1 dec. 2020
Diversitet er sund forretning

Diversitet er sund forretning

Af Jan C. Olsen

CEO for EY i Danmark, Partner og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Praktisk og løsningsorienteret revisor og rådgiver for danske og internationale kunder. Vil udvikle de bedste medarbejdere og styrke diversitet.

1 dec. 2020

Diversitet er en styrke og en nødvendighed for erhvervslivet.

Det er forudsætningen for at rekruttere og udvikle de bedste talenter og udvikle det fulde potentiale i alle medarbejdere. Og det er vigtigt for at sikre trivsel og et bredere perspektiv på strategiske udfordringer.

Det er vores faste overbevisning, at diversitet og en inkluderende kultur i virksomheder ikke blot er ’nice to have’, men er forretningskritisk i forhold til rekruttering, beslutningsprocesser, modstandskraft, innovation og strategisk retning i virksomheder. Der er styrke i forskellighed.

Så hvorfor er der overhovedet et problem i erhvervslivet på dette område – ikke mindst på ledelses- og bestyrelsesniveau, hvor ligestilling fortsat halter efter? Mens der næppe er simple svar, så kan der være simple løsninger, som kan gøre en forskel og trække i den rigtige retning.

Få kvindelige kandidater i spil

Der er mange kompetente kvindelige bestyrelseskandidater, men i mange tilfælde er diversitet ikke et aktivt valg, når der skal vælges nye medlemmer, og ofte kigger rekrutteringen af nye medlemmer mod eksisterende netværk og får ikke afdækket et bredt felt. Der er derfor brug for at få flere kvindelige kandidater bragt i spil i forhold til bestyrelsessøgninger.

Skab fremtidens talenter

Der er dog også behov for flere kvindelige bestyrelseskandidater, og det starter med flere kvinder på direktionsgangene. Det er det lange træk, der sikrer en større talentmasse og udvikler potentialet. Her er de gode eksempler og de stærke rollemodeller afgørende, og også netværk og kompetencer er vigtige faktorer. 

Samarbejde skal få flere kvinder i danske bestyrelser

SelectionF og EY har netop indgået et samarbejde med afsæt i en fælles vision om at skabe øget diversitet i dansk erhvervsliv. SelectionF er en rekrutteringsplatform for kvindelige bestyrelseskandidater, der skal gøre det nemmere for bestyrelser at finde kvindelige kandidater med erfaring, kompetence og kvalitet.

Vi tror på, at vi i EY kan yde et bidrag til at styrke indsatsen. Det handler om at bringe vores kompetencer, viden og netværk i spil og også om at skabe opmærksomhed om gode cases. Vi kan afholde fælles events og netværksaktiviteter, hvor kvindelige bestyrelseskandidater kan møde mulige virksomheder og bestyrelser. Og vi kan tilføre viden på områder som fx M&A, kapitalfremskaffelse, generationsskifte, digitalisering, innovation mv. til netværket i SelectionF.

I EY vil vi også gerne bruge samarbejdet som en anledning til at udfordre os selv, så vi kan blive bedre til at udnytte styrken i øget diversitet og skabe en bedre balance på ledelsesniveau. Det er en udfordring for os, ligesom det er bredt i erhvervslivet og samfundet. Der er brug for en platform, der kæmper for flere kvinder i bestyrelser, og vi ser meget frem til samarbejdet.

 

Sammendrag

Diversitet er en styrke og en nødvendighed for erhvervslivet. Det er forudsætningen for at rekruttere og udvikle de bedste talenter og udvikle det fulde potentiale i alle medarbejdere. Og det er vigtigt for at sikre trivsel og et bredere perspektiv på strategiske udfordringer. 

Om denne artikel

Af Jan C. Olsen

CEO for EY i Danmark, Partner og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Praktisk og løsningsorienteret revisor og rådgiver for danske og internationale kunder. Vil udvikle de bedste medarbejdere og styrke diversitet.