4 minutters læsetid 17 jun. 2019
Overhead view design professionals working laptops

Succes med AI i revisionen begynder med at stille de rigtige spørgsmål

Af Jeanne Boillet

EY Global Accounts Committee Assurance Lead

Innovation driver in audit services. Client-centric. Strong advocate for diversity and the advancement of women in business.

4 minutters læsetid 17 jun. 2019
Relaterede emner Assurance

Selv i den digitale tidsalder opbygges tillid gennem menneskelig adfærd og gennem revisors ansvar for at stille de rigtige spørgsmål.

Mange peger fortsat på kunstig intelligens (AI) som fremtidens teknologi, men det er hurtigt blevet nutidens teknologi – ikke mindst i arbejdsverdenen. På den måde får tempoet i udviklende teknologier og digitalisering af forretningsprocesser finans- og revisionsteam til hurtigt og kontinuerligt at tilpasse sig.

Ifølge EY Growth Barometer indfører 73 % af de adspurgte administrerende direktører i mellemmarkedet allerede AI eller planlægger at indføre det inden for de næste to år. Det er en stor forskel i forhold til den samme undersøgelse, der blev foretaget to år tidligere, hvor 74 % sagde, at de overhovedet ikke havde nogen strategiske planer, der involverede AI.

For bedre at forstå AI-vejen fremadrettet skal der stadig stilles nogle komplekse spørgsmål om risici og muligheder ved disse revolutionerende teknologier: Vil en computer nogensinde kunne "tænke" som et menneske? Hvordan balancerer vi risici og muligheder, som disse disruptive teknologier giver?

Og hvordan omdefineres arbejdet i sig selv, hvis maskiner kan gøre næsten alt?

Disse er spørgsmål, som analytikere i alle brancher stiller – og det er ikke kun filosoffer, sociologer og økonomer, der skal svare, men os alle.

Inden for regnskab og revision har AI et spændende potentiale. Mængden af data, som vi genererer og lagrer, vokser samtidig med evnen til at behandle data hurtigt og præcist. Det betyder, at AI frigør revisionsmedarbejdere til at fokusere på opgaver, der skaber større værdi. For eksempel:

  • Avanceret analyse - Ved at bruge avancerede AI-drevne analyseværktøjer til at analysere større datamængder på kortere tid kan revisorer bedre forstå virksomheden, være bedre rustet til at identificere risiko, stille bedre spørgsmål om revisionsresultaterne og, med deres professionelle skepsis, udfordre resultatet korrekt.
  • Smart automatisering - Robotic process automation (RPA)-teknologi fungerer som en virtuel arbejdsstyrke, der styres af driftsteams, og som hurtigt kan automatisere de opgaver, der er mest tidskrævende, rutineprægede, standardiserede og regelbaserede. Efterhånden som RPA fortsætter med at modnes, udnytter det AI til at muliggøre styring og færdiggørelse af mere komplekse opgaver, hvilket muliggør udviklingen af en mere kognitiv digital arbejdsstyrke.

Forestil dig en fremtid, hvor information kommer i realtid, med de rigtige værktøjer på plads, som kontinuerligt behandler og analyserer den. Det ville betyde, at revisorer kan få adgang til det fulde billede af en organisations aktivitet, med adgang til en komplet dataregistrering og midler til at åbne for endnu dybere indsigt.

For yderligere at diskutere dette emne var jeg stolt over for nylig at være en del af et imponerende panel af beslutningstagere, akademikere og revisorer til en konference, der blev arrangeret af Ernst & Young et Associés og Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Det var ikke teknologer, men snarere fagfolk, der var nysgerrige og begejstrede for fremtiden og stillede de vigtigste spørgsmål, som vi i revisionsfaget skal tage op.

Diskussionen var mindre fokuseret på teknologierne bag AI og mere på at tackle det kritiske behov for tillid. Og det er meget aktuelt, da 85 % af AI-projekter i 2020 ifølge Gartner's 2018 CIO Agenda Survey leverer forkerte resultater på grund af bias i data, algoritmer eller i udviklingsteams.

Bæredygtig og succesrig AI-udvikling skal ske med tanke på, at mennesker er et grundlæggende element i ligningen. Ikke kun på grund af unikke menneskelige "soft skills" som kreativitet og lederskab, men på grund af den menneskelige skepsis og dømmekraft, der er nødvendige for at tackle de nye risici, der følger med indførelsen af nye teknologier.

Så når vi, som erhverv, udnytter disse disruptive teknologier, er vi nødt til at gøre det, vi gør bedst: fortsætte med at stille spørgsmålstegn ved, analysere og evaluere data fra alle perspektiver. Automatisering kan muligvis frigøre os for mange rutineprægede opgaver, men tilliden til den digitale tidsalder udvikles stadig gennem menneskelige beslutninger, og vores ansvar for også at fortsætte med at stille de grundlæggende spørgsmål er uændret:

  • Hvordan balancerer vi risici og muligheder i forbindelse med disruptive teknologier? At kontrollere nye teknologier giver store muligheder, men hvordan styrer man også den nye risiko, der følger med?
  • Hvilken innovationsstrategi skal vi vælge, og hvornår? Hvordan udnytter vi disse teknologier på en omkostningseffektiv måde – især i en organisation med begrænset kapacitet til at investere? Hvordan fremskynder man den nødvendige forandring?
  • Hvordan tilpasser vi vores talentmodel til et nyt miljø? Hvilke nye kompetencer skal rekrutteres? Hvordan uddanner vi eksisterende og nye fagfolk korrekt?
  • Hvordan styrer vi interne og eksterne interessenter? Hvordan udnytter vi teknologi inden for grænserne af eksisterende regler? Hvordan kan politikker og standarder tilpasses disse nye muligheder?

Når vi kombinerer de forskellige kræfter, der påvirker revisionsfunktionen, sammenholdt med mulighederne i nye teknologier, ser jeg en fremtid med revision, hvor kvalitet forbedres, mens teams og processer er mere effektive gennem en bredere indførelse af AI. Og set med revisors øjne vil svarene på både de komplekse og grundlæggende spørgsmål blive bedre adresseret og sikre en forbedret kundeoplevelse.

Sammendrag

Når vi udnytter disruptive teknologier, er vi nødt til at fortsætte med at gøre det, vi gør bedst: at stille spørgsmål, analysere og evaluere data ud fra alle synsvinkler. Tillid til den digitale tidsalder udvikles stadig gennem menneskelige beslutninger, og vores ansvar for at stille de grundlæggende spørgsmål er uændret.

Om denne artikel

Af Jeanne Boillet

EY Global Accounts Committee Assurance Lead

Innovation driver in audit services. Client-centric. Strong advocate for diversity and the advancement of women in business.

Related topics Assurance