26 jan. 2023
EY Center for Board Matters nytårskur 2023 på Restaurant Nimb

Nytårskur med ESG på menuen

Forfattere
Torben Bender

EY Danmark, Bestyrelsesformand og partner

Bestyrelsesformand og partner i EY i Danmark. Erfaren revisor og rådgiver. Cykelentusiast.

Søren Skov Larsen

EY Danmark, Partner, Assurance

Ledende revisor og rådgiver med mere end 25 års erfaring. Stærke ledelsesmæssige kompetencer, vellidt og omgængelig. Stor international erfaring.

26 jan. 2023

EY Center for Board Matters nytårskur bød på oplæg om bæredygtighed, økonomiske perspektiver og bestyrelsens rolle i 2023.

ESG var igen i år hot topic ved EY Center for Board Matters nytårskur. De omkring 60 deltagere ved eventet, der foregik i Nimbs smukke rammer, kunne i første halvdel af programmet se oplæg fra Merete Eldrup, bestyrelsesformand hos Nykredit, Thomas Plenborg, bestyrelsesformand hos DSV, og Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea.

I anden halvdel af nytårskuren kom EY’s Søren Kok Olsen og Jan Peter Larsen med seneste nyt vedrørende regnskabsregulering og andre aktuelle temaer, og Carina Ohm, EY, fortalte om, hvad der venter i 2023, når det kommer til Sustainability Reporting, herunder bestyrelsens rolle.
 

Long Term Value og ESG​

v/ Merete Eldrup, bestyrelsesformand, Nykredit

”Det er ikke en mulighed ikke at melde sig ind i den bæredygtige transformation,” sagde Merete Eldrup i sit oplæg, hvor hun bl.a. kom ind på, hvad hun mener, der er på bestyrelsens bord i 2023.

Nykredit har i 2022 oplevet et all time high – men de arbejder med at have andet end finansielle mål. Og det betaler sig, lød det fra hende.

Ifølge Merete Eldrup kommer Nykredits særlige ejerform (foreningsejerskab) kunderne til gode.

Foreningsejerskabet i Nykredit giver nemlig mulighed for et stærkt samfundsansvar, og der er udvikling i hele Danmark. De arbejder for et grønnere Danmark og har lavet bæredygtige tiltag til alle segmenter.

Derudover arbejder de for ansvarlig forretningspraksis, herunder datasikkerhed, medarbejderforhold, diversitet og inklusion mv.

Ift. bæredygtighedsmål er Nykredit-koncernens klimamålsætninger overordnet at være net zero i 2050. Det når de med 2030-delmål for fx reduktioner i ejendommes og ejerboligers udledninger.

”ESG er i hvert fald kommet for at blive,” sluttede Merete Eldrup.
 

Erfaringer med ESG og bestyrelsens fokusområder​

v/ Thomas Plenborg, bestyrelsesformand, DSV

”Nu skal jeg give jer et indblik i motorrummet,” startede Thomas Plenborg oplægget, hvor han bl.a. fortalte, hvordan DSV har committet sig til en række frameworks.

Thomas Plenborg fortalte videre, hvordan der i DSV er en stærk konsensus om, at en klar strategi for sustainability er et ’license to operate’. Bl.a. fordi at det er det rigtige at gøre, der er skrappe regulationer – og stakeholdere forlanger det.

Ift. DSV’s science based targets, så kommer der primo februar 2023 nye tal i forbindelse med årsrapporten.

Thomas Plenborg fortalte kort om nogle af DSV’s sustainability-initiativer. DSV har bl.a. arbejdet på at have et ’katalog’ af services (Green Logistics), altså et produktkatalog med grønnere løsninger til kunderne.

DSV har delt ESG op i tre ben med betydelig involvering af direktionen: Salg, indkøb og produktion (af miljøvenlig energi) samt rapportering. DSV har derudover lanceret en intern beskatning af CO2. Beskatningen går direkte til DSV’s bæredygtighedsinitiativer.

DSV har også prioriteret bæredygtighed i deres bonus-programmer. Fra 2023 er 50 % af deres bonus-program bundet op på ESG-mål.
 

Makroøkonomiske perspektiver og udsigterne for 2023

​v/ Helge Pedersen, cheføkonom, Nordea

Der er et mere optimistisk syn på verdensøkonomien, fortalte Helge Pedersen og tilføjede, at de største risici i de økonomiske prognoser ligger i geopolitikken.

Der er håb om et markant dyk i inflationen. Dansk økonomi bremser op, for vi er blevet mere pessimistiske – bl.a. pga. boligmarkedet – men udgangspunktet er godt, lød det fra Helge Pedersen.

Vi har oplevet den højeste inflation i mange år. For en gennemsnitsnitlig børnefamilie blev det i 2022 35.000 kroner dyrere at opretholde det samme forbrug som i 2021. I 2023 bliver det næsten 25.000 kroner, hvis inflationsprognosen holder. 

