6 nov. 2020
862763600

IFRS Foundation’s rolle i rapportering om bæredygtighed

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

6 nov. 2020
Relaterede emner Assurance IFRS

IFRS Foundation har offentliggjort et consultation paper vedrørende rapportering om bæredygtighed.

IFRS Foundation offentliggjorde i september sit consultation paper vedrørende rapportering om bæredygtighed. Offentliggørelsen skete med henblik på at vurdere behovet for rapportering herom på et globalt niveau og for at udforske sin egen mulige rolle i udviklingen af et globalt sæt af standarder til regulering af rapportering om bæredygtighed.

Formålet med consultation paper er at søge feedback fra stakeholders på tre centrale områder:

Vurdering af behovet for globale standarder for rapportering om bæredygtighed

Der er for nuværende forskellige regler for rapportering om bæredygtighed med flere forskellige fokus. Hvor nogle regelsæt fokuserer på ikke-finansiel standard setting, fokuserer andre på begrebsrammer for ikke-finansiel information, eller begrebsrammer for rapportering om klimarelaterede-informationer. Der er ligeledes forskelligt fokus mellem indvirkning af risici på virksomheden og virksomhedens indvirkning på miljøet. Denne risiko for fragmentering globalt øger behovet for et globalt regelsæt for rapportering om bæredygtighed. IFRS Foundation's consultation paper konkluderer, at de forskellige initiativer underbygger behovet for et globalt regelsæt, som forbedrer sammenlignelighed og reducerer kompleksiteten i rapporteringen om bæredygtighed.

Vurdering af IFRS Foundation's mulige rolle

IFRS Foundation er af flere institutioner og organisation blevet anbefalet, som en mulig standard setter for rapportering om bæredygtighed, fordi fonden har en høj ekspertise i standard setting, har stærke relationer til nationale regulatorer og indgår i tæt samarbejde med stakeholder i forbindelse med dens standard setting aktiviteter. Consultation paper fremhæver, at hvis fonden skal involveres i standard setting relateret til rapportering om bæredygtighed vil det være nødvendigt at arbejde tæt sammen med myndigheder og nationale regulatorer.

Den mulige rolle for Standards Sustainability Board (SSB)

IFRS Foundation har i det offentliggjorte consultation paper forslået etablering af SSB, som skal være ansvarlig for udviklingen af rapporteringsstandarder relateret til rapportering om bæredygtighed. Indledningsvist vil fokus for SSB være på risikoen relateret til klimaændringer, fordi dette er en central finansiel risiko som investorer og regulatorer fokuserer på. Der er herudover fokus på, at SSB vil kunne udnytte eksisterende processer, relateret til standard setting, som er kendt fra IASB i dag.

Der er kommenteringsfrist på consultation paper den 31. december 2020.

Download publikationen her

Sammendrag

EY har udgivet en publikation, der kort gennemgår de centrale forhold i det consultation paper som IFRS Foundation i september 2020 offentliggjorde vedrørende nødvendigheden af et globalt regelsæt for rapportering om bæredygtighed og de muligheder, som fonden har identificeret vedrørende deres mulige rolle i udviklingen af et sådan regelsæt.

Om denne artikel

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

Related topics Assurance IFRS