17 sep. 2021
Sidste chance for at omregistrere iværksætterselskaber

Sidste chance for at omregistrere iværksætterselskaber

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

17 sep. 2021
Relaterede emner Assurance

Fristen for at omregistrere iværksætterselskaber er den 15. oktober 2021. Hvis denne frist ikke overholdes, er der risiko for, at Erhvervsstyrelsen sender IVS’et til tvangsopløsning. 

Vi giver her et overblik over de gældende regler for omregistrering, og hvad virksomheden i den forbindelse skal være opmærksom på.

Beslutningsfristen er 15. oktober 2021

Det er generalforsamlingens beslutning om omregistrering, som senest skal være foretaget den 15. oktober 2021. Herefter har selskabet de sædvanlige to uger til at anmelde omregistreringen til Erhvervsstyrelsen via virk.dk. Det betyder, at en beslutning om omregistrering, der træffes den 15. oktober 2021, skal registreres på virk.dk senest den 29. oktober 2021. 

Hvis denne frist ikke overholdes, og iværksætterselskabet heller ikke er blevet opløst, får selskabet besked fra Erhvervsstyrelsen med en ny frist. Hvis denne nye frist heller ikke overholdes, har Erhvervsstyrelsen mulighed for at sende selskabet til tvangsopløsning ved skifteretten.

Selskabskapital på mindst 40.000 kr.

For at kunne omregistrere et iværksætterselskab til et anpartsselskab skal selskabskapitalen udgøre mindst 40.000 kr. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der inden omregistrering ske forhøjelse af selskabskapitalen efter selskabslovens almindelige regler for kapitalforhøjelse.

Der findes i den forbindelse følgende fire muligheder for kapitalforhøjelse:

  • Kontant indskud fra ejerne.
  • Fondsemission (overførsel fra de af selskabets reserver, som kan bruges til kapitalforhøjelse).
  • Apportindskud af aktiver fra ejeren (kræver vurderingsberetning fra en revisor, der bekræfter værdien af de indskudte aktiver).
  • Ved gældskonvertering (konvertering af gæld, som selskabet har til ejeren, til egenkapital).

Der er ikke længere krav om, at også den samlede egenkapital udgør mindst 40.000 kr., hvorfor et selskab godt kan fortsætte med en eventuel negativ egenkapital, så længe selskabskapitalen forhøjes til minimum 40.000 kr. Som følge af den lempelse er der heller ikke længere krav om, at revisor i forbindelse med omregistreringen skal afgive en erklæring om, at kapitalen er til stede.

Generalforsamlingsbeslutning

Det er selskabets generalforsamling, der skal træffe beslutning om omregistrering af et iværksætterselskab. Hvis der i forbindelse med omregistreringen er behov for at foretage en kapitalforhøjelse, kan denne vedtages på den samme generalforsamling, så længe det sker i den rigtige rækkefølge, idet kapitalforhøjelsen skal vedtages før beslutningen om omregistrering.

I forbindelse med beslutningen om omregistrering skal selskabets vedtægter ændres, så de opfylder kravene til anpartsselskaber.

Efter generalforsamlingen har selskabet 14 dage til at anmelde omregistreringen på virk.dk, hvor generalforsamlingsreferat, tilrettede vedtægter og dokumentation for eventuelt indbetalt selskabskapital samtidig skal vedhæftes.

Sammendrag

Det er generalforsamlingens beslutning om omregistrering, der senest skal være foretaget den 15. oktober 2021. Herefter har selskabet to uger til at anmelde omregistreringen til Erhvervsstyrelsen via virk.dk. Det betyder, at en beslutning om omregistrering, der træffes den 15. oktober 2021, skal registreres på virk.dk senest den 29. oktober 2021. For at kunne omregistrere et iværksætterselskab til et anpartsselskab skal selskabskapitalen udgøre mindst 40.000 kr. I forbindelse med beslutningen om omregistrering skal selskabets vedtægter desuden ændres, så de opfylder kravene til anpartsselskaber.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance