20 apr. 2020
Nyt diskussionspapir fra IASB

Skal oplysningskrav om virksomhedskøb udvides og regnskabsmæssig behandling af goodwill ændres?

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

20 apr. 2020
Relaterede emner Assurance

Nyt diskussionspapir fra IASB foreslår nye oplysningskrav om virksomhedskøb og ændret metode for nedskrivningstesten af goodwill.

IASB har netop offentliggjort diskussionspapiret "Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment". I diskussionspapirer foreslår IASB bl.a. nye og forbedrede oplysningskrav vedrørende virksomhedskøb både i købsåret og i efterfølgende perioder for at give investorer bedre mulighed for at vurdere, hvor succesfuldt et virksomhedskøb har været i forhold til virksomhedens egne mål for virksomhedskøbet.

IASB søger i diskussionspapiret også input til, hvordan goodwill, opstået ved virksomhedskøb, regnskabsmæssigt skal behandles. Herunder foreslår IASB væsentlige ændringer til nedskrivningstesten, som fx alene at kræve en indikatorbaseret nedskrivningstest mod i dag en årlig nedskrivningstest, ligesom IASB søger input til, om de skal genindføre løbende amortisering af goodwill.

Et snævert flertal af medlemmerne i IASB's bestyrelse er dog af den opfattelse, at der ikke siden implementeringen af de nuværende regler – hvorefter der ikke skal ske løbende amortisering af goodwill, men alene gennemføres en årlig nedskrivningstest – er fremkommet nye væsentlige argumenter for genindførelse af amortisering af goodwill, hvorfor IASB's oplæg i diskussionspapiret er, at de nuværende regler om ingen amortisering af goodwill bibeholdes kombineret med en ny indikatorbaseret nedskrivningstest.

Kommenteringsfristen er medio december 2020 (forlænget fra 15. september 2020 som følge af COVID-19 pandamien).

For yderligere beskrivelse af indholdet i diskussionspapiret henvises til EY's internationale publikation Applying IFRS – Business combinations: disclosures, goodwill and impairment.

Download IASB's diskussionspapir.

Sammendrag

IASB's intention i diskussionspapiret er at forbedre oplysningerne om et virksomhedskøbs finansielle udvikling set i forhold til de fastsatte forventninger til købet samt bibeholde de nuværende regler, hvorefter goodwill ikke skal afskrives, men alene testes for eventuelt nedskrivningsbehov.

Om denne artikel

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

Related topics Assurance