Hvordan forbereder man sig på en karriere, som endnu ikke findes? Hvordan forbereder man sig på en karriere, som endnu ikke findes?

Af Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.

5 minutters læsetid 4 jun. 2019

Vores fokus er at hjælpe unge mennesker med at udvikle deres mindsets og kompetencer, som de får mest brug for til at kunne tilpasse sig til og trives i en transformativ tidsalder.

Lønnet ansættelse er en af de mest indlysende måder at gøre medarbejderne i stand til at bidrage til og få del i bæredygtig økonomisk vækst. Men i dag er dette en mulighed, som er ikke tilgængelig for omkring 65 millioner unge over hele verden.

Den globale arbejdsløshed blandt unge er stadig stort set uændret, på trods af at flere og flere unge fuldfører både studieforberedende og videregående uddannelser. Hertil må man stille følgende spørgsmål: Forbereder det, de lærer i skolen, dem tilstrækkeligt på nutidens og fremtidens arbejdsverden?

Mange uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere mener ikke, det er tilfældet. For verden kæmper med konsekvenserne af den transformative tidsalder, og vores uddannelsessystem sidder mere eller mindre fast i den industrielle tidsalder: En model baseret på standardiseret pensum og forældet testning, hvilket synes stadig mere ubrugeligt i en verden, der står over for enorme globale udfordringer.

Hvad bør unge lære?

Et populært estimat anslår, at 65 % af de børn, som påbegynder grunduddannelse i dag, vil ende i karrierer, som endnu ikke findes. I et andet estimat kan op til 800 millioner jobs på verdensplan være erstattet af automation i 2030. Hvordan kan vi klæde vores børn – og os selv – på til at trives i en epoke med en hidtil uset grad af forandring og uvished?

Tankegange og fleksible kompetencer – som initiativ og det at hvile i sig selv, kreativitet og innovation, kritisk tænkning og evnen til problemløsning – er et almindeligt svar på dette spørgsmål, og det er ikke svært at forstå hvorfor.

I en fremtid defineret af karrierer, som endnu ikke eksisterer endnu – højst sandsynligt med brug af teknologier, som endnu ikke er blevet opfundet, som skal løse udfordringer, vi endnu ikke ved, vi har – er den største gave, vi kan give vores børn, evnen til at tilpasse sig forandringer, lysten til hele tiden at lære nyt og evnen til at udtænke bedre svar på komplekse problemer. En af forudsætningerne for succes i skolen er, at vi forbereder vores unge bedre på fremtidens arbejde, og endvidere er der stigende belæg for, at succes i skolen afhænger lige så meget eller endda mere af udviklingen af "ikke-kognitive kompetencer" end af kognitive kompetencer.

Dette er det gode ved mindsets og kompetencer. Udviklingen af dem kan opfylde korte og mere langsigtede mål samtidigt, mens de både forbedrer de uddannelsesmæssige resultater og hjælper de unge med at tage betydningsfulde skridt hen mod at blive uafhængige, modstandsdygtige og initiativrige borgere.

Dette gælder især, når de kombineres med færdigheder i videnskab, teknologi, teknik og matematik (STEM), som er fundamentale for kritisk tænkning og problemløsning – kompetencer, der bliver essentielle i omkring tre fjerdedele af de hurtigst voksende af fremtidens jobs. Forskning viser, at studerende, som lærer STEM, er mere kreative, fleksible og i stand til at drage fordel af de forandringer, som spås for fremtidens arbejdsstyrke og arbejdspladser.

Det er på tide, at virksomhederne træder i karakter

Organisationer – herunder også EY –anerkender det stigende behov for sådanne kompetencer i det 21. århundrede. Derfor arbejder vi sammen med nogle af verdens ledende ungdoms-NGO'er om at udvikle tankegange og fleksible kompetencer hos unge i alle aldre.

