Risk transformation

I Consulting

EY's Risk Transformation Consulting Services hjælper bestyrelsen og medlemmer af ledelsen med at opbygge en fleksibel og risikobevidst organisation, som træffer bedre beslutninger, så de strategiske målsætninger kan opnås.

Relaterede emner Consulting Cybersecurity

Det kan EY gøre for dig

En organisation vokser og genererer værdi gennem en serie strategiske forretningsbeslutninger – beslutninger, som indebærer at løbe risici. At identificere, håndtere og reagere på disse risici giver en organisation et afsæt for at vokse og fortsætte med at blomstre.

I historisk perspektiv har organisationer haft fokus på risici, som kan håndteres gennem implementering af styringsredskaber. Men som oftest tilbyder disse kun få reelle fordele. Derfor bør en organisation øge sit fokus på risikolandskabet og overveje tre kategorier af risici: upside, outside og downside.

Design af din risikostrategi

EY's Risk Transformation Consulting Services hjælper bestyrelsen og medlemmer af ledelsen med at opbygge en fleksibel og risikobevidst organisation, som træffer bedre beslutninger, således at de strategiske målsætninger kan opnås. Vi hjælper dig med at definere dit univers på grundlag af strategiske, finansielle og operationelle mål ("risikovillighed") og kategoriserer de risici, du bør kunne rumme, undgå eller afbøde ("risikostrategi"). Alt dette hjælper med at afstemme dine risici efter dit formål og forretningsstrategi.

Transformation af dine funktioner og processer

Typisk har organisationer adskillige funktioner, som arbejder med forskellige aspekter af risikostyring. Ofte arbejder disse funktioner i 'siloer', hvilket medfører en signifikant redundans i bestræbelserne på risikostyring, usikkerhed ved rapporteringen af risici, og i sidste ende langsommere beslutningstagning.

For at undgå eller overvinde denne organisatoriske faldgrube skal der opbygges synergi, udvikles fleksible risikofunktioner og -processer og defineres og tildeles tydelige ejerskaber og ansvarsområder.

Implementering af dine løsninger

Implementering og administration af løsninger på tværs af forsvarslinjerne fra procesejere, styrende funktioner og revisorer kræver et integreret syn på risiko.

Afhængig af organisationens modenhed i forbindelse med risikotagning vil vores rådgivere fra Risk Transformation Consulting Services prioritere og implementere digitaliseringsmuligheder i det samlede landskab over risikotyper og risikoaktiviteter. Vi implementerer en række forskellige løsninger på programmatisk vis, for eksempel implementering af en integreret governance-, risikoh¨åndterings- og compliance (GRC)-platform eller påvisning af elementer, der skal ordnes på områder som udvikling af validering af risikomodeller, optimering af styringsredskaber, implementering af programmer til håndtering af compliance, kontrakter og programrelaterede risici.

Risk Transformation Consulting Services hjælper dig med:

 • Rådgivning af bestyrelsen
  Hjælper dig med at udvikle effektiv corporate governance.
 • Next-Gen risikostyring i virksomheden
  Hjælper dig med at forblive fleksibel, reducere udsving i dine resultater og øge din fleksibilitet ved at tilføje et afgørende element af fokus på behovet for på bedre vis at integrere strategi og hensyn til resultatrelaterede risici i virksomhedens eksisterende processer for risikostyring (enterprise risk management - ERM).
 • Optimering af risikofunktionen
  Hjælper dig med at optimere din risikostyringsindsats ved at evaluere omfanget af risikodækning gennem forskellige risikostyringsfunktioner, afstemning heraf på bestyrelses- og ledelsesniveau samt afstemning af risikovilligheden og interessenternes forventninger. Vi hjælper dig også med at vurdere, hvilken effekt digitalisering har på risikofunktionen som helhed.
 • Digital risikostyring
  Hjælper dig med at forstå, vurdere og håndtere risici i løbet af din virksomheds digitale transformation. Dette omfatter risici gennem hele transformationens livscyklus og omfatter endvidere implementeringen af nye teknologier som intelligent automation, kunstig intelligens (AI), IoT og blockchain.
 • Avanceret risikoanalyse og forudseenhed
  Hjælper dig med avancerede sektoranalyser indbygget i en løsning med "hvad-nu-hvis"/forudsigende simulationsegenskaber, som giver skarpe indsigter i procesafvigelser, operationel ineffektivitet, økonomiske lækager og mulige advarselssignaler.
 • GRC-teknologi i praksis
  Hjælper dig med at kontrollere risici og muligheder i en digitalt afbrudt verden ved at bryde traditionelle 'siloer' ned og understøtte synergier i hele GRC-feltet, så de kan betragtes på en mere integreret og smartere måde.
 • Sikkerhed i anvendelsen
  Hjælper dig med at vurdere, designe og implementere skalerbar og bæredygtig sikkerhed, som tager hånd om dine krav i forbindelse med risiko og compliance og afstemmes i forhold til forretningsprocesser, så der kan skabes effektive processer og risikoen reduceres.
 • Transformation af styringsredskaber
  Hjælper dig med at reducere udgifterne til styringsredskaber gennem vores metode til transformation af styringsredskaber, som kan nedbringe udgifterne med 20-40 %, give en hurtigere procesudførelse og afstemme indsatsen for risikostyring med strategiske målsætninger.
 • Tredjeparts risikostyring
  Hjælper dig med den komplekse tredjeparts-risikostyring og giver dig sikkerhed for, at kontrakten opfyldes. Vi håndterer disse risici gennem en unik cloudbaseret platform, som er i stand til at digitalisere den kvalitative og kvantitative risikovurdering.
 • Risikostyring for programmer
  Hjælper dig med at opnå dine ønskede resultater i forbindelse med de vigtigste og mest komplekse programmer og initiativer. Vi hjælper dig med at identificere, håndtere og reagere på programrisici for at forbedre programgennemførelsen, opbygge fortrolighed og øge sandsynligheden for succes.
 • Juridisk compliance
  Hjælper dig med at navigere i kravene til compliance, lige fra etableringen af et stærkt governance-grundlag, oprettelse af en løbende risikoovervågning og automatisering af risikoovervågningen gennem en robot-funderet platform, til udførelsen af jævnlige risikovurderinger og løbende lovmæssige opdateringer på risikoovervågningsområdet.
 • Risikostyring som service
  Hjælper dig med at forbedre risiko- og compliancerelaterede aktiviteter med brug af vores førende metoder, kompetente risikoeksperter og verdensomspændende fodaftryk. Vores Managed Services er det rigtige tilbud til at hjælpe dig med at opnå dine strategiske målsætninger til en forudsigelig pris.

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.