4 minutters læsetid 24 okt. 2022
Vækst skaber mere vækst

Blandede teams virker: Derfor kan man både performe og inkludere

Af Jesper Kirk

Leder af Technology Consulting, Partner, Consulting, EY Danmark

Intelligent Automation Lead i Norden, Leder af Technology Consulting i Danmark. Dedikeret til at motivere mit team. Far til to piger. Passion for sport.

4 minutters læsetid 24 okt. 2022
Relaterede emner Consulting Digital Teknologi

Ledelses- og rekrutteringsmæssigt skal man nok gå nye veje for at etablere inkluderende teams. Men til gengæld leverer de høj performance.

For lang tid siden var jeg nybagt HD i Informatik og Økonomistyring og fik job i Danske Bank. Her oplevede jeg fremragende ledelse fra min direkte chef. Hun udøvede ledelse med empati og intuition, hvor jeg følte mig set og forstået og fik gode udfordringer i passende mængder.

Siden har jeg oplevet mange andre og også langt mindre mindeværdige måder at blive ledet på.

Men den positive oplevelse sidder stadig i mig, og graden af nærvær og individuel tilpasning er for mig at se nøglen til at inkludere forskellige mennesker. Jeg prøver nu selv efter bedste evne.

16 nationaliteter

I dag sidder jeg i ledelsen af en dansk teknologifunktion med fem fagligt definerede teams.

Vi er godt 115 mennesker med 16 forskellige nationaliteter. Alderen varierer fra 24 til 65 år. Vi er ingeniører, programmører og universitetsuddannede. 43 pct. er kvinder.

For et team i it-branchen er det sikkert langt over gennemsnittet i mangfoldighed, og det afspejler da også en helt bevidst satsning på inklusion, som tog fart for fem-seks år siden.

Vi er stadig ikke i mål på partner- og ledelsesniveau, men vi er på vej.

Det koster ikke noget

Nu skal jeg ikke sidde på denne klummeplads og marinere mig selv i egen sovs, men pointen, som jeg vil give videre, er, at det ikke ”koster” noget at gå efter diversitet og inkludere forskelligheden i teamet.

Vi har overhovedet ikke givet køb på performance i form af indtjening og leverancekvalitet.

Derfor har jeg heller aldrig været bare i nærheden af at fortryde denne bevidste satsning. Som mest synligt især gik - og går - på at trække kvinder ind i en ellers ret mandsdomineret it-verden.

Vores erfaring er, at disse teams grundlæggende bliver nogle gode steder at arbejde. Medarbejderne vender tilbage efter barselsorlov, og ancienniteten i vores teams vokser. Ikke på trods af mangfoldigheden men på grund af mangfoldigheden.

Drop den faglige facitliste

Den væsentligste investering ligger på ledelsesniveau.

Hvis man som leder refleksmæssigt leder efter spidskompetence inden for ERP, cybersikkerhed, business analytics eller projektledelse med fuld plade og 20 års erfaring, så kan man godt glemme at skabe et mangfoldigt team.

Man må være klar til onboarde nogen, som rummer en delmængde af de ønskede kompetencer, og så i stedet lægge en plan for deres udvikling. Du kan altså ikke sidde med en faglig facitliste og sortere dine kandidater efter den.

Det afgørende bliver at hyre nogen, som er gjort af det rette stof og har de rette værdier som er klar til at gå ind i teamet og arbejde derfra.

Opgøret med vanetænkningen må også slå igennem i ledelsesstilen. Når gruppen er meget mangfoldigt sammensat bliver sprog, præferencer og indstilling til arbejdet også meget forskellig.

Lederen skal altså lytte mere, give mere plads og acceptere forskellighed for at kunne have den langsigtede dialog med hver enkelt. (Det er på dette felt, jeg håber, at jeg lærte noget i min grønne ungdom i Danske Bank).

Flere karriereveje

Den individualiserede tilgang giver også mulighed for at tilbyde alternative og tilpassede karriereveje.

Ikke alle skal eller vil være ledere. For nogen er specialiseringen mere interessant og for andre er balancen mellem arbejde og privatliv det vigtigste.

Igen: Der er arbejde at gøre på ledelsesniveau, når alle ikke bare ligner en selv. Men samlet set får man en broget flok med masser af synergi og dynamik.

Aktuelt har vi set, at rollemodeller i ledelsen har stor betydning. Derfor skal vi have mangfoldigheden til at slå bedre igennem i ledelseslagene også. Ikke for mangfoldighedens skyld, men ganske enkelt fordi vi fastholder, udvikler og performer bedre på den måde.

Hvis man skulle svinge sig op i de øvre luftlag, så tror jeg personligt, at digitaliseringen vil ændre vores samfund ganske meget.

I den kontekst bliver det langsigtet vigtigt, at vi får mange forskelligartede synspunkter, hensyn og perspektiver på teknologien. Det er et samfundsmæssigt argument for, at it-teams helst skal være mangfoldige.

Hos os gør vi det nu mest for at være effektive og samtidig have det sjovt.

Den klumme er bragt i Computerworld.dk den 18. oktober 2022

Sammendrag

Når man sammensætter et team, leverer de høj performance, hvis det er sammensat med stor diversitet. Det koster ikke noget ekstra på indtjening og leverancekvaliteten, og så bliver det grundlæggende nogle gode steder at arbejde. Medarbejderne vender tilbage efter barselsorlov og ancienniteten i teamet kan vokse. Det er alle oplevelser Jesper Kirk, leder af Technology Consulting og partner, har.

Om denne artikel

Af Jesper Kirk

Leder af Technology Consulting, Partner, Consulting, EY Danmark

Intelligent Automation Lead i Norden, Leder af Technology Consulting i Danmark. Dedikeret til at motivere mit team. Far til to piger. Passion for sport.

Related topics Consulting Digital Teknologi