11 feb. 2021
GettyImages-1132033797

Manglende efterregulering giver unødigt pres

Af Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

11 feb. 2021
Relaterede emner COVID-19

Endnu venter virksomheder på en digital løsning, der kan behandle opgørelser for kompensation og eventuel tilbagebetaling.

Den kompensation, som virksomheder modtog gennem hjælpepakker i 2020, blev givet ud fra forventninger. Nu kender virksomhederne fx den reelle omsætningsnedgang og antallet af hjemsendte medarbejdere i løbet af året, og de informationer skal de indberette, og kompensationen skal efterreguleres.

Tidsfristerne for indberetninger var oprindeligt fastsat til umiddelbart inden årsskiftet, men er forlænget flere gange. Der er tale om ca. 200.000 ansøgninger om kompensation og ca. 27 mia.kr. udbetalt i a conto kompensation, og for den enkelte virksomhed kan det resultere i et tilgodehavende eller et tilbagebetalingskrav.

”Virksomhederne skal lukke et regnskab for 2020 med en usikkerhed om opgørelsen af resultatet og den skattepligtige indkomst. Det er det rent administrative, som kan give ekstra besvær og måske kræver assistance fra en revisor. Det er ærgerligt, for det kunne de sagtens undvære, hvis de kunne få blot et foreløbigt skøn,” siger Kaj Glochau, Partner i EY og fortsætter:

”En anden faktor er den usikkerhed, det skaber i forhold til virksomhedernes likviditetsberedskab. De mange virksomheder, der fortsat er pressede og mærker konsekvenserne af nedlukningen i anden bølge, har ikke en ekstra reserve til uforudsete udgifter. Vi taler om en digital indberetningsløsning, der har været planlagt siden sidste forår. Virksomhederne forstår ikke, hvorfor den ikke er klar endnu.”

Usikkerhed for både store og små

EY anbefaler, at de enkelte virksomheder forbereder indberetningerne så godt de kan – uagtet at indhold og detaljeringsgrad endnu er ukendt – og hvis der ikke er en digital indberetningsløsning klar, når de aflægger regnskab, må de foretage et foreløbigt skøn.

”De lidt større virksomheder har måske en økonomiafdeling, der kan regne på det, men de står stadig med en usikkerhed om efterreguleringens størrelse, som tilmed kommer på tværs af regnskabsåret. For de mindre virksomheder er jeg ikke i tvivl om, at efterreguleringen for mange kan komme som endnu en ubehagelig overraskelse,” påpeger Kaj Glochau.

Sammendrag

Først var det planlagt inden udgangen af 2020, dernæst i januar 2020 og så i starten af 2021. Endnu venter virksomheder på en digital løsning, der kan behandle opgørelser for kompensation og eventuel tilbagebetaling. Det er en usikkerhedsfaktor, der giver ekstra pres på virksomhederne.   

Om denne artikel

Af Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

Related topics COVID-19