Danskerne er ikke gået i forbrugshi. Nominelt brugte danskerne i den første uge af 2023 dog mere end i 2020, men de får mindre for pengene. 

Arbejdsmarkedet er stadig stærkt, fortalte cheføkonomen. Vi er flere på arbejdsmarkedet end før pandemien. Virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

Konsekvensen på den høje inflation og lave arbejdsløshed er klar: Renten skal yderligere op! Det er ikke sket tidligere, at man har set så aggressive stramninger som fx i USA og Europas centralbanker.

Forventningen er, at Nationalbankens styringsrente skal toppe på godt 3 %. Boligpriserne kan ikke holde niveauet med de nuværende renter og udhulingen af købekraften. Der kommer selvforstærkende nedadgående effekter på boligmarkedet. Det gælder også sommerhusene.

Helge Pedersen mener, der er et nyt paradigme på vej på baggrund af pandemien og krigen i Europa. Vi skal bl.a. vænne os til lavere vækst og højere inflation, forvente positive realrenter og risiko for nye gældskriser og forvente såkaldt ESG- og stakeholder-kapitalisme. 

 

Seneste nyt vedrørende Sustainability Reporting, og hvad er i vente, herunder bestyrelsens og revisionsudvalgets rolle

​v/ Carina Ohm, EY

Carina Ohm, leder af Climate Change and Sustainability Services i EY Danmark fortalte om ny og kommende regulering på bæredygtighedsområdet. Hun lagde især fokus på CSRD og EU Taksonomien.

Her kom hun blandt andet ind på, at bæredygtighed i stigende grad bliver afgørende for virksomheders kerneforretning. Derfor skal bæredygtighed ind i bestyrelseslokalerne.

EU Taksonomien er allerede trådt i kraft for flere virksomheder, og EU’s CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, banker inden længe også på.

Der kommer altså en masse ny regulering. Her var et af Carina Ohms råd til danske virksomheder, at de skal bevæge sig fra at se det som endnu en complianceøvelse til at se mulighederne, der ligger i at indsamle så meget ny data.

Data kan bruges til at skabe værdi for virksomheden på mange måder – både internt og i forhold til nye og eksisterende kunder, investorer mv.

”Se at komme i gang,” lød endnu et råd fra Carina Ohm. Det er omfattende, og en strategisk og prioriteret tilgang til arbejdet er afgørende. Her er en god governance-struktur for ESG for de mange virksomheder et første og afgørende skridt. 
 

Opdatering på seneste nyt vedrørende regnskabsregulering og andre aktuelle temaer

v/ Søren Kok Olsen og Jan Peter Larsen, EY

Der er ikke meget ny regulering i 2022-23, men der er dog stadig en række ting, man bør overveje, lød det fra Søren Kok Olsen og Jan Peter Larsen, EY.

I oplægget nævnte de blandt andet, at Erhvervsstyrelsen har fået en ny og mere restriktiv tilgang til regnskabskontrol.

Vi befinder os i ”disruptive times,” hvor bl.a. den stigende økonomiske usikkerhed, den geopolitiske situation og inflationen påvirker regnskaberne.

Klimaagendaen vil også fortsætte med at fylde mere i årsrapporten, både i ledelsesberetningen og i det finansielle regnskab. Herunder opstår der løbende nye typer af grønne produkter og transaktioner, der kan skabe regnskabsmæssige udfordringer på grund af manglende guidance i regnskabsreguleringen.

Der er fortsat også stor fokus på den kønsmæssige sammensætning i ledelsen og bestyrelsen. Reglerne på dette område blev strammet ved indgangen til 2023, og der er netop vedtaget et nyt EU-direktiv, der bl.a. skærper kravene til ansættelsesprocessen yderligere. Det er endnu uklart om – og i givet fald hvordan – Danmark vil implementere direktivet. Indlægget blev afsluttet med en reminder om, at Finanstilsynets vejledning om, hvornår oplysninger i finansielle rapporter skal anses som intern viden, kan betyde - afhængigt af situationen - at forventninger til fremtiden skal offentliggøres før offentliggørelse af årsrapporten. 
 

Læs mere

Sammendrag

EY Center for Board Matters årlige nytårskur fandt sted hos Nimb, hvor omkring 60 deltagere hørte oplæg, der bl.a. omhandlede ESG og bestyrelsens rolle på bæredygtighedsagendaen det næste år samt de økonomiske udsigter for 2023. 

Om denne artikel

Forfattere
Torben Bender

EY Danmark, Bestyrelsesformand og partner

Bestyrelsesformand og partner i EY i Danmark. Erfaren revisor og rådgiver. Cykelentusiast.

Søren Skov Larsen

EY Danmark, Partner, Assurance

Ledende revisor og rådgiver med mere end 25 års erfaring. Stærke ledelsesmæssige kompetencer, vellidt og omgængelig. Stor international erfaring.