For eksempel støtter EY's kompetence ansatte over hele verden Junior Achievement (JA Worldwide)-programmer, som forbereder unge til ansættelse og iværksætteri. Dette indbefatter individuel vejledning af studerende i JA-virksomhedsprogrammet, hvis mål er at hjælpe de studerende med at udvikle iværksætterånd og -kompetencer gennem praktisk erfaring med at etablere og lede deres egne virksomheder.

I Sydafrika er EY NextGen med til at udvikle kontinentets næste generation af kvindelige ledere. Med dette initiativ vejleder EY-medarbejdere piger, som har brug for støtte, fra 10. klasse og frem til universitetet, hvor de lærer dem robusthed og forretningskompetencer og skaber et netværk af højt præsterende unge kvinder, som støtter hinanden på vejen til yderligere uddannelse og arbejde.

Da jeg voksede op, så jeg unge piger blive gravide, som endte med at droppe ud af skolen, men jeg har lært, at jeg ikke behøver vælge den vej.
Lehlabile Davhana
NextGen alumna

I USA matcher College MAP (Mentoring for Access and Persistence) i 37 byer EY-fagfolk fra alle lag og servicelinjer med grupper af gymnasieelever, som har brug for støtte. Denne gruppevejledningsmodel giver et bredere spektrum af perspektiver, som kan guide og inspirere eleverne, så man ikke blot forstærker deres ambitioner om at komme på universitetet, men også giver dem støtte og coaching i de livskompetencer, som kan hjælpe dem til at blive på universitetet og tage deres grad.

Over hele verden støtter EY's medlemsfirmaer en lang række initiativer, som er beregnet til at bevare og fremme unge menneskers interesse for STEM – specielt at tilskynde flere unge kvinder til at overveje en karriere inden for STEM. Dette indbefatter Girls in ICT (informations- og kommunikationsteknologi) Day i Tyskland, Østrig og Schweiz og Girls Who Code i USA og STEMettes i Storbritannien.

Ringe i vandet kan vokse til bølger af forandring

Udvikling af mindsets og kompetencer hos den næste generation tjener flere formål. Det gør ikke bare unge mere attraktive for virksomhedernes arbejdsgivere, det giver dem også muligheden for at skabe deres egne karrierer. Især eksperimentel læring forankret i de grundlæggende læresætninger for udvikling af en forretningside fremmer en positiv indstilling over for iværksætteri som karrierevalg. Når læringen sker, mens man arbejder på udvikling af en social virksomhed eller en samfundsnyttigt projekt, kan det endda være med til at inspirere den næste generation af iværksættere med social indvirkning.

Og den direkte indflydelse på unges evne til at skabe, finde og bevare meningsfuldt arbejde er kun begyndelsen. At hjælpe universitetsstuderende, som har brug for støtte, med at udvikle troen på sig selv, så de kan komme på universitetet – og hjælpe dem til at udvikle karakterstyrken og viljen til at gennemføre det – inspirerer yngre venner og søskende til at følge i deres fodspor. Når nogen, de kender, har nået dette mål, er det lettere for dem at forestille sig, at det også er muligt for dem.

På et systemisk niveau håber og tror vi, at når regeringerne ser de målbare resultater af at udvikle tankegange og fleksible kompetencer, vil det bane vejen for, at undervisningen i de respektive lande kan få meget mere central placering i de formelle uddannelsessystemer. For hvert nyt land, som integrerer deres undervisning i det overordnede pensum, forudser vi en voksende bølge af forandring – en bølge, der prioriterer livslang læring, som faciliteres af teknologi, og som bygger på at udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at kunne blomstre i jobs og brancher, som ingen endnu har hørt om.

Sammendrag

Fremtidens arbejde medfører udfordringer, som ikke kan løses ved blot at have adgang til uddannelse. EY fokuserer på at hjælpe unge med at udvikle deres mindset og kompetencer, de får mest brug for til at skabe, finde og bevare meningsfuldt arbejde i en transformativ tidsalder.

Om denne artikel

Af Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.