6 minutters læsetid 17 sep. 2019
2q19 mobilitet kvartalsvis istock

Hvordan teknologisk samarbejde driver vækst i transportsektoren

Af Randall Miller

EY Global Advanced Manufacturing & Mobility Leader

Passionate about manufacturing, mobility and disruption. Champion for women and diversity & inclusiveness in the Advanced Manufacturing & Mobility industries.

Bidragsydere
6 minutters læsetid 17 sep. 2019

Mens efterspørgselsmønstre ændres, investerer transportsektoren i digitaliserings- og analyseinitiativer for at styrke drift og effektivitet.

Med efterspørgselsmønstre, der varierer på tværs af geografiske undersektorer, gør transportvirksomheder sig klar til "disruption" i andet kvartal af 2019. I investorpræsentationer med analytikere har lederne af 20 automobil- og transportvirksomheder (A&T) oplyst, at de har fremskyndet digitaliserings- og analyseinitiativer for at opretholde effektiviteten i en tid med hidtil usete forandringer.

“Geografisk udvikling” er fortsat det vigtigste tema i 2. kvartal af 2019. Men "driftsomkostninger" og "initiativer til omstrukturering" er rykket op på henholdsvis anden- og tredjepladsen og har skubbet "udvikling af mobilitet" ned til fjerdepladsen.

De 10 vigtigste temaer fra dette kvartal:

1. Geografisk udvikling – markedsforhold pr. region
En kombination af elementer, såsom øget makroøkonomisk usikkerhed og lovgivningsmæssige begrænsninger, har ført til reduceret købsaktivitet i Indien og Kina. I modsætning hertil oplever det amerikanske marked et stort skift væk fra biler, hvilket øger efterspørgslen efter lette lastbiler og hybridbiler. Salget af lastbiler har også nået nye højder på grund af et blomstrende leverings- og forsendelsessystem.Latinamerika forbliver ustabilt, hvilket afspejler langsom økonomisk vækst og ustabile valutakurser i regionen.

2. Driftsomkostninger – moderate råvareomkostninger mens priserne stiger
Da de vigtigste valutaer fortsætter med at svækkes over for den amerikanske dollar, hjælper prisstigninger markederne med at bekæmpe høj inflation. De fleste virksomheder rapporterer om moderate råvareomkostninger, da de regner med fordele ved prisfastsættelse, omstruktureringer m.m. for at forbedre bundlinjen. Udgifterne til R&D er fortsat høje, da virksomhederne prioriterer udviklingen af arkitektur og teknologi til elektrificering, autonomi m.m.

3. Initiativer til omstrukturering – omorganisering bringer fokus tilbage til segmenter med høj vækst
Flere virksomheder gennemgår deres nuværende og fremtidige porteføljer for at fokusere ressourcerne på de mest relevante forretningsområder. Automobilvirksomheder omlægger forretningsenheder for at få bedre indblik i det økonomiske afkast efter produktsegment, region, kunde og program. Produktionskapaciteten justeres efter region, men det samlede antal medarbejdere reduceres stadig.

4. Udvikling af mobilitet – elektriske køretøjer er klar til en opgradering
OEM-producenter (Original Equipment Manufacturers) fra Kina og andre steder satser på nul-emission, herunder elektriske køretøjer med firehjulstræk, høj ydeevne og høj effektivitet. Producenter af erhvervskøretøjer (CV) mener, at transportsektoren er ved et vendepunkt for implementering af autonomi i mineindustrien. Komponentleverandører sikrer sig fortsat gevinster for segmenter med høj vækst, såsom avancerede støttesystemer til føreren.

5. Produktudvikling — ændrede efterspørgselsmønstre nødvendiggør produktinnovation
De fleste bilproducenter har oplyst, at de skifter til skalerbare intelligente systemer i arkitekturen. Transportvirksomheder forsøger at tilbyde større hastighed og komfort til kunderne ved fx levering hele ugen. Producenter af personbiler (PV) flytter kapitalallokeringen for lastbiler, SUV'er, crossovers og performance vehicles på grund af en stærk global forbrugerefterspørgsel. Førsteklasses OEM'er har annonceret planer om at lancere en række biler drevet af brændselsceller, der potentielt kan erstatte batteriteknologi.

