8 okt. 2020
Yderligere mulighed for fristforlængelse for visse årsrapporter

Yderligere mulighed for fristforlængelse for visse årsrapporter - men kun på visse betingelser

Af Dita Moysich

Statsautoriseret revisor, Senior Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i faglig afdeling for finansiel rapportering samt revisionsafdelingen (Mid Market) i Danmark.

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

8 okt. 2020
Relaterede emner Assurance

Ændringsbekendtgørelse giver mulighed for en yderligere fristforlængelse for indberetning af årsrapporter.

Der er offentliggjort en ændringsbekendtgørelse, der giver mulighed for en yderligere fristforlængelse for indberetning af årsrapporter, der afsluttes efter 30. april 2020, men inden 31. juli 2020, så årsrapporter med regnskabsafslutning i denne periode skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest den 31. december 2020.

Muligheden for udskydelse af fristen for indberetning af årsrapporter er i modsætning til den tidligere udmeldte fristforlængelse ikke generel, men er betinget af, at virksomheden har væsentlige aktiviteter i udlandet, OG det samtidig må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen som direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19.

Tilsvarende mulighed for forlængelse for virksomheder, der ønsker at anvende årsregnskabslovens § 112 (lempelse for koncernregnskabspligt med henvisning til en overliggende modervirksomheds koncernregnskab), hvor fristforlængelsen også er afhængig af ovenstående betingelser.

En virksomhed, der ønsker at benytte sig af en af de to mulige fristforlængelser, skal meddele dette til Erhvervsstyrelsen på indberet@erst.dk senest 5 måneder (4 måneder) efter regnskabsårets afslutning.

Ovenstående meddelelse skal være vedlagt en erklæring, hvori ledelsen bekræfter:

  •  at virksomheden har væsentlige udenlandske aktiviteter, og
  • at det på grund af vanskeligheder med at fremskaffe det nødvendige regnskabsmateriale fra udlandet må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen i ÅRL § 138 som direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19.

På grund af ovenstående betingelser må det antages, at disse fristforlængelser vil blive anvendt sjældent i praksis.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 23. september 2020 og kan findes her.

 

Sammendrag

Muligheden for udskydelse af fristen er betinget af, at virksomheden har væsentlige aktiviteter i udlandet, og at det samtidig må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for virksomheden at overholde fristen.

Om denne artikel

Af Dita Moysich

Statsautoriseret revisor, Senior Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i faglig afdeling for finansiel rapportering samt revisionsafdelingen (Mid Market) i Danmark.

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

Related topics Assurance