22 sep. 2020
Indeksering af de indefrosne feriemidler

Indeksering af de indefrosne feriemidler

Af Dita Moysich

Manager i EY’s nordiske IFRS Desk. Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering samt EY Danmarks revisionsafdeling (Mid Market).

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

22 sep. 2020
Relaterede emner Assurance

Hvis din virksomhed vælger at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden, skal der ske en løbende indeksering af virksomhedens forpligtelse, svarende til lønudviklingen. 

Hvis din virksomhed vælger at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden, skal der ske en løbende indeksering af virksomhedens forpligtelse, svarende til lønudviklingen.

Én gang årligt vil virksomheden få meddelelse om, hvilken indeksering der gælder for en bagudrettet periode for de indefrosne feriemidler, der endnu ikke er indbetalt til fonden.

Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned, hvor feriemidlerne ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler.

Beholder virksomhed de indefrosne feriemidler på balancen, skal indekseringen anses som en finansiel post i resultatopgørelsen.

Tidspunkt for opstart af indeksering

Indekseringen af de indefrosne feriemidler starter samtidig med, at optjeningsperioden af de indefrosne feriemidler er afsluttet, og den nye ferielov reelt træder i kraft – det vil sige fra og med den 1. september 2020.

Den sats, som de indefrosne feriemidler skal indekseres efter, fastsættes første gang senest den 31. maj 2021 og gælder bagudrettet for indefrosne feriemidler i perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021.

Denne fremgangsmåde betyder, at virksomhederne reelt ikke kender den endelige indeksering, som tilskrives for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021. Der skal derfor udøves et regnskabsmæssigt skøn for, hvad satsen forventes at udgøre. Da indekseringen i henhold til loven beregnes pr. påbegyndt måned, vil det være hensigtsmæssigt, at der etableres en proces i virksomheden, hvor der foretages en månedlig tilskrivning i forhold til en korrekt opgørelse af forpligtelsen ved regnskabsafslutninger fx pr. 31. december. 

Satsen, der skal anvendes, stammer fra Dansk Arbejdsgivers Strukturstatistik, og er et udtryk for den generelle lønudvikling. 

Historisk har satsen udgjort følgende:

År Sats
2010 2,8 %
2011 1,3 %
2012 2,3 %
2013 1,6 %
2014 1,1 %
2015 1,9 %
2016 2,3 %
2017 2,2 %
2018 2,4 %
2019 2,5 %

Virksomheder, der har besluttet at indbetale indefrosne feriemidler

Ovenstående proces om indeksering betyder, at selv virksomheder, der har besluttet sig for at indbetale de indefrosne feriemidler fuldt ud, vil skulle indeksere forpligtelsen fra og med 1. september 2020 og frem til, der bliver mulighed for indfrielse. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke noget endeligt tidspunkt for, hvornår virksomheder tidligst kan indbetale de indefrosne feriemidler med frigørende virkning. Det forlyder, at denne forsinkelse kan skyldes, at der har været politisk fokus på en hel eller delvis udbetaling af de indefrosne feriemidler til medarbejderne.   

Indekseringen fremover

Efterfølgende bliver satsen fastsat og offentliggjort en gang årligt.

Inden udgangen af juli hvert år offentliggøres den indeksering af de indefrosne feriemidler, der gælder bagudrettet for perioden 1. juni i foregående år til 31. maj i indeværende år. Det betyder, at der generelt i hele perioden frem til en fuldstændig afvikling af forpligtelsen, vil være behov for at foretage et regnskabsmæssigt skøn over den forventede indeksering for regnskabsåret, ligesom der formentlig vil være behov for en justering af det foretagne regnskabsmæssige skøn, når indekseringen for perioden bliver offentliggjort.

Feriemidler, der bliver indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler i løbet af året, indekseres pr. påbegyndt måned, de har været placeret i virksomheden før indbetaling. Virksomheder skal derfor være opmærksomme på, at hvis man frivilligt indbetaler indefrosne feriemidler i løbet af året, bliver virksomheden efterfølgende opkrævet en indeksering, som dækker perioden pr. påbegyndt måned efter den 31. maj, hvor den seneste årlige indekseringssats blev fastsat.

Sammendrag

Alle virksomheder, der har indregnet en gældforpligtelse, der dækker over indefrosne feriemidler fra den nye ferielov, skal beregne en løbende indeksering svarende til lønudviklingen. 

Om denne artikel

Af Dita Moysich

Manager i EY’s nordiske IFRS Desk. Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering samt EY Danmarks revisionsafdeling (Mid Market).

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

Related topics Assurance