19 sep. 2023
Kvinde og mand står i kontor på bilfabrik og ser på tablet

Er CFO’en AI’s bedste ven? Juryen er stadig ude…

Af René Ravn

Partner i Consulting, Consumer Products & Retail, EY Danmark

Stærkt involveret i opgaveløsninger med fokus på reel forandring – og forankring – af løsninger i kundernes organisation.

19 sep. 2023
Relaterede emner Consulting

Hvorvidt CFO’en er forandringsagenten, der får AI til at revolutionere vores organisationer, er der både argumenter for og imod.

Alle bedes rejse sig. Respekt for den høje ret. Folkedomstolen er sat for at afgøre om CFO’en er forandringsagenten, der får AI til at revolutionere vores organisationer og forretningsmodeller.

Ja, forestil dig, at dette fiktive spørgsmål var til fuld og endelig afgørelse i dag. Som overskriften røber, kan jeg ikke afsige en dom, der holder hele vejen til højesteret, for der er argumenter både for og imod.

Lad os først kigge på forsvarets kronargumenter for, at CFO’en rent faktisk er AI’s bedste ven.

Finans-funktionen og økonomiafdelingen er i gang med de største transformationer i mands minde. I modsætning til de foregående årtier, hvor livet lignede sig selv og gik sin stille gang i årscyklus efter årscyklus, så er digitaliseringen nu for alvor ved at ændre processer, kompetencekrav, bemanding og funktionel rækkevidde. Transaktionsprocesserne automatiseres og stadig flere klassiske opgaver i finans løses (snart) med software. Forandringen er mere vidtgående end blot at klemme yderligere et par dage af produktionstiden på kvartalsrapporten

I spidsen står en CFO, som er en flittig indkøber af ERP-systemer, business analytics og forecasting modeller, konsolideringsløsninger og meget mere. Ofte med en stab af analytikere og økonomer med flair for modeller og datatunge analyser. Teknologibegejstringen er stor, og købsviljen er til stede, og CFO’en er per definition virksomhedens bedste til at opstille en business case med to streger under et facit, der både reducerer manpower og øger outcome. 

Robust datagrundlag

Baseret på allerede indhøstede digitale erfaringer er CFO’en helt åben over for at bruge AI. I modsætning til andre faglige domæner har økonomi et stringent, robust og gennemprøvet datagrundlag at stå på, og det er præcis, hvad AI-modellerne skal fodres med. Når verdenssamfundet skal til at sætte tal på bæredygtighed i almindelighed og ESG i særdeleshed regner mange da også med at se verdens CFO’er gå forrest med at løfte denne gigantiske opgave væk fra ad-hoc-synsninger til solid revisions-egnet faktaformidling. 

Når jeg er ude hos danske og internationale kunder, så ser jeg den klare parathed til investere i digitale løsninger. Det sker ofte ud fra en udførlig digital strategi. Og ja, AI er absolut nævnt på roadmaps og præsentations-slides, og i en række tilfælde afprøvet i mere eller mindre løsrevne ”proof of concepts” forskellige steder i CFO’ens organisation.

Men det er så på dette tidspunkt i retssagen, at jeg må inddrage anklagerens kronargumenter for, at CFO slet ikke er AI’s bedste ven. Anklageren hævder, at CFO kigger mere på digitale værktøjer end på faktisk transformation baseret på digitale platforme, at scope og fokus er for smalt, at der mangler vision og lederskab, som forankrer transformationen bredt, så den lever og former organisationen. Og AI-revolutionen har vel netop et vidtgående, bredt og dybt potentiale til at forandre virksomheders måde at fungere på?

Smalt teknik-fokus

Det kommer bag på topledelsen, når vi som konsulenter ofte vurderer, at en virksomhed har rigeligt med ny teknologi. Mange mellemledere har sikkert argumenteret for, at der skal mere ny software til, mens man mere køligt udefra foreslår at høste værdien af det allerede indkøbte. I finans er man gode til at købe, opstille business casen og drive teknologi-projektet igennem, men man står meget tit tilbage uden den ønskede effekt på grund af manglende organisatorisk implementering og utilstrækkelig forandringsledelse. I stedet igangsætter man så et nyt (teknologi-)projekt, som lider samme skæbne.

Anklageren vil hævde af CFO er for dårlig til den brede forandring og bliver for teknologi- og projekt-fikseret. CFO er sikkert hverken bedre eller dårligere end alle andre. Det er nu engang meget lettere at drive et projekt igennem, end at forandre helt ud i operations. Men værdien af AI opstår givetvis først, når softwaren erstatter og ændrer menneskers arbejde for alvor, og derfor kræver det lederskab og vision at forandre med AI.

Anklageren vil hævde, at ingen endnu har realiseret det AI-drevne intelligente forecast, hvor kunstig intelligens hver dag giver os et eksakt forecast helt ned i de operationelle detaljer for, hvordan i morgen, næste måned og hele året vil se ud. Og at mange CFO’er har forsøgt at insource data scientists og eksperter i ML og AI uden at kunne holde på dem. Er AI dermed ”afprøvet”?

Thi kendes for ret: CFO’en har endnu ikke brugt AI som en tryllestav til at skabe stor organisatorisk forandring. Men hun har bedre kort på hånden end de fleste! 

Artiklen blev bragt første gang i Børsen den 18. september 2023.

Sammendrag

Er CFO’en forandringsagenten, der får AI til at revolutionere vores organisationer? Nogle vil mene at CFO’en er AI’s bedste ven. Finans-funktionen er i gang med den største transformation nogensinde, og digitaliseringen er ved at ændre vores processer. CFO’en er helt åben overfor brugen af AI. Dog vil modargumenterne lyde på, at CFO’en kigger mere på digitale værktøjer end på selve transformationen. Scope for smalt, og der mangler lederskab, der kan forankre AI’s potentielle transformation i virksomhederne. CFO’en har endnu ikke brugt AI til at skabe stor organisatorisk forandring. Men de har gode kort på hånden.

Om denne artikel

Af René Ravn

Partner i Consulting, Consumer Products & Retail, EY Danmark

Stærkt involveret i opgaveløsninger med fokus på reel forandring – og forankring – af løsninger i kundernes organisation.

Related topics Consulting