6 minutters læsetid 1 jul. 2021
ey are you a CIO that will define the future or defend the past

Er du en CIO, der vil definere fremtiden eller forsvare fortiden?

Af Anders Lindberg

Senior Manager, Technology Consulting, Ernst & Young AB

Passionate about supporting clients in data-driven development and execution of climate change strategies using digital technologies.

6 minutters læsetid 1 jul. 2021
Relaterede emner Consulting

Enhver organisation er nødt til at gøre en indsats for at nå målet på 1,5°C. Som CIO eller digital leder kan du starte med nogle enkle trin.

Opsummering:

 • Behovet for en fokuseret klimaindsats er allerede stort og vil stige i de kommende år, gennem pres fra tilsynsmyndigheder, forbrugere og kollegaer.
 • Data og digitale teknologier kan skabe gode muligheder for at nå klimamål, men der er behov for en struktureret tilgang.
 • Denne artikel fokuserer på, hvordan det digitale kan udnyttes til at nå klimamål inden for rammerne af din eksisterende forretningsmodel.

Der er behov for en markant stigning i indsatsen blandt lande og organisationer for at nå målet på 1,5°C (jf. Paris-aftalen; begræns helst temperaturstigning til 1,5°C sammenlignet med præindustrielt niveau). Ifølge UNEP’s 2020 Emissions Gap Report, er vi på vej mod en temperaturstigning på over 3°C i dette århundrede. Ifølge EY Future Consumer Index vil 49 % af de globale forbrugere desuden prioritere miljø- og klimaændringer i de produkter, de køber, og 56 % vil være mere tilbøjelige til at købe fra virksomheder, der sikrer, at deres handlinger har en positiv indvirkning på samfundet.

Selvom der er enighed på markedet om, at data, analytics og digitale teknologier spiller en afgørende rolle for at kunne skabe den nødvendige eksponentielle ændring, mangler der en holistisk model, der beskriver, hvordan du som Chief Information Officer (CIO) kan håndtere denne udfordring. Denne artikel, den første i serien, har til formål at tilbyde dig en logisk ramme til at adressere udfordringen på en struktureret måde indenfor din eksisterende forretningsmodel, så der kan gøres mindre skade, uden behov for større ændringer.

I de efterfølgende artikler vil vi fokusere på, hvordan du kan udnytte det digitale til at omdanne dine ideer til bæredygtige forretningsmodeller ved at ændre tankegang, og skabe nye normer og standarder. Vi vil også diskutere, hvordan du kan kombinere disse to tilgange på din rejse mod at modvirke klimaændringer.

Som CIO kan du håndtere klimaudfordringen i fire områder inden for din organisations eksisterende forretningsmodel.

EY Are you a CIO that will define the future or defend the past

Are you a CIO that will define the future or defend the past?

1. Reducer udledningen inden for IT

Selvom udledningerne inden for IT repræsenterer en relativt lille del af din organisations samlede udledning, er dette et område under din kontrol, hvor der er lavthængende frugter, som du med fordel kan plukke.
Sporing af dine IT-aktiviteters udledning har mange ligheder med overvågning af dine IT-udgifter og de underliggende omkostningsdrivere. Du kan identificere de betydelige drivere for energi-, spild- og vandudledninger inden for IT (typisk datacentre og hardware), spore de forskellige aktiver og komponenter og beregne udledningerne for hver kategori ved hjælp af relevante konverteringsfaktorer.

Her er de tre bedste bud på, hvad du kan gøre ifølge vores tilgang:

 • Fastsæt din IT-udlednings baseline; analysér for at se, hvor den stammer fra, og del dine observationer med organisationen og relevante funktioner.
 • Lav en handlingsplan for at reducere udledninger inden for IT, såsom at skifte til vedvarende elektricitet i dine datacentre, eller vælge en hyperskala hosting-løsning, fx Cloud.
 • Sørg for, at handlingsplanen er finansieret, og at hver handling og hvert initiativ har en sponsor, der står til ansvar i organisationen.

Ifølge vores erfaring er det afgørende at anvende 80/20-reglen (fokuser ikke på alt på én gang, men start med de områder, hvor udledningen kan reduceres mest), når du fastlægger udgangspunktet for udledningen. Det hjælper dig med at sætte delmål og sikre, at du har en realistisk handlingsplan for at nå målene, samt nøje overvåge fremskridt i relevante forvaltningsfora.

Det behøver ikke at være kompliceret at reducere dine udledninger inden for IT. Der er lavthængende frugter, du nemt kan udnytte.

2. Fremskynd reduktionen i din egen virksomheds udledning

Data, analytics og digitale teknologier er afgørende for at måle din organisations udledning i forhold til relevante baselines for forskellige udledningskategorier.

