8 jun. 2020
På den anden side af COVID-19 – acceleration mod en ny virkelighed

På den anden side af COVID-19 – acceleration mod en ny virkelighed

Af Thomas Holm Møller

EY-Parthenon København, Co-founder EYBOX, Partner, EY-Parthenon EMEIA Digital Leader

Partner med fokus på strategi, digitalisering, vækst og innovation, samt køb og salg af teknologiselskaber. Thomas er del af EY-Parthenons europæiske ledelsesteam med ansvar for digital.

8 jun. 2020
Relaterede emner COVID-19

COVID-19 skaber akutte udfordringer med store implikationer. Men også helt nye muligheder.

Når vi er på den anden side af den umiddelbare krise, så kigger vi ind i en ny virkelighed, hvor stærke tendenser, der havde slået rødder længe før vi blev eksponeret for den verdensomspændende epidemi, er blevet kraftigt accelereret. Og hvor ny teknologi og innovation spiller en afgørende rolle. Der er i hvert fald fire overordnede områder, hvor vi vil opleve grundlæggende forandringer af permanent karakter – hvordan virksomhederne responderer bliver definerende for hvilke af dem, der etablerer sig som morgendagens vindere.

  1. Nye forsyningskæder fremmet af automatisering og digitalisering.
  2. Fundamentale ændringer i hvor og hvordan vi arbejder.
  3. Markant øgede krav til virksomhedernes ansvarlighed.
  4. Fremtidens kundeoplevelser funderes i tillid - og omsorg.

 

(Chapter breaker)
1

Kapitel 1

Globalisering og handel

Nye forsyningskæder fremmet af automatisering og digitalisering

COVID-19 pandemien har vist, hvor sårbare globale forsyningskæder kan være. Mest udpræget bagud i værdikæden, hvor virksomheders afhængighed af en enkelt eller en håndfuld leverandører har vist sig kritisk. Men også længere fremme i kæden, hvor lokal produktion og afsætning af produkter i flere og nye kanaler har vist sig afgørende ift. at sikre både fleksibilitet og omsætningsstyrke.

Her og nu har krisen umiddelbart ført til et behov for at reducere risici i produktionen, fx gennem automatisering af rengøringsprocesser og desinficering af lokaler, aktivering af sensorer til kvalitetsmonitorering, brug af robotteknologi til procesoptimering uden menneskelig indblanding, mv.

På længere sigt skal vi forvente at se en acceleration af udviklingen inden for fx ’additive manufacturing’ (3D print), som både rummer store fordele, når det gælder hastighed og reduktion af omkostninger, mere præcision, øget kvalitet, tilvejebringelse af personaliserede kundeløsninger, og understøttelse af virksomhedernes holdbarhedsmål gennem fx optimeret materialeanvendelse. I afsætningsleddet vil vi opleve virksomhederne tage virtuelle platforme i brug til at reformere hele salgsmodeller og muliggøre fortsat og mere intelligent engagement med kunderne i nye kanaler, helt uden fysiske begrænsninger.

Det vil ikke kun påvirke produktionsvirksomheder, men også muliggøre nye og ændrede forretningsmodeller i brancher som transport og logistik. Vi vil opleve, at mange års tendens til ’offshoring’ bliver erstattet af ’nearshoring’ og ligefrem ’reshoring’, hvor produktionsprocesserne i mange tilfælde returnerer til virksomhedernes egne hjemmebaser. Risikoen for at fremme den snigende anti-globaliseringstendens med øget handelsusikkerhed og protektionisme vil ikke være nok til at bremse fordelene for virksomhederne ved at transformere deres forsyningskæder.  

(Chapter breaker)
2

Kapitel 2

Future of work

Fundamentale ændringer i hvor og hvordan vi arbejder

Epidemien vil accelerere indførelsen af ny teknologi på en række centrale områder. Et nærliggende og lavpraktisk hverdagseksempel er brugen af kontanter, som hastigt vil blive erstattet af rent digitale betalingssystemer. Særligt i USA ser vi allerede en række retailere afvise kontantbetalinger, men tendensen er – uanset lovgivning – også begyndt at indfinde sig herhjemme. Virksomhedernes fordele ved biometrisk teknologi og elektroniske betalingssystemer i stedet for analoge kontanter er markante, og kommer til udtryk på flere måder; ikke bare er det åbenlyst mere hygiejnisk, det eliminerer også behovet for at opbevare kontanter og sparer derved både tid og ressourcer, men måske vigtigst af alt reducerer det risikoen for svindel og dermed virksomhedernes behov for implementering af sikkerhedsforanstaltninger og -procedurer.

Der vil helt åbenlyst ske forandringer med øget grad af distancearbejde understøttet af videokonferencer og virtuelle møder – en arbejdsform, der vil blive yderligere styrket og stimuleret af nye teknologier som ’augmented’ og ’virtual reality’. Mens de mest gængse eksempler på brug af VR fortsat vil findes indenfor undervisnings- og underholdningsindustrierne, så vil krisen accelerere brugen af virtuel teknologi til værdiskabelse på en række nye områder - herunder som platform for telemedicin og telesundhed, til at eliminere behovet for udvikling af fysiske prototyper, hvilket fører til massive besparelser i tid og materialeanvendelse, til intelligente produktdemonstrationer indenfor både BtB og BtC, og til understøttelse af avanceret teknisk support helt uafhængigt af tid og sted.

