og forholde sig til klimaudfordringerne.

I Danmark er der en stigende forventning til at alle bidrager og forholder sig til klimaudfordringerne. Og det forventes, at også SMV’er engagerer sig i Danmarks målsætning om en 70 % reduktion af de nationale CO2-udledninger i 2030 og net CO2-neutralitet i 2050. 

Mange SMV’er er allerede i gang og leverer klimavenlige løsninger eller arbejder fx systematisk med energisparetiltag. Men i takt med, at klima vejer tungere og tungere hos private kunder, investorer og offentlige indkøbere, er manglende dokumentation og overblik over hvor klimatiltag virkelig batter, en udfordring. 

Fire spørgsmål fra investorer og indkøbere 

  • Hvordan forholder din virksomhed sig til klima-agendaen? 
  • Hvilke aktiviteter, i din virksomheds værdikæde, driver dine CO2-udledninger? 
  • Har din virksomhed opgjort CO2-regnskabet jf. Drivhusprotokollen? 
  • Har din virksomhed klimamål? 

Tag temperaturen på klima med EY 

Gennem flere år, har vi i EY hjulpet danske virksomheder med at forstå, hvordan klima relaterer sig til forretningen og kommunikere arbejdet med klima internt og eksternt. I EY kan vi bl.a. hjælpe dig med at: 

  • Dokumentere effekten af klimatiltag og belyse hvilke aktiviteter der bidrager mest til CO2-udledningen gennem et CO2-regnskab. 
  • Kommunikere klimamål, eksisterende og fremtidige klimatiltag m.m. i klimastrategier og -rapporter. 
  • Vurdere hvordan virksomhedens løsninger bidrager til den grønne omstilling. 

Når klima-kravet rammer… 

… er første skridt at få synliggjort eksisterende arbejde. Det er EY’s erfaring, at et CO2-regnskab er et godt sted at starte. Det er let at komme i gang, da CO2-regnskabet baseres på let tilgængelige data, så som energi- og transportforbrug. Et CO2-regnskab viser engagement i klimadagsordenen, samtidig med at det dokumenterer din virksomheds årlige CO2-udledning og potentielt opnåede reduktioner. CO2-regnskabet kan altså over for kunder, indkøbere og investorer, svare på, hvordan du arbejder med klima. 

Lad os forsætte rejsen mod nullet sammen.

Sammendrag

Mange SMV’er er allerede i gang og leverer klimavenlige løsninger eller arbejder fx systematisk med energisparetiltag. Men i takt med, at klima vejer tungere og tungere hos private kunder, investorer og offentlige indkøbere, er manglende dokumentation og overblik over hvor klimatiltag virkelig batter, en udfordring. Det er EY’s erfaring, at et CO2-regnskab er et godt sted at starte. Det er let at komme i gang, da CO2-regnskabet baseres på let tilgængelige data, så som energi- og transportforbrug. Et CO2-regnskab viser engagement i klima-dagsordenen, samtidig med at det dokumenterer din virksomheds årlige CO2-udledning og potentielt opnåede reduktioner.

Om denne artikel

Af Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.