6. Uorganisk vækst (M&A, joint ventures og partnerskaber) — samarbejde er afgørende
I et forsøg på at øge markedsandelen, reducere omkostningsstrukturen, innovere produkter og tjenester samt forbedre tekniske funktioner samarbejder mange virksomheder og leverandører med teknologiselskaber. Transportfirmaer erhverver virksomheder inden for fragtløsninger for at forbedre deres serviceporteføljer og udvide deres geografiske baser. Mange PV-virksomheder vælger fælles udvikling af nye elektriske køretøjer og køretøjer med intern forbrændingsmotor (ICE).

7. Driftskapital og pengestrøm — ændringer fra foregående kvartal
Selvom pengestrømmen fra driftsaktiviteter stadig forbedres for de fleste, er der nogle virksomheder, der oplever et fald på grund af svingende efterspørgsel og højere omkostninger til omstrukturering. Justering af lagerbeholdningen på mikroniveau er en central prioritet, da virksomheder øger fleksibiliteten i deres forsyningskæder. PV-producenter søger at normalisere lagerbeholdningerne og forudser ikke vækst i beholdningerne i 2H19.

8. Fremstilling og leverandørstyring — modernisering af fremstillings- og forsyningskæden
Flerårige programmer til at reducere produktionsomkostningerne og øge produktiviteten giver fortsat positive resultater i 2. kvartal af 2019. Implementering af fleksibel produktion og standardisering af udstyr og processer har nedbragt kapitalinvesteringer for nogle PV-producenter. Mange bilproducenter anvender digitale platforme, der integrerer systemer såsom elektrisk fremdrift, cybersikkerhed og avancerede aktive sikkerhedssystemer.

9. Lovgivningsmæssige udfordringer – regler for emissioner bliver strammere
Bilproducenter på tværs af regioner opdaterer deres porteføljer i overensstemmelse med CO2-kravene i takt med stigende omkostninger til compliance og certificeringer. Tidlig implementering af de næste emissionsstandarder i Indien (BS VI) og Kina (Kina VI) betragtes af bilproducenter som den største udfordring i et årti. Frankrigs reduktion af incitamenter i sit program for fornyelse af bilparken forventes at påvirke efterspørgslen i 2H19.

10. Organisk vækst (produkt, strategi og innovation) — aktivitet inden for centrale produktlinjer og kapacitetsjusteringer
Flere virksomheder øger udgifterne til nye produkter og digitale teknologier. CV-producenter udklækker elektriske produkter på teknologiområdet til beslægtede sektorer, mens transportvirksomheder sigter mod store e-handelskunder. De ser også på udvidet kapacitet og forbedrede teknologiske funktioner via automatiserede hubs og fleksible netværk.

  • Scope, afgrænsning og metode

    Denne analyse gennemgår de vigtigste temaer, der diskuteres blandt ledere af 20 A&T-virksomheder (inklusive personbiler, erhvervskøretøjer og underleverandører) under investor- og analytikerpræsentationer. Rapporten redegør for udviklingen i disse temaer fra kvartal til kvartal for at give et perspektiv på ændringerne i sektoren.

Sammendrag

Med omvæltninger, der kommer fra alle retninger, ruster transportindustrien sig til at håndtere en ny fase med forandringer. Skiftende efterspørgselsmønstre i geografiske undersektorer sammen med spirende løsninger til øget mobilitet, øget konkurrence, produktinnovation, strenge regler og ugunstige politiske scenarier udgør til sammen en ustabil baggrund for transportvirksomheder i dette kvartal. For at imødegå dette har virksomheder accelereret digitaliserings- og analyseinitiativer for at skabe driftsmæssig effektivitet — fra optimering af deres fodaftryk i produktionen til synlighed i forsyningskæden.

Om denne artikel

Af Randall Miller

EY Global Advanced Manufacturing & Mobility Leader

Passionate about manufacturing, mobility and disruption. Champion for women and diversity & inclusiveness in the Advanced Manufacturing & Mobility industries.

Bidragsydere