Diversitet, inklusion og din karriere

Uanset din baggrund vil du føle, at du hører til hos os. Dit unikke bidrag vil gøre en reel forskel over hele verden.

Diversitet uden inklusion er meningsløs – og inklusion uden diversitet det samme. Det handler om begge dele. Det er nemt at have stor diversitet, men som inkluderende arbejdsplads skal man værdsætte de forskellige perspektiver, som bringes i spil. Når man udnytter hinandens forskelligheder, skaber man bredere diskussioner, mere robuste beslutninger og bedre resultater. 

Peter Haugaard

HR-direktør

Velkommen til en arbejdsplads for alle

Miljøet hos EY er præget af både diversitet og inklusion og bygger på ideen om at anerkende og glæde sig over alle forskelle.

Vi arbejder for en kultur præget af respekt på arbejdspladsen, så alle føler sig frie til at kunne være sig selv. Forskellige synspunkter fungerer som katalysatorer, der fører til bedre spørgsmål og bedre svar. Det er netop dette, der får kreativiteten til at blomstre, så der opstår innovation og inspiration til mere effektive løsninger.

Vi byder alle mennesker velkommen, uanset hvem de er, og hvad de kommer fra. Vi er alle sammen forskellige, og vi værdsætter og respekterer alle medarbejdere hos EY.

Føl dig som en del af noget særligt

Når mennesker føler sig værdsat for deres mange forskelle, føler de sig som en del af noget større; de føler, at de hører til. Dette kan have en stærk effekt på, hvordan de præsterer. Når vi føler, at vi hører til, føler vi os mere selvsikre, kompetente og trygge, vi kan være os selv og give udtryk for forskellige synspunkter i sikker forvisning om, at de bliver hørt og taget alvorligt. Vi føler os mindre stressede og mere motiverede og engagerede, så vi er mere tilbøjelige til at komme med inspirerende bidrag. Vi føler os accepteret som en del af flokken.

Vi ønsker, at alle medarbejdere hos EY skal opleve en følelse af at høre til, omend den stigende diversitet i EY's teams også kan gøre det sværere at føle, at man hører til. Ved at sammensætte inkluderende teams kan vi udvikle følelsen af at høre til hos alle teammedlemmer og derved skabe en positiv vekselvirkning: jo mere, man føler, at man hører til, jo mere inkluderende vil man opføre sig.

Vi har alle en identitet, der er sammensat af forskellige aspekter, hvoraf mange måske ikke er synlige for andre. Hvor meget, vi har til fælles, varierer fra person til person afhængigt af faktorer som personlighed og kultur, men også af, hvor trygge vi føler os. Ved at være åbne og vise, at vi er engagerede, er vi med til at skabe tillid, hvilket giver dig mulighed for at vise mere af, hvem du er, så der anspores til mere helstøbte og bedre bidrag til fællesskabet.

Vi udvikler performancedrevne teams gennem en fælles vision, hvor hver enkelt teammedlem deltager engageret i diskussioner og beslutninger, hvor teammedlemmerne støtter hinanden indbyrdes både personligt professionelt, hvor vi investerer i hinandens success, og hvor vi får alle til at føle, at de hører til.

Vi udgør 365.000 forskellige synsvinkler

Diversitet er en afgørende faktor for succes i den globale økonomi og i en verden med hastige forandringer.En begrænsning af diversitet er ensbetydende med en begrænsning af innovation og de indsigter, den bringer med sig. Vores konkurrencefordel afhænger af evnen til at få mest muligt ud af de forskellige holdninger, erfaringer og kulturelle referencer, som alle EY's medarbejdere har. Herved kan vi identificere de risici og muligheder, vi ellers ikke ville se, og vi kan udnytte dem bedre.

Vi ved, at diverse og inklusive teams giver et bedre arbejdsliv. Ved at trække på forskellige synsvinkler og udveksle ideer frit på tværs af grænser, stimulerer vi innovation, udvikler samarbejde og gør relationer dybere. Dette øger organisationens fleksibilitet og styrker modstandskraften over for disruption. Det genererer bedre beslutningstagning – og i sidste ende også bedre vækst.

Vi ønsker at skabe et miljø, hvor alle føler sig værdsat. Vores fokus på diversitet og inklusion hænger nøje sammen med den måde, vi betjener kunder, udvikler vores medarbejdere og spiller en ledende rolle i samfund og fællesskaber verden over.

Når du arbejder hos os, bliver du opfordret til at rumme diversiteten i alle de former, den antager. Du får chancen for at arbejde i globale teams bestående af forskellige typer talenter og erfaringer, som i forening kan producere smartere og bedre services.

Med inspirerende og givende muligheder for at arbejde på tværs af grænser og kulturer bliver du i stand til at rumme og lære af mange forskellige synspunkter og holdninger.

Ved at være åben, nysgerrig og værdsætte forskellene hos de personer, du arbejder sammen med, vil du opdage, at du udvikler dine synspunkter og holdninger, og at du i sidste ende kan finde frem til bedre svar til dine kunder og dine professionelle fællesskaber.

Vi tilbyder et inkluderende arbejdsmiljø, hvor du bliver respekteret for dine forskelle såvel som for dine kompetencer og talenter, så du hver dag kan bidrage med det bedste, du har.

Vi ønsker at skabe lige muligheder for alle og forankrer diversitet og inklusion i alle processer fra rekruttering til opgavetildeling og fra karriereadministration til anerkendelse.

Vi opfordrer til dialog blandt EY's medarbejdere for at fremme gensidig forståelse, opbygge vores inkluderende kultur og skabe innovation og exceptionel service for kunderne. En bred vifte af professionelle netværk giver et støttende fællesskab og skaber opmærksomhed om forskellige typer egenskaber, så inklusionen fremmes.

Designere taler om nye ideer til et projekt

EY i tal

I inkluderende teams er medarbejderne

3,5 gange

mere tilbøjelige til at opnå deres fulde innovationspotentiale. (Kilde: Center for Talent Innovation)

Kvinder udgør

48 %

af vores medarbejdere og 20 % af vores partnere.

Firmaer med diversitet er

35 %

mere tilbøjelige til at overgå virksomheder, der er mere homogene. (Kilde: Teamable)

Vores forskelligeheder har stor betydning. En inkluderende arbejdsplads handler om at skabe en kultur hvor alle føler, at de hører til. Hos EY bliver alle anerkendt for deres indsats, kan udtrykke deres mening frit og deres bidrag bliver værdsat. Her kan vi være os selv og levere den bedst mulige ydelse til kunden. 

Jesper Almström

Regional Managing Partner Nordics

Erfarne rådgivere og professionals

Skab en karriere, der er lige så unik, som du selv er. Vi tilbyder et globalt netværk og giver dig den personlige støtte, inkluderende kultur og teknologi, så du kan bidrage til at gøre en forskel.

Find et job

 

Studerende og nyuddannede

Fra programmer for studerende over andre tilbud til fuldtidsstillinger – hos os får du mulighed for udvikle dig, opbygge en spændende karriere og være med til at gøre en forskel.

Find et job

Find os på de sociale medier

L T