13 jul. 2020
Orientering om praksis for vurdering af væsentlighed i regnskabskontrollen

Orientering om praksis for vurdering af væsentlighed i regnskabskontrollen

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

13 jul. 2020
Relaterede emner Assurance IFRS

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, der udgør den danske regnskabskontrol, har offentliggjort en orientering om deres vurdering af væsentlighed.

Orienteringen afløser det tidligere Fondsrådsnotat fra 2008 om samme emne.


Som vi ser det

Efter EY's opfattelse er det ikke hensigtsmæssigt med nationale særsynspunkter til forståelsen af væsentlighed. Dette kan ultimativt stille danske virksomheder dårligere i forhold til europæiske virksomheder. Hvis der vurderes at være behov for yderligere fortolkning til væsentlighed, så bør dette ske globalt eller som en europæisk løsning. I den forbindelse gør vi desuden opmærksom på, at der faktisk i regi af IASB de seneste år er arbejdet en hel del med væsentlighedsbegrebet, bl.a. i Disclosure Initiative-projektet, herunder er der foretaget en ensretning af definitionen af væsentlighed, og der er udsendt IASB's Practice Statement 2 - Making Materiality Judgements, som indeholder en del vejledning til praktiske løsninger.

Regnskabskontrollens orientering formidler de overvejelser og afvejninger, som Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen foretager ved vurdering af regnskabsmæssig væsentlighed i deres regnskabskontrol og indeholder først en gennemgang af udvalgte bestemmelser om regnskabsmæssig væsentlighed i forhold til IASB's begrebsramme og IFRS-standarderne. Dernæst behandles udvalgte afsnit fra IASB's Practice Statement 2 - Making Materiality Judgements, september 2017 og væsentlighed særligt i forhold til kravene i de danske regler i årsregnskabsloven og regnskabskravene for finansielle virksomheder. Endelig bliver Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens overvejelser og praksis om regnskabsmæssig væsentlighed behandlet mere konkret i en række regnskabsmæssige sammenhænge, herunder:

  • anvendt regnskabsregelsæt
  • årsrapportens bestanddele
  • indregning, måling og klassifikation
  • oplysninger.

Det præciseres, at overvejelserne og afvejningerne alene er eksempler og dermed ikke er udtømmende.

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen gør desuden opmærksom på, at afgørelserne om regnskabskontrol offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside og at konkrete vurderinger af væsentlighed i års- eller delårsrapporter kan findes i flere af afgørelserne.

Læs regnskabskontrollens orientering om væsentlighed i sin helhed.

 

Sammendrag

Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, der tilsammen udgør den danske regnskabskontrol for henholdsvis de ikke-finansielle og finansielle børsnoterede virksomheder, har den 19. juni 2020 udsendt en orientering om den danske regnskabskontrols praksis for vurdering af væsentlighed.

Om denne artikel

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

Related topics Assurance IFRS