6 jan. 2021
Ny vejledning om redegørelse for dataetik

Ny vejledning om redegørelse for dataetik

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

6 jan. 2021
Relaterede emner Assurance IFRS

Erhvervsstyrelsen udsendte den 18. december 2020 en vejledning om den lovpligtige redegørelse for dataetik.

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (stor) og D skal i ledelsesberetningen til årsrapporten for 2021 og fremover give en redegørelse for virksomhedens politik for dataetik. Det vil sige, at kravet omfatter de virksomheder, som i dag også er forpligtet til at redegøre for fx samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a.

Vejledningen indeholder bl.a. en beskrivelse af formålet med redegørelsen for dataetik samt en præcisering af, hvilke virksomheder der er omfattet og kan undtages og formaliakrav til, hvordan der skal rapporteres. Der er ikke specifik vejledning til, hvad en politik for dataetik skal indeholde, og hvordan der skal arbejdes med dataetik. Dette er op til den enkelte virksomhed.

Vejledningen indeholder dog en række eksempler på, hvad en politik for dataetik kan indeholde. Den kan fx beskrive nedenstående forhold:

  • Typer data virksomheden anvender, og hvordan de tilvejebringes
  • Tredjeparters datapolitik
  • Dataetiske overvejelser i relation til, hvordan og til hvilke formål virksomheden anvender nye teknologier, herunder kunstig intelligens og machine learning
  • Træning af algoritmer og risiko for bias (forudindtagethed)
  • Dataetiske overvejelser i relation til segmentering og personalisering af produkter og tjenester
  • Intern kontrol og træning af kompetencer i dataetik
  • Hvordan beslutninger om anvendelse af data og ny teknologi er forankret i organisationen.

Vejledningen henviser desuden til virksomhedsguiden.dk for yderligere inspiration til udarbejdelse af politikker for dataetik. Se vejledningen i sin helhed.

EY har tidligere udarbejdet en artikel om de specifikke krav til redegørelsen for dataetik. I artiklen er også kontaktoplysninger, hvis din virksomhed har brug for hjælp til udarbejdelse af en politik for dataetik.

Sammendrag

Erhvervsstyrelsen har den 18. december 2020 udsendt en vejledning om den lovpligtige redegørelse for dataetik, som store virksomheder fremover skal medtage i ledelsesberetningen i deres årsrapport. Vejledningen indeholder en beskrivelse af de formaliakrav, som gælder for redegørelsen for dataetik og en række eksempler på, hvad en politik for dataetik kan indeholde. 

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics Assurance IFRS