Hvad har du brug for til at opbygge en mere robust forsyningskæde?

Af Glenn Steinberg

EY Global Supply Chain and Operations Leader

Helping companies transform, create value and optimize business performance. Thirsty for knowledge. Ski enthusiast. Husband and father of two Michigan Wolverines.

4 minutters læsetid 27 maj 2020
Relaterede emner COVID-19

COVID-19 har afsløret store svagheder i traditionelle forsyningskæder. Er det tid til en ny model, der er fokuseret på modstandsdygtighed og drevet af data?

Denne artikel er en del af en serie om virksomheders modstandsdygtighed i en krise.

Traditionalt set optimeres forsyningskæder for at reducere omkostninger og øge hastigheder. Denne tilgang fungerer, når der er få forstyrrelser i systemet. COVID-19 og globale lockdowns har forstyrret forsyningskæder over hele kloden markant. Virksomheder må øge forsyningskædens modstandsdygtighed for at overleve.

Tilpas driften

En af de største udfordringer i forsyningskæden under krisen er uforudsigeligheden i efterspørgslen efter varer. Efterspørgslen efter tøj er fx gået ned, mens efterspørgslen efter rengøringsartikler er steget.

Traditionelle modeller er mindre egnede til at forudsige usædvanlige udsving som disse. Derfor handler det for virksomheder om hurtigt at lære at opfange nye efterspørgselssignaler og opstille prognoser for at undgå lageroverskud og -underskud. For at kunne træffe beslutninger om, hvordan man genstarter produktlinjer, prioriterer produkter og administrerer relationer til leverandører er det afgørende at have gennemsigtighed på tværs af forsyningskæden. Virksomheder har en tendens til at fokusere på deres egne aktiviteter og løber potentielt risici med en enkelt leverandør. Det er ikke længere nok.

Den fortsatte uforudsigelighed i udbud, efterspørgsel og på de finansielle markeder gør det også vigtigere at optimere omkostninger i forsyningskæden, som typisk udgør 70 % af virksomheders samlede omkostninger. Udfordringen er at implementere nye funktioner, der både kan sikre fleksibilitet og overvågning af omkostningseffektiviteten. Tre tiltag kan hjælpe:

1. Styrk planlægningen i din forsyningskæde for bedre at forudse udbud og efterspørgsel

Efterspørgselssignalerne vil sandsynligvis være uforudsigelige en tid endnu. For at virksomheder kan tilpasse deres prognoser, kræver det udvikling af en digital planlægningsfunktion, der omfatter strategiske, taktiske og driftsmæssige scenarier. Prognoserne bør også inkludere input fra en lang række interne kilder, herunder den øverste ledelse samt sourcing, planlægning samt eksterne kilder som leverandører og kunder.

Virksomheder skal også nøje overvåge markedsindikatorer, økonomiske indikatorer samt andre eksterne datakilder, såsom råvare- og finansielle indeks. Feeds på sociale medier kan være værdifuld indsigt til at komme på forkant af efterspørgselsbilledet.

Selvfølgelig skal virksomheder have tillid til de data, der indgår i planlægningen. At sikre, at interne data altid er nøjagtige og opdaterede, kan kræve ekstra fokus på datastyring og investeringer i ny teknologi.

Effekt af COVID-19

6 %

af virksomhederne har stor tillid til deres systemer og evner til at sikre gennemsigtighed gennem hele forsyningskæden, herunder handel på tværs af grænser. (Kilde: EY.com webcast poll, “Responding to COVID-19: What’s next for supply chains,” April 2020.)

2. Samarbejd med interne interessenter, leverandører og kunder for bedre gennemsigtighed

COVID-19 og andre kriser har afsløret, hvor tæt forsyningskæderne er forbundet – en beslutning kan påvirke mange andre. Virksomheder bliver nødt til at investere i handelsanalyser og supply chain intelligence-værktøjer for at forbedre gennemsigtigheden fra start til slut.

Supply Chain Control Towers, der anvender Artificial Intelligence og Machine Learning, kan fremme samarbejdet på tværs af forsyningskæden ved at identificere potentielle udfordringer tidligt, så forskellige dele af forsyningskæden kan gå sammen for at give et modsvar. En Digital Twin (DT) eller en virtuel model af den fysiske forsyningskæde kan via datastrømme fra tilsluttede enheder hjælpe ledelsen med at træffe beslutninger for forsyningskæden i realtid og udarbejde what-if-scenarier.

3. Styrk dit datagrundlag for at skabe bæredygtig omkostningsreduktion

I et marked med lav vækst vil omkostningsreduktion forblive en prioritet, og derfor må virksomheder rette sig mod de områder med størst reduktionspotentiale. Data og analyse er afgørende for at forstå den driftsmæssige performance, udføre simuleringer og samarbejde på tværs af virksomheden samt med eksterne partnere. Data kan bruges til at gå i dybden på områder, hvor det er muligt at reducere omkostninger. For at nå hertil er det nødvendigt at opbygge en analysefunktion baseret på pålidelige data.

Kunder og ordrer versus tilgængelige råvarer og materialer?

EY’s Supply Chain-team kan hjælpe dig med at få det operationelle puslespil til at gå op.

Se videoen og kontakt Tami Richardt på tlf. 2529 3098.

Opbyg modstandsdygtighed

Virksomheder er temmelig vant til at håndtere forandringer, men de fleste var uforberedte på omfanget af COVID-19. Globale nedlukninger har ændret efterspørgslen på måder, som ingen kunne have forudsagt, forstyrret forsyningsnetværk og skabt økonomiske vanskeligheder, der ikke er set i generationer. De fleste ledere i forsyningskæden har lært at tilstræbe gennemsigtighed hos leverandører på niveau 1, men problemerne kan befinde sig længere nede i kæden. Traditionelle globale forsyningskædestrukturer er ikke i stand til effektivt at tackle voksende forandringer.

Selvom verden begynder at bevæge sig mod en genopretning, vil usikkerhed fortsat være tilstede i den nærmeste fremtid. Det er vigtigt at opbygge forsyningskæder, der kan modstå denne uforudsigelighed. Tre tiltag kan hjælpe:

1. Gør din forsyningskæde til en del af netværket i dit økosystem

Tænk ud over dine fire vægge, og overvej, hvordan du bedre kan samarbejde og skabe innovation med dine leverandører. Den næste generation af forsyningskæder er baseret på et netværk i økosystemet – leverandører, partnere, producenter, distributører og detailhandlere har alle adgang til relevante cloudbaserede data, så de kan træffe de bedste beslutninger baseret på information i realtid.

2. Styrk gennemsigtigheden i forsyningskæden, så du kan forudsige situationer og reagere hurtigt

Læg en strategi for at styrke modstandsdygtigheden i forsyningskæden og invester i vigtige funktioner som:

  • Gennemsigtighed og overvågning
  • Alternativ materialefortegnelse eller nye måder at fremstille et produkt på
  • Alternative leverandørstrategier
  • Integreret netværksfleksibilitet – enten ved at eje produktionskapacitet inhouse eller benytte outsourcing
  • Standardiserede planlægningsprocesser i shared service centers for at gøre det fleksibelt, hvor arbejdet udføres
  • Teknologier som Artificial Intelligence, Control Towers og Digital Twin
  • Systemer til at identificere miljørisici og leverandørers bæredygtighedsniveau
3. Udarbejd en smidig krisestyringsramme for at afbøde fremtidige risici og forandringer

COVID-19 har vist os, at kriser sjældent udspiller sig på en forudsigelig måde. Udviklingen af en fleksibel krisestyringsramme vil give virksomheder mulighed for hurtigt at reagere på store forandringer, hvor traditionelle og foruddefinerede planer er utilstrækkelige. For at være effektive skal disse rammer omfatte ledelsesprocedurer, en ønsket driftsmodel og standardiserede arbejdsprocesser.

Når ledere i forsyningskæden hjælper deres organisationer videre til den næste fase af denne pandemi, bliver de nødt til at tænke ud over de øjeblikkelige implikationer og planlægge en bredere transformation for at øge modstandsdygtigheden. Der skal træffes centrale beslutninger om, hvorvidt forsyningskæder skal optimeres i forhold til omkostninger, hastighed, fleksibilitet, variation eller innovation. Disse beslutninger vil have konsekvenser, som omfatter skat, handel, implementering af teknologi og talent. For at nytænke deres egen fremtid skal ledere i forsyningskæden lære at trives med forandring.

Navigér gennem krisen

Få overblik over udfordringer og tiltag, der er nødvendige for at sikre kontinuitet og robusthed i forretningen.

Udforsk

Reager hurtigere. Vend stærkere tilbage. Omdefiner jeres fremtid.

EY har et globalt netværk, der kan føre jer gennem COVID-19 og ud på den anden side. Lad os hjælpe dig med at gøre din forsyningskæde til en del af netværket i dit økosystem, så I er klar til en usikker fremtid.

Kontakt

Sammendrag

Forsyningskæder belastes af store forandringer på grund af COVID-19-pandemien. De slanke og lineære just-in-time-modeller er optimeret til omkostningseffektivitet, og deres mangler er blevet bragt i fuld fokus. Selvom hastighed og omkostninger altid vil være vigtige, vil fremtidens forsyningskæde være fokuseret på risici, elasticitet og nyopfindelser.

Om denne artikel

Af Glenn Steinberg

EY Global Supply Chain and Operations Leader

Helping companies transform, create value and optimize business performance. Thirsty for knowledge. Ski enthusiast. Husband and father of two Michigan Wolverines.

Related topics COVID-19