17 jun. 2020
Syv træk den stærke CFO kan tage nu

Syv træk den stærke CFO kan tage nu

Af Søren Skov Larsen

EY Danmark, Partner, Assurance

Ledende revisor og rådgiver med mere end 25 års erfaring. Stærke ledelsesmæssige kompetencer, vellidt og omgængelig. Stor international erfaring.

17 jun. 2020
Relaterede emner COVID-19

Det handler ikke kun om at håndtere akutte konsekvenser af COVID-19 – det er også en tid, der kalder på udvikling og nytænkning.

En krisetid kan skabe fundamentale forandringer og åbner mange muligheder med virksomhedens CFO som en helt central drivkraft.

Økonomi berører alle aspekter af virksomheden, og en krisetid kan både kræve en vanskelig rejse mod en genopretning, styrke virksomhedens modstandskraft og er en mulighed for at accelerere forandringer. Her kan virksomhedens CFO spille en nøglerolle.

For en CFO, der skal nytænke og udvikle virksomhedens finansielle modstandsdygtighed, er der flere skridt at tage:

1. Læg en plan for cash flow i forskellige scenarier

I en verden med større volatilitet, så bygger hvert et skridt på potentielle scenarier. Det bliver afgørende at have integrerede finansielle scenarier med forecasts for omkostninger og omsætning baseret må makroøkonomiske faktorer, brancheudvikling og myndighedstiltag. Processen skal være fleksibel og kunne tilpasses ændrede vilkår, så de væsentligste antagelser og forudsætninger løbende kan justeres og danne afsæt for planlægning og strategi.

2. Læg nye planer

Med udsigt til en økonomisk genopretning, der muligvis kan tage tid og indebære flere dyk undervejs, så påvirker det den finansielle stabilitet i og omkring virksomheden. Det kan tage tid at reetablere omsætningen, kapitalberedskabet kan være presset, så mange kigger frem mod en periode med mangel på likviditet og arbejdskapital. CFO’ens finansielle planer skal rumme et blik på kapital, omkostningsreduktion, leverandører samt på compliance i forhold til komplekse regnskabs- og skattemæssige forhold.

3. Få styr på støttepakker og ændrede regler

Verden over har regeringer indført tiltag til at understøtte erhvervslivet. For nogle er det en livline, men det er også en meget varieret og kompleks mængde af forskellige former for støtte, lånemuligheder, skatterabatter, ændrede frister mv.

Virksomhedens CFO skal forstå, hvad virksomheden har mulighed for på alle de markeder, den opererer. EY’s global tax policy tracker kan hjælpe med at monitorere udviklingen, og virksomheden kan have et team, der fokuserer på at monitorere, dokumentere og ansøge  relevante former for støtte. Det kræver samtidig et skarpt blik på compliance – også for håndtering af medarbejderforhold, betingelser for lån og støtte mv.

4. Forbered medarbejderes tilbagevenden

Det første skridt handler om at sikre helbred og sikkerhed for alle ansatte og også se på, hvordan COVID-19 vil præge fremtidens arbejdsstyrke – både i form af kompetencer og kapacitet. Tre scenarier er relevante - medarbejdernes velbefindende, det operationelle og de finansielle resultater. Samtidig udforsker flere virksomheder brug af fleksible muligheder med brug af freelancere, outsourcing, co-sourcing og partnerskaber.

COVID-19 har accelereret brugen af distancearbejde, og den udvikling vil utvivlsomt fortsætte med brug af samarbejdsteknologier, øget digitalisering og øget fokus på cybersikkerhed.

5. Styrk virksomhedens modstandsdygtighed

COVID-19 har vist svagheder flere steder i virksomheders forsyningskæder og forretningsmodeller. Det har hidtil fungeret med et fokus på omkostninger, men nu viser der sig et behov for fleksibilitet for at forhindre fx mangel på likviditet, afhængighed af enkelte leverandører og distributører.

For virksomhedens CFO er der behov for en grundig risikoanalyse og eventuelle ændringer i forhold til likviditet, pressede leverandører, lagerbeholdninger mv. Vel at mærke uden at øge omkostningerne, hvilket bl.a. vil kræve brug af ny teknologi.

6. Kig på M&A

At krisetider også byder på gode opkøbsmuligheder, er særligt relevant for de virksomheder, der er mindre berørt af krisen og har tilstrækkelig kapital. Den proaktivitet gælder dog også hos dem, der omvendt har behov for at frasælge forretningsenheder. I begge tilfælde skal virksomhedens CFO se på de rette muligheder og forstå, hvad M&A kan betyde i en krisetid.

7. Økonomifunktionen i udvikling

Virksomhedens CFO skal se muligheder i en krisetid. Det kan kræve udvikling af kompetencer i økonomifunktionen, ændrede processer og brug af ny teknologi. Endelig bør CFO’en også se på muligheder for at udvikle sin egen rolle og styrke positionen, både når det gælder krise og risiko og fremtidens strategi og muligheder.

Sammendrag

Økonomi berører alle aspekter af virksomheden, og en krisetid kan både kræve en vanskelig rejse mod en genopretning, styrke virksomhedens modstandskraft og er en mulighed for at accelerere forandringer. Her kan virksomhedens CFO spille en nøglerolle.

Om denne artikel

Af Søren Skov Larsen

EY Danmark, Partner, Assurance

Ledende revisor og rådgiver med mere end 25 års erfaring. Stærke ledelsesmæssige kompetencer, vellidt og omgængelig. Stor international erfaring.

Related topics COVID-19