(Chapter breaker)
3

Kapitel 3

Samfundsmæssig påvirkning

Markant øgede krav til virksomhedernes ansvarlighed

Tilliden til erhvervslivet er i de senere år kommet i fokus, mens forbrugere og ikke mindst investorer stiller stadig større krav til virksomhedernes samfundsmæssige ansvar. Det gælder fra den globale indsats imod klimaforandringer, til måden de behandler deres medarbejdere på og den rolle de spiller i samfundet som helhed. Konsekvensen så vi for fuld kraft til World Economic Forum i Davos i januar år, hvor ’sustainable development’ var temaet, og hvor virksomhedernes rolle i at bekæmpe klimaforandringerne blev etableret som et kritisk forretningsanliggende for ledelserne og bestyrelserne.

Virksomhedernes omstilling til disse krav vil blive accelereret af krisen og de dyrekøbte erfaringer, der vil være med til at fremme en udvikling, som allerede var på vej inden krisen. Vi ser allerede virksomheder verden over og på tværs af brancher tage en aktiv rolle i at løse mange af de akutte udfordringer, herunder ulighedsproblematikkerne. COVID-19 har understreget, at nogle er mere sårbare end andre. Det har sat spotlight på ubalance, og den ulige adgang til sundhedsforsikringer og adgangen til sundhedssystemerne. Mange har ikke et socialt sikkerhedsnet, der kan afbøde konsekvenserne af mistet indtægt, og trods landenes mange forskelligartede måder at kompensere og råde bod på udfordringen, så vil samfundsøkonomierne ikke kunne opretholde dette på mere permanent basis.

Vi vil således se virksomheder, der opererer globalt, få langt større fokus på at etablere dette sikkerhedsnet, og det ansvar de påtager sig for at sikre både medarbejdere og nærmiljøer, vil blive markant større.

(Chapter breaker)
4

Kapitel 4

Adfærdsmæssige ændringer

Fremtidens kundeoplevelser funderes i tillid - og omsorg

Afslutningsvis er det utænkeligt, at krisen ikke også vil påvirke den fremtidige forbrugeradfærd.

Forbrugerorienterede virksomheder bør have et tæt øje på de mange forandringer, som krisetiden vil initiere og accelerere. Det gælder ikke bare ift. den globale økonomi, digitalisering og adoption af ny teknologi, eller de samfundsmæssige normer og forventninger – men også ift. kundernes fremtidige forventninger, adfærd og købsmønstre.

På kort sigt skal de indstille sig på det helt åbenlyse, nemlig at den samlede købekraft vil blive reduceret, og at der stilles markant højere sundhedskrav til de fysiske møder med kunderne. Som eksempel ser vi, foranlediget af krisen, at 87% af amerikanske forbrugere i dag vil foretrække at handle, hvor der er ’touchless’ eller ’self-checkout’ betaling. Når først forbrugerne har vænnet sig til dette, er der ingen grund til at tro, at det behov vil formindskes, selv når epidemien er på retræte.

På længere sigt vil virksomhederne være tvunget til fuldstændigt at gentænke, hvordan de møder kunderne på tværs af alle tilgængelige kontaktpunkter. Vindervirksomhederne bliver dem, der betingelsesløst udforsker alle kreative muligheder for på intelligent vis at integrere det virtuelle element i kundeoplevelsen, uanset tid og sted. Det påtvungne skifte under epidemien til virtuelt arbejde, virtuel aktivitet, virtuelt forbrug, og virtuel socialisering, vil føre til et massivt pres fra forbrugerne efter virtuelt alt; alt hvad der kan gøres virtuelt, vil ultimativt blive gjort virtuelt.

Paradoksalt nok vil der på toppen af dette blive behov for at tilføje en menneskelig faktor, som forstærker følelsen af ’ægte’. Det familiære og velkendte bliver mere værdifuldt i takt med, at forbrugernes risikotolerance reduceres. Tillid fra forbrugerne vil basere sig på virksomhedernes evne til at levere på de nære parametre som ansvarlighed, sundhed, og omsorg. Omsorg bliver den virtuelle verdens nye sort. Vindervirksomhederne bliver dem, der på autentisk vis evner at genopfinde, hvordan de ’tager hånd’ om kundernes – og medarbejdernes – velbefindende på områder, der langt overstiger omfanget af deres historiske virke og ageren.

Fremtidens vinderstrategier

Mere end nogensinde står forandringerne i kø, og det bliver vanskeligere at navigere i forhold til en stadig mere kompleks nutid og uforudsigelig fremtid. For de virksomheder, der ’tør’ gentænke og reformere deres kundeleverancer, vil der opstå nye ideer, nye markeder, og sågar nye forretninger. Spillereglerne er ændret, og det står endnu mere klart, at fremtidens vinderstrategier ikke findes i statiske planer, men i evnen til konstant udvikling.

Sammendrag

Når vi er på den anden side af den umiddelbare krise, så kigger vi ind i en ny virkelighed, hvor stærke tendenser, der havde slået rødder længe før vi blev eksponeret for den verdensomspændende epidemi, er blevet kraftigt accelereret. Og hvor ny teknologi og innovation spiller en afgørende rolle.

Om denne artikel

Af Thomas Holm Møller

EY-Parthenon København, Co-founder EYBOX, Partner, EY-Parthenon EMEIA Digital Leader

Partner med fokus på strategi, digitalisering, vækst og innovation, samt køb og salg af teknologiselskaber. Thomas er del af EY-Parthenons europæiske ledelsesteam med ansvar for digital.

Related topics COVID-19