15 nov. 2021
Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22

Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

15 nov. 2021
Relaterede emner Assurance

8. udgave af vores regnskabspublikation er blevet opdateret med vores seneste viden og nye fortolkninger og vejledninger, som er opstået i løbet af det seneste år.

Indsigt i årsregnskabsloven fortæller om gældende lov, den seneste udvikling i praksis og om EY's erfaringer. Publikationen er endvidere suppleret med vores holdninger til mange af de områder, hvor anvendelse af lovens rammebestemmelser kræver yderligere vejledning eller fortolkning.

De væsentligste ændringer i 8. udgave af Indsigt i årsregnskabsloven er følgende:

  • Vi har indarbejdet de vejledninger og præciseringer, som fulgte efter den seneste store ændring af årsregnskabsloven (ÅRL 2020). Vi har arbejdet intenst med den praktiske implementering af disse ændringer, og erfaringer udledt heraf er indarbejdet i de relevante kapitler.
  • Kapitel 5 om dagsværdi og kapitel 22 om afledte finansielle instrumenter er begge blevet opdateret med de seneste fortolkninger vedrørende behandling af renteswaps i årsregnskabet, hvilket Erhvervsstyrelsen har præciseret i vejledninger i 2021.
  • Kapitel 19 om kapitalandele er udbygget vedrørende lovens nye type af kapitalandele, benævnt kapitalinteresser. Erhvervsstyrelsen har også udsendt en vejledning om kapitalinteresser, som ligeledes er indarbejdet i kapitlet.
  • Kapitel 44 om regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser som følge af COVID-19 er ajourført, da disse forhold fortsat vil udfordre 2021-regnskabsaflæggelsen for flere virksomheder.

Herudover er publikationen udbygget og ajourført på en række områder, som efter EY's opfattelse har givet anledning til hyppige spørgsmål, problemstillinger og fortolkninger i praksis. 

Et hjælpeværktøj til dagligdagen – i både trykt og elektronisk format

Indsigt i årsregnskabsloven er tiltænkt som et hjælpeværktøj i den daglige anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser. Publikationen gennemgår årsregnskabslovens bestemmelser, og denne gennemgang suppleres i vidt omfang med EY's holdninger, fortolkninger og forslag til praktisk anvendelse.

Publikationen findes i en trykt udgave, som indeholder bogens 44 kapitler, og den gældende årsregnskabslov med tilhørende bekendtgørelser. Den trykte udgave kan rekvireres ved at tage kontakt til din daglige revisor hos EY eller ved henvendelse i receptionen på et af vores kontorer, hvor der allerede ligger trykte eksemplarer klar til udlevering.

Publikationen findes også i en elektronisk udgave, som indeholder 1.300 sider mere i forhold til den trykte udgave, idet den elektroniske udgave er suppleret med følgende:

  • Alle lovbemærkninger til de enkelte paragraffer i årsregnskabsloven.
  • Erhvervsstyrelsens vejledninger, som er relevante til fortolkning af årsregnskabsloven.
  • EY's årsrapportmodeller for regnskabsåret 2021 for de forskellige regnskabsklasser.


Ny nyhedsserie – Indsigt i Indsigt

I forlængelse af denne 8. udgave af Indsigt i årsregnskabsloven lancerer vi også nyhedsserien "Indsigt i Indsigt". Her vil vi gennem korte nyheder sætte fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som virksomheder, omfattet af årsregnskabsloven, ofte støder på og skal være opmærksomme på.

"Indsigt i Indsigt" bliver sendt på mail til dem, der i forvejen abonnerer på vores regnskabsnyheder. Hvis du endnu ikke er tilmeldt vores nyhedsbreve om regnskab, kan du gøre det nedenfor - vælg topic: Accounting and Reporting.

Tilmeld nyheder fra EY


Den første udgave af Indsigt i Indsigt sendes ud tirsdag den 23. november og vil indeholde følgende tre nyheder:

  • Præsentation af modtagne og tilbagebetalte COVID-19-kompensationer
  • Redegørelse for dataetik i ledelsesberetningen
  • Behandling af skattekontoen i regnskabet

Sammendrag

Vores regnskabspublikation, Indsigt i årsregnskabsloven, er udgivet i 2021/22-udgaven – 8. udgave og findes i både trykt og elektronisk format. Indsigt i årsregnskabsloven er tiltænkt som et hjælpeværktøj i den daglige anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser. Publikationen gennemgår årsregnskabslovens bestemmelser, og denne gennemgang suppleres i vidt omfang med EY's holdninger, fortolkninger og forslag til praktisk anvendelse.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance