23 mar. 2020
Kompensation for aflyste arrangementer

Nu kan du søge kompensation for aflyste arrangementer

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

23 mar. 2020
Relaterede emner Assurance COVID-19

Arrangører af events er blandt dem, der ser hele forretningsgrundlaget forsvinde, og vi ser hele tiden flere aflysninger. 

Nu kan du søge kompensation for at dække underskud ved arrangementet. Hvis du søger om mere end 0,5 mio. kr. skal du have en revisorerklæring med på indholdet i ansøgningen.

De mange arrangører, der på grund af COVID-19 har aflyst arrangementer, der skulle have været afholdt mellem 6. til 31. marts 2020 står i en svær situation. De kan dog nu søge kompensationen, der gives til at dække underskud i arrangementet. Kompensationen gælder offentlige arrangementer med flere end 1000 deltagere, dog ned til 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet særlige risikogrupper.

”Arrangører af events er en gruppe af erhvervsdrivende, der har mærket krisen meget hårdt. Med aflysninger af koncerter, udstillinger, konferencer og andre arrangementer mister de hele indtægtsgrundlaget, så kompensationsordningen kan forhindre, at mange af dem må dreje nøglen om,” siger Erik Lindhart, Senior Manager i EY.

EY hjælper virksomhederne

Det er et krav for at modtage kompensation, at der er et tabt overskud, så støtteordningen må ikke skabe fortjeneste hos arrangørerne. Ordningen gælder ikke de mindre arrangementer under 1000 deltagere og heller ikke gentagne begivenheder som fx teaterforestillinger.

For arrangører, der anmoder om mindre end 500.000 kr. skal den regnskabsansvarlige eller en anden person fra virksomhedens ledelse underskrive ansøgningen. Arrangører, der søger kompensation over 500.000 kr. skal tillige have en revisorerklæring. Vi hjælper alle uanset størrelse og uanset om der er er erklæringskrav, så det sikres at virksomheden får den rette kompensation.

”Kompensation kræver en opgørelse af arrangementets underskud, som beregnes som arrangementets udgifter fratrukket arrangementets indtægter, som ikke skal tilbagebetales. Der er ikke kompensation til tabte eller refunderede billetindtægter, men udskudte arrangementer kompenseres for merudgifter til afholdelse af arrangementet,” forklarer Erik Lindhart. Han påpeger, at der også er refusion for hele eller en stor del af erklæringen, og at kompensationen er skattepligtig.

Læs mere hos Erhvervsstyrelsen

Kontakt:
Erik Lindhart, Senior Manager i EY, Mobil: +45 2529 3288

Sammendrag

Det er nu muligt at søge kompensation for aflyste arrangementer. Det er et krav for at modtage kompensation, at der er et tabt overskud. Ordningen gælder ikke de mindre arrangementer under 1000 deltagere og heller ikke gentagne begivenheder som fx teaterforestillinger.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Assurance COVID-19