6 minutters læsetid 8 apr. 2020
Dronebillede fra et kystforsvar i Ligurien i Italien

Modstandsdygtig forretning: ni fokusområder for at håndtere en krise

Af Tonny Dekker

EY Global Consulting Enterprise Risk Leader

Excited to serve as a Global Client Service Partner with over 25 years working to transform the businesses of our big Global Clients. Straight-talker with a big heart.

Lokal kontakt

EY Danmark, Assistant Director, Business Development

Engageret og erfaren business developer og facilitator, som hjælper startups og små og mellemstore virksomheder med at skabe bæredygtig vækst.

6 minutters læsetid 8 apr. 2020
Relaterede emner Consulting

Vi introducerer et værktøj, som er let at anvende, og som tilbyder en omfattende og metodisk tilgang til krisehåndtering.

Den globale spredning af COVID-19 er først og fremmest en humanitær krise. Men med pandemien føjes endnu en række omvæltninger til den stadigt længere liste over uventede udfordringer, som ledere står overfor, og som påvirker virksomhedens resultater.

En krisesituation som denne er grundlæggende en test af din virksomheds modstandsdygtighed. Det kræver en struktureret tilgang til krisestyring ledet af et team, der koordinerer alt fra intern og ekstern kommunikation til risikovurdering, styring og afbødning. Problemet er, at det kan være svært at være metodisk, når alt ændrer sig fra dag til dag.

Derfor er det vigtigt at have en plan for at kunne navigere i usikkerhed og kompleksitet. Vi har identificeret ni områder, som virksomheder kan fokusere på for at skabe kontinuitet i forretningen nu, opbygge modstandsdygtighed i forhold til det næste, der sker, samt skabe nye rammer for fremtiden efter krisen. Når du overvejer disse områder, anbefaler vi, at du altid starter med de medarbejderrelaterede områder, før du går videre til andre områder, som kan løses i enhver rækkefølge:

  1. Medarbejdernes sundhed og trivsel
  2. Kompetencer og arbejdsstyrke
  3. Forsyningskæde og global handel
  4. Kunde og brand
  5. Økonomi og investering
  6. Risiko
  7. Myndigheder og offentlig politik
  8. Teknologi og informationssikkerhed
  9. Forsikring og juridiske tvister

EY's Enterprise Resilience Tool

Formålet med værktøjet er at hjælpe virksomhedsledere med at vurdere disse ni områder. Værktøjet beder dig om at overveje aspekter, der ellers kan blive overset. Det hjælper også med til at skabe struktur i kaos. Ideen er ikke at bruge værktøjet én gang, men at blive ved med at tjekke beredskabet som en del af dine løbende krisemøder.

Værktøjet er en enkel og pragmatisk metode til at forstå, hvor robust din virksomhed er i en krisesituation. Det giver dig hurtigt overblik over, hvor du har brug for yderligere indsats eller hjælp. 

Få adgang til Enterprise Resilience Tool

Værktøjet giver dig overblik over din virksomheds beredskab. 
Kontakt os, så sørger vi for, at du får adgang til værktøjet.

Kontakt os

1. Medarbejdernes sundhed og trivsel

Medarbejdernes sikkerhed er altafgørende. Men i dag betyder det, at mange arbejder hjemmefra og kæmper for at balancere personlige forpligtelser, samtidig med, at de opretholder et normalt arbejdsskema, tager pauser og forbliver engagerede, motiverede og holder kontakten med kolleger og teams. Så hvordan skal du lede dine medarbejdere på afstand? Og hvordan kan du sikre, at dine medarbejdere er tilgængelige til at arbejde? Skal du gøre brug af en tilfældig eller alternativ arbejdsstyrke såsom studerende, eller skal du omskole dine medarbejdere?

