14 dec. 2022
Kite surfing

Indsigt i årsregnskabsloven 2022/23

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

14 dec. 2022
Relaterede emner Assurance

Vis materialer

 • Indsigt i årsregnskabsloven 2022/23

9. udgave af publikationen er udgivet, og den er opdateret med lovændringer og en række nye fortolkninger og problemstillinger.

Opsummering: 
 • Indsigt i årsregnskabsloven fortæller om gældende lov, den seneste udvikling i praksis og om EY's erfaringer med fortolkning af loven.
 • Publikationen er suppleret med vores holdninger til mange af de områder, hvor lovens rammebestemmelser kræver yderligere vejledning eller fortolkning.
 • Publikationen lanceres i år som en ren digital publikation, som i ét samlet værk indeholder de relevante værktøjer til årsrapporter efter årsregnskabsloven.

De væsentligste ændringer i 9. udgave af Indsigt i årsregnskabsloven er følgende:

 • Et nyt kapitel 6 om ledelsesberetningens redegørelser om bæredygtighed med henblik på at sætte fokus på kravene til disse redegørelser, som har en særlig karakter, og som tilmed ændrer sig væsentligt inden for de kommende år.
 • Et nyt afsnit 6.8 om kravene til redegørelsen om økonomiske aktiviteter efter taksonomiforordningen, hvori der skal redegøres for hvorvidt og i hvor høj grad virksomhedens økonomiske aktiviteter er bæredygtige. Et krav som tilmed udvides for regnskabsåret 2022.
 • Et nyt afsnit 6.9 om de skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og til rapporteringen herom i ledelsesberetningen, som kommer til at gælde fra og med regnskabsåret 2023.
 • Et nyt afsnit 6.10 om de gennemgribende ændringer, der er på vej til ledelsesberetningens redegørelser vedrørende bæredygtighed, som erstattes helt eller delvist af EU's direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) og obligatoriske rapporteringsstandarder, som fastsættes af EU.
 • Et nyt kapitel 36 om regnskabsmæssige udfordringer i en krisetid, som beskriver de væsentligste regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser, som mange virksomheder desværre fortsat står overfor i 2023 ved udarbejdelse af årsrapporten for 2022.
 • Et nyt kapitel 44 om erhvervsdrivende fonde, som sætter fokus på de særlige opmærksomhedspunkter og oplysningskrav, der gælder for årsregnskabet for erhvervsdrivende fonde.
 • Et nyt kapitel 45 om andelsboligforeninger, som sætter fokus på ændringerne i den nye regnskabsvejledning og de særlige regnskabsmæssige forhold, som en andelsboligforening skal være opmærksom på.
 • Indarbejdelse af den permanente udskydelse af fristen for indberetning af årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse B og C i publikationen.
 • Indarbejdelse af seneste ændringer vedrørende IFRS, som påvirker fortolkningen af årsregnskabslovens bestemmelser.

Herudover er publikationen udbygget og ajourført på en række områder, som efter EY's opfattelse har givet anledning til hyppige spørgsmål, problemstillinger og fortolkninger i praksis. De væsentligste ændringer er nærmere beskrevet i publikationens forord.

Endelig er også årsrapportmodellerne, som indgår bagest i publikationen, ajourført til 2022, herunder med tilføjelse af flere eksempler på opfyldelse af lovens præsentations- og oplysningskrav for de enkelte regnskabsklasser samt med tilføjelse af særskilte informationsbokse om de særlige regnskabsmæssige overvejelser i en krisetid.

Et digitalt hjælpeværktøj til regnskabsmæssige problemstillinger

Indsigt i årsregnskabsloven er tiltænkt som et praktisk opslagsværk og hjælpeværktøj i den daglige anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser. Publikationen gennemgår årsregnskabslovens bestemmelser, den seneste udvikling i praksis og EY's erfaringer med loven. Publikationen er endvidere suppleret med EY's holdninger, fortolkninger og forslag til praktisk anvendelse på mange af de områder, hvor anvendelse af lovens bestemmelser kræver yderligere vejledning eller fortolkning.

Indsigt i årsregnskabsloven lanceres i år som en ren digital publikation, som i én samlet publikation indeholder alle de relevante værktøjer til brug for aflæggelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven. Publikationen består af følgende:

 • Publikationens 45 kapitler, der skaber indsigt i årsregnskabsloven.
 • Den gældende årsregnskabslov for regnskabsåret 2022.
 • De i 2022 vedtagne ændringslove med tilhørende lovbemærkninger.
 • Bekendtgørelser tilhørende årsregnskabsloven.
 • Alle lovbemærkninger til de enkelte paragraffer i den gældende årsregnskabslov.
 • Erhvervsstyrelsens vejledninger, som er relevante til fortolkning af årsregnskabsloven.
 • EY's årsrapportmodeller for regnskabsåret 2022 for de forskellige regnskabsklasser.

Download Indsigt i årsregnskabsloven 2022/23

Vi anbefaler, at du gemmer publikationen på din pc for at få alle funktionaliteter til at virke optimalt, da den vises forskelligt, afhængigt af hvilken browser du bruger.

Sammendrag

Vores regnskabspublikation, Indsigt i årsregnskabsloven, er udgivet i 2022/23-udgaven – 9. udgave. Publikationen er tiltænkt som et praktisk opslagsværk og hjælpeværktøj i den daglige anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser. Publikationen gennemgår årsregnskabslovens bestemmelser, den seneste udvikling i praksis og EY's erfaringer med loven.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance