6 nov. 2020
Checking product before delivering to customer

Uddybning af reglerne i IFRS 15

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

6 nov. 2020
Relaterede emner Assurance IFRS

Kompleksiteten af IFRS 15 har medført en yderligere uddybning af anvendelse og fortolkning. 

IFRS 15 omfatter reglerne for indregning af alle typer omsætning fra kontrakter med kunder, og er derfor relevant for alle virksomheder, der indgår kontrakter med kunder vedrørende levering af varer eller tjenesteydelser, medmindre kontrakterne er i scope for andre IFRS-standarder, fx IFRS 16 Leases. Standarden beskriver derudover reglerne for den regnskabsmæssige behandling af omkostninger, der afholdes af virksomheden med henblik på at vinde en kontrakt og omkostninger afholdt for at opfylde kontrakten. Derudover indeholder standarden reglerne for indregning af tab eller gevinster fra salg af nogle ikke-finansielle aktiver, såsom materielle aktiver.

Kompleksiteten af IFRS 15 i forhold til de tidligere regler har medført, at IASB, herunder IFRIC Interpretations Committee har modtaget forespørgsler om fortolkning af reglerne i standarden, hvilket har ført til yderligere standard setting i form af agenda decisions, der omhandler, hvordan reglerne i IFRS 15 skal anvendes.

I forhold til tidligere versioner af denne publikation, er der tilføjet mere uddybende drøftelser af specifikke forhold, samt den seneste udvikling i fortolkning af reglerne i standarden fra IASB og IFRIC Interpretations Committee.

Download publikationen her

Sammendrag

Publikationen Applying IFRS 15 Revenue from contracts with customers er opdateret med uddybende drøftelser om specifikke forhold og ny fortolkning fra IASB og IFRIC Interpretations Committee. 

Om denne artikel

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

Related topics Assurance IFRS