3 minutters læsetid 20 feb. 2019
Climate Risk Disclosure Barometer Denmark

Rapportering om klimarelaterede risici

Af Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.

3 minutters læsetid 20 feb. 2019
Relaterede emner Assurance

Danmark har fået sit helt eget Climate Risk Disclosure Barometer, der kortlægger danske virksomheders tilslutning til TCFD-anbefalingerne. Analysen viser, at der er lang vej endnu for danske virksomheder.

I juni 2017 offentligjorde TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) deres endelige anbefalinger vedrørende virksomheders finansielle rapportering om klimarelaterede risici. Anbefalingerne har bl.a. til formål at øge forståelsen af klimarelaterede risici og deres påvirkning på virksomheder og verdensøkonomien. Knap halvandet år efter offentliggørelsen af de nye anbefalinger står EY nu klar med en rapport, der giver et overblik over tilslutningen til TCFD-anbefalingerne blandt danske virksomheder. Analysen, der er lavet af EY i Danmark med udgangspunkt i en lignende global rapport, bygger på informationer fra 43 af de største virksomheder i Danmark, der tilhører såkaldte højrisiko-sektorer i forhold til klimarelaterede risici.

Læs rapporten i dens fulde længde, hvor du blandt andet vil kunne finde interessante indsigter og tal fordelt på sektor og rapporteringsområder.

Kort opsummering af hovedpointerne:

Lang vej endnu

  • Ingen af de undersøgte virksomheder offentliggør klimarelaterede risici i en grad, der ville leve op til TCFD-anbefalingerne.
  • Der er flere højrisiko-sektorer, hvor rapportering i overensstemmelse med TCFD-anbefalingerne kommer til kort - og selv de sektorer der klarer sig bedst i undersøgelsen har lang vej endnu.
  • Den haltende overensstemmelse med TCFD-anbefalingerne blandt danske virksomheder indikerer, at der er behov for et øget fokus på og forståelse for, hvordan klimarelaterede risici potentielt kan påvirke virksomheder og forretningsmodeller på kort, mellemlang - og lang sigt

Hvorfor er det vigtigt?

  • Investorer efterspørger i stadig stigende grad information om, hvordan klimarelaterede risici påvirker virksomheder, og hvordan de håndteres.
  • De virksomheder der ikke forholder sig til klimarelaterede risici og hvordan de påvirker forretning.

Sammendrag

Investorer efterspørger i stadig stigende grad information om, hvordan klimarelaterede risici påvirker virksomheder, og hvordan de håndteres. Men mange danske virksomheders rapportering er stadig ikke god nok. Få indsigt i vores "Climate Risk Disclosure Barometer Denmark" og find tal fordelt på sektor og rapporteringsområder.

Om denne artikel

Af Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.

Related topics Assurance