Det er vores erfaring, at data og analytics kan bidrage enormt til at reducere din organisations udledning. Af den årsag anbefaler vi følgende fremgangsmåde:

 • Udvælg og implementer et relevant digitalt produkt til at spore udledningerne i din organisation og etablere udgangspunkter for dem.
 • Fastsæt relevante dataforvaltningsprocedurer for at kvalitetssikre den indsamlede data og automatisere dataindsamlingsprocessen så meget som muligt.
 • Brug analytics til at analysere udgangspunkterne og identificere betydelige initiativer til at forbedre udledninger på tværs af hele organisationen.

Ifølge vores erfaring er det afgørende ikke at undervurdere det arbejde, som din organisation har brug for (fx facility management) for at indsamle udledningsdata af høj kvalitet. Desuden kan du benytte dygtige data engineers, analysts og scientists til at udvikle en stærk, indsigtsgenererende analytics-funktion. Hvis du udvikler dit eget digitale produkt, bør du desuden benytte dygtige service- og UI/UX-designere, så du bedst muligt opfylder behovene hos brugergrupperne i din organisation.

3. Fremskynd reduktionen i udledningen fra din virksomheds værdikæde

De to hovedkategorier for udledningen fra værdikæden er upstream-udledninger, fra dine leverandører, og downstream-udledninger, fra fx brug af produkterne derhjemme. Udledningen fra værdikæden repræsenterer den største del af din organisations udledning og er derfor ekstremt vigtig at håndtere. Selvom det kan være svært at måle din organisations egne udledninger i dag, er det om noget endnu mere vanskeligt at måle udledningerne gennem værdikæden. Der er ofte behov for at udnytte innovative digitale løsninger – vi har fx benyttet blockchain-teknologi til at bidrage til sporingen af udledning gennem værdikæder.

Vi anbefaler følgende tilgang til håndtering af udledningen fra værdikæden fra et digitalt perspektiv:

 • Indsaml data fra din værdikæde, både upstream og downstream, for at fastlægge dit udgangspunkt for udledningen. Sæt derefter mål sammen med dine leverandører og indsaml løbende data for at følge op på udledningen.
 • Brug digitale teknologier, fx blockchain, til at spore og verificere bæredygtighed langs værdikæden. Brug AI til at reducere spild på forskellige måder, fx ved at forudsige forbrugernes efterspørgsel.
 • Skab lettere løsninger til hjemmekontoret, fx med videokonferencesystemer, så der er acceptable alternativer til pendling til arbejde og forretningsrejser.

Læs om, hvordan en norsk modehub arbejder for en mere bæredygtig modeindustri ved hjælp af blockchain her.

4. Spred budskabet og påvirk samfundet som helhed

I din rolle som CIO kan du aktivt bruge innovative digitale løsninger og Design Thinking til at sprede fortællinger om klimaændringer, der kontinuerligt påvirker samfundet.

Vi anbefaler følgende prioriterede aktiviteter:

 • Skab en forståelse af din organisations målgruppe og mål for dens klimakommunikation.
 • Brug digitale produkter til at fortælle om klimapræstationer og engagere samfundet som helhed.
 • Udvikl en database af høj kvalitet for klimaudledninger, som kan bruges i den løbende kommunikation af datastøttede klimafortællinger.

Den lavthængende frugt på dette område er at erstatte eller supplere lange miljø-, social- og forvaltningsrapporter med et mere dragende digitalt format, med fokus på de konkrete opnåede effekter.

Ifølge vores erfaring er den vigtigste succesfaktor at anvende en designproces, så man undgår at bruge digitale klimakommunikationsprodukter og -tjenester, der ikke opfylder målgruppens faktiske behov. Desuden bør du bruge data og analytics til at sikre, at din kommunikationsindsats trænger igennem som tilsigtet og skaber de ønskede resultater.

HEART 17 er en global social virksomhed, der forener mennesker og virksomheder for at fremskynde FN's verdensmål ved at skabe håb og handling. EY Doberman udviklede HEART 17’s digitale platform. Se denne korte video for at finde ud af, hvordan en digital platform kan engagere samfundet som helhed eller deltag i bevægelsen her.

Det handler om data - indsamling, analyse og visualisering - men først og fremmest at gribe til handling ud fra det.

Sammendrag

Der er brug for det digitale for at øge klimaindsatsen og bidrage til at nå din organisations klimamål. Den gode nyhed er, at du simpelthen kan starte med at udnytte kortsigtede muligheder ved at indsamle, analysere og visualisere data, men først og fremmest ved at gribe til handling ud fra den.

Om denne artikel

Af Anders Lindberg

Senior Manager, Technology Consulting, Ernst & Young AB

Passionate about supporting clients in data-driven development and execution of climate change strategies using digital technologies.