7 sep. 2022
Forretningsfolk analyserer finansiel rapport

Fristen for slutafregning af Corona-kompensation nærmer sig

Af Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

7 sep. 2022
Relaterede emner COVID-19

Virksomheder, der har modtaget corona-kompensation i sidste halvdel af 2020 eller senere, skal indberette senest 30. oktober 2022. 

Hvis din virksomhed har modtaget lønkompensation, kompensation for tabt omsætning, eller kompensation for faste omkostninger i sidste halvdel af 2020 eller senere, skal virksomheden foretage indberetning af de realiserede data senest 30. september 2022.

Virksomheder, der har modtaget corona-kompensation, har modtaget kompensationen på baggrund af virksomhedens forventning til udviklingen i kompensationsperioden. Efterfølgende skal data for den realiserede udvikling indberettes til Erhvervsstyrelsen, så Erhvervsstyrelsen kan beregne det endelige kompensationsbeløb, som virksomheden er berettiget til.  

Kompensation for første halvdel af 2020

De virksomheder, der modtog kompensation for første halvdel af 2020 har allerede skullet foretage indberetning af de realiserede data, og Erhvervsstyrelsen er nu i færd med at kontrollere indberetningerne, så der kan foretages slutafregning. I skrivende stund er det vurderingen, at næsten alle indberetninger for kompensation for tabt omsætning er behandlet og slutafregnet, hvorimod det kun er tilfældet for en mindre del af indberetningerne for kompensation for faste omkostninger – mens ca. halvdelen af indberetningerne om lønkompensation er behandlet og slutafregnet.

Kompensation for anden halvdel af 2020 og senere

Nu skal samtlige efterfølgende kompensationer så slutafregnes, og først når Erhvervsstyrelsen efterfølgende har sagsbehandlet indberetningerne, står det klart for virksomhederne, hvor stor en efterregulering, der skal foretages, og i hvis favør.

Det må forventes, at slutafregning for kompensation for tabt omsætning kommer til at foregå hurtigt og uden de store udfordringer. 

Ligeledes forventes, at slutafregning for lønkompensation vil foregå nogenlunde hurtigt, og med kun relativt få udfordringer. 

Slutafregning for kompensation for faste omkostninger, forventes derimod at trække ud, og samtidig indebære en række udfordringer.

Udfordringer med slutafregning for faste omkostninger

Baggrunden for de forventede udfordringer med kompensation for faste omkostninger er mange, og især:

  • Hvordan afklares, om en omkostning fast, eller om den er variabel? – eller blandet?
  • Hvordan periodiseres omkostningen?
  • Hvordan afklares, om en omkostning med rimelighed kunne have været afværget? (I så fald er omkostningen ikke kompensationsberettiget)
  • Hvordan afklares, om en omkostning er anvendt og afholdt i Danmark? (Det er en betingelse for at modtage kompensation)
  • Hvordan dokumenteres, at den samlede omsætningsnedgang er en følge af COVID-19?

Erhvervsstyrelsen har i en række vejledninger forholdt sig til ovenstående, men en vejledning er jo ikke en lov, men derimod Erhvervsstyrelsens fortolkning af de bekendtgørelser, som med baggrund i lov om erhvervsfremme, har fastsat de nærmere regler om kompensation for faste omkostninger – og en fortolkning, som forventes at blive udfordret af en række virksomheder.

Har din virksomhed sikret sig den fornødne dokumentation?

Med baggrund i de forventede udfordringer opfordres virksomhederne derfor til at sikre sig den fornødne dokumentation for den foretagne indberetning, herunder også at sikre sig dokumentation for de subjektive overvejelser virksomheden har gjort sig om de forskellige problemområder.

Arbejdsopgaven vil for nogle virksomheder være betydelig – og Indberetningsfristen nærmer sig. Hvis en virksomhed ikke indberetter de faktiske data om kompensation for faste omkostninger til tiden, vil virksomheden modtage en rykker med en frist på 30 dage. 

Håndtering af eventuelle klager

Når Erhvervsstyrelsen har sagsbehandlet og truffet afgørelse, kan afgørelsen ikke påklages til nogen anden administrativ myndighed. 

En klage skal derfor behandles af domstolene, hvilket vil være forbundet med ventetid og omkostninger – så virksomhederne har god grund til at foretage en veldokumenteret og velovervejet indberetning af de faktiske data.

Sammendrag

Har man modtaget corona-kompensation i anden halvdel af 2020 eller senere, skal der skal foretages indberetning af de realiserede data senest 30. oktober 2022. 

Virksomhederne bør sikre sig den fornødne dokumentation for den foretagne indberetning, herunder også at sikre sig dokumentation for de subjektive overvejelser virksomheden har gjort sig om de forskellige problemområder. En evt. klage skal behandles af domstolene, hvilket vil være forbundet med ventetid og omkostninger – så virksomhederne har god grund til at foretage en veldokumenteret og velovervejet indberetning af de faktiske data. 

Om denne artikel

Af Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

Related topics COVID-19