Se vores tjekliste for, hvad du skal gøre her og nu, som det næste og videre frem. (EN)

2. Kompetencer og arbejdsstyrke

Hvordan vil det påvirke driften, hvis en procentdel af medarbejderne bliver syge? Hvilken betydning har rejsebegrænsninger og obligatoriske karantæner? Har du prioriteret områder inden for virksomheden, hvor ansættelse kan blive en kritisk faktor, og har du overvejet at ansætte vikarer? Omfordeler du overskydende kapacitet til andre områder, som har behov?

Se vores tjekliste for, hvad du skal gøre her og nu, som det næste og videre frem. (EN)

3. Forsyningskæde og global handel

Det er ikke kun fabrikslukninger, men også lovgivningsmæssige ændringer, der gør forsyningskæderne stadig mere problematiske. Hvad gør du, når lastbiler ikke kan krydse grænserne, og luftfragt er begrænset? Virksomhederne er nødt til at håndtere nuet med henblik på kontinuitet (overlevelse), de er nødt til at håndtere det næste, der kommer, for at kunne opbygge modstandsdygtighed (trivsel), og de er nødt til at håndtere det længere perspektiv for at skabe nye rammer for fremtiden (transformation) ved at stressteste deres forsyningskæder. Har du for eksempel overblik over dine centrale leverandørers evne til at fortsætte med at levere?

Se vores tjekliste for, hvad du skal gøre her og nu, som det næste og videre frem. (EN)

4. Kunde og brand

Hvordan opfattes virksomhedens brand lige nu? Opfattes I som empatiske? Som en del af løsningen? Nogle virksomheder tilbyder deres tjenester med en rabat eller gratis og balancerer behovet for forretningens kontinuitet med omtanke for samfundet. Måske er I nødt til at skifte til nye salgsmetoder (fx online) eller nye veje til markedet (fx grossister, der sælger direkte til forbrugerne)? Fleksibilitet er afgørende. Samtidig skal I sørge for at være tæt på kunderne og have fokus på deres velbefindende, og på hvordan kundernes adfærd ændres sig i takt med deres behov.

Se vores tjekliste for, hvad du skal gøre her og nu, som det næste og videre frem. (EN)

5. Økonomi og investering

Økonomistyring er afgørende – virksomheder står over for store likviditetsproblemer på kort sigt. Du skal først forstå fremskrivninger for cash flow og indtægt og derefter se på omkostningsbegrænsning eller omkostningsbesparende aktiviteter. Finansiering på kort sigt er kritisk – du skal holde styr på alle lokale, nationale og internationale offentlige hjælpeordninger, der kan vise sig at være nyttige. Men disse kan være komplicerede at få adgang til, især for multinationale organisationer med virksomheder i flere forskellige dele af verden.

Se vores tjekliste for, hvad du skal gøre her og nu, som det næste og videre frem. (EN)

6. Risiko

Overvejelserne spænder her fra konsekvenser af begrænsninger i arbejdskraft og mangel på tjenester og kunder, til hvordan forstyrrelser i forsyningskæden påvirker driftskapital. Og det er endda før vi overvejer teknologispørgsmål såsom eventuelle omvæltninger, der stammer fra infrastrukturændringer, herunder at medarbejdere arbejder på distancen. Og hvordan vil du reagere på dynamiske og uforudsigelige udsving i efterspørgslen?

Se vores tjekliste for, hvad du skal gøre her og nu, som det næste og videre frem. (EN)

7. Myndigheder og offentlig politik

Nye love og akutlovgivning vedtages rundt om i verden hver uge. Det medfører nye forventninger til overholdelse og den potentielle påvirkning af forretningen. Udpeg en person eller et team til at overvåge dels spredningen og udviklingen af COVID-19 på tværs af de lande, som er relevante for virksomheden, og dels udmeldinger fra regering og myndigheder. Du har også brug for at udpege kontaktpunkter for at håndtere myndigheder og presse i relation til COVID-19-forhold. Og de skiftende krav til overholdelse? Opret overvågning, fx i et dashboard, for at identificere dem.

Se vores tjekliste for, hvad du skal gøre her og nu, som det næste og videre frem. (EN)

Nye love og akutlovgivning vedtages rundt om i verden hver uge. Det medfører nye forventninger til overholdelse og til den potentielle påvirkning af forretningen.

8. Teknologi og informationssikkerhed

De fleste organisationer er nu organiseret omkring hjemmearbejde. Det kan øge risikoen for svindel og cyberangreb, der forsøger at udnytte mindre sikre forbindelser. Der skal være et stærkt fokus på opsætning og beskyttelse af infrastrukturen – sikkerhed, båndbredde, adgangstilladelser, eksterne enheder og hardware. Organisationer bør også gennemgå deres mekanismer til rapportering af hændelser med teknologirisiko, strømbrud eller tab af adgang for medarbejdere og klientinteressenter.

Se vores tjekliste for, hvad du skal gøre her og nu, som det næste og videre frem. (EN)

9. Forsikring og juridiske tvister

Gennemgå dine forsikringer nøje i lyset af potentielle konsekvenser af pandemien. Udarbejd planer nu for at fremskynde den finansielle genopretning og afhjælpe katastrofale tab via forsikringskrav eller andre katastrofe- eller hjælpeprogrammer. I juridiske tvister vil force majeure muligvis søges anvendt – har du dette forbehold i dine kontrakter eller forsikringer? Og hvad er dine kontraktlige forpligtelser over for kunder og leverandører?

Se vores tjekliste for, hvad du skal gøre her og nu, som det næste og videre frem. (EN)

Udarbejd planer nu for at fremskynde den finansielle genopretning og afhjælpe katastrofale tab via forsikringskrav eller andre katastrofe- eller hjælpeprogrammer.

Opbyg modstandskraft for fremtiden

At styrke og opretholde virksomhedens modstandsdygtighed kræver en omfattende og struktureret tilgang til at vurdere og håndtere de problemer, virksomheden står over for i en krise. Men ledere kan ikke bare sætte kryds ud for dette punkt og fortsætte som før – effektiv krisestyring indebærer at gå tilbage og kontrollere med få dages mellemrum og rekalibrere beslutninger og aktiviteter - herunder at planlægge scenarier for en forværring af udviklingen. Overlevelse gennem kontinuitet af forretningen – det er den tvingende nødvendighed lige nu.

Det næste trin er trivsel og transformation. Vi står ved begyndelsen til en ny og meget anderledes tid. Dygtige ledere vil sikre, at deres organisation er forberedt på, hvad der kommer som det næste og videre fremover. Kort sagt vil de overvåge transformationen til en modstandsdygtig virksomhed, der bidrager til at opbygge en bedre arbejdsverden, uanset hvordan "new normal" kommer til at se ud.

Navigér gennem krisen

Få overblik over udfordringer og tiltag, der er nødvendige for at sikre kontinuitet og robusthed i forretningen.

Udforsk

Gå i dialog med os

Få adgang til Resilient Enterprise Tool og en uforpligtende drøftelse om modstandsdygtigheden i din virksomhed.

 

Kontakt

Sammendrag

Det kræver en struktureret tilgang at reagere på en krise, men det er svært at være metodisk, når alt ændrer sig fra dag til dag. Derfor har vi identificeret ni områder, som virksomheder kan fokusere på for at skabe kontinuitet i forretningen nu, opbygge modstandsdygtighed over for det næste, der sker, samt skabe nye rammer for fremtiden efter krisen. Vi har også udviklet et værktøj, der er let at anvende, og som hjælper dig med at identificere, hvor du har brug for en yderligere indsats eller assistance.

Om denne artikel

Af Tonny Dekker

EY Global Consulting Enterprise Risk Leader

Excited to serve as a Global Client Service Partner with over 25 years working to transform the businesses of our big Global Clients. Straight-talker with a big heart.

Lokal kontakt

EY Danmark, Assistant Director, Business Development

Engageret og erfaren business developer og facilitator, som hjælper startups og små og mellemstore virksomheder med at skabe bæredygtig vækst.

Related topics Consulting