11 okt. 2021
Kommende lovforslag om regnskabsregler og revisionspligt

Kommende lovforslag om regnskabsregler og revisionspligt

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

11 okt. 2021
Relaterede emner Assurance

I det kommende folketingsår er der udsigt til særligt to lovforslag, som får betydning for de nugældende regnskabsregler og kravene til revisorinddragelse.

Det fremgår af regeringens lovprogram for 2021/22, som blev offentliggjort ved Folketingets åbning tirsdag den 5. oktober 2021.

Lovforslag om øget revisorinddragelse og nye bogføringsregler

I juni 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om skærpet revisorpligt for mindre selskaber, som har en mere risikobaseret tilgang til kravet om revisorinvolvering. Den oprindelige aftale lægger op til, at virksomheder med en omsætning på mellem 5-8 mio. kr. i 11 såkaldte risikobrancher fremover skal have en revisorerklæring (efter eget valg) på regnskabet, og at virksomheder med en balancesum på over 50 mio. kr. skal have foretaget revision.

Herudover er der i den politiske aftale fokus på at øge digitaliseringen af virksomhedens bogføringsprocesser, idet der lægges op til en skærpelse af kravene til opbevaring af bogføringsmateriale fx gennem øget brug af digital opbevaring, bogføring eller krav om en sikkerhedskopi af regnskabsmaterialet.

Desuden ønskes det at styrke myndighedernes kontrol med virksomhedernes overholdelse af selskabsloven samt bogførings- og regnskabslovgivningen gennem en skærpelse af reglerne for fravalg af revision samt indførelsen af en mere systematisk bogføringskontrol.

Denne politiske aftale følges nu op med et lovforslag, som forventes fremsat i februar 2022. Lovforslaget kan derfor først forventes vedtaget i løbet af foråret 2022, hvorfor kalenderårsregnskaberne for 2021 ikke forventes påvirket af dette lovforslag. Vi følger udviklingen og følger op med nærmere information, når lovforslaget er fremsat.

Lovforslag om skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Med dette kommende lovforslag er der udsigt til skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt øget transparens i de største danske virksomheder. Lovforslaget har til formål, at de største danske virksomheder skal arbejde hen imod en ligelig kønsfordeling på minimum 40/60 af kvinder og mænd. Lovforslaget indbefatter bl.a. ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven.

Dette lovforslag forventes fremsat i januar 2022, hvorefter vi følger op med nærmere information om de konkrete forslag til lovændringer på dette område.

Sammendrag

I det kommende folketingsår er der udsigt til særligt to lovforslag, som får betydning for de nugældende regnskabsregler og kravene til revisorinddragelse. Det fremgår af regeringens lovprogram for 2021/22, som blev offentliggjort ved Folketingets åbning tirsdag den 5. oktober 2021. Det ene lovforslag handler om øget revisorinddragelse og nye bogføringsregler. Det andet handler om skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance