EY Center for Board Matters

God corporate governance er et vigtigt element i EY's mål: Building a Better Working World

Deltag i samtalen
 

LinkedIn Twitter


Kontakt os

EY Center for Board Matters

  • Er et forum, hvor bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og direktører kan drøfte centrale og aktuelle emner vedrørende god selskabsledelse og udvalg, herunder revisionsudvalg, regnskabsaflæggelse, revision, selskabsret, tax- og IT-governance, cyber security, besvigelser mv. Udfordringerne er mange, hvilket emnekredsen afspejler.
  • Henvender sig til bestyrelses- og direktionsmedlemmer i virksomheder, hvor corporate governance-spørgsmål samt andre emner af betydning for arbejdet i bestyrelse, udvalg og direktion er relevante.
  • Den primære målgruppe er børsnoterede virksomheder, finansielle virksomheder samt større ikke-børsnoterede virksomheder herunder fondsejede og private equity ejede virksomheder.
  • Er i Danmark en del af og vil drage størst mulig nytte af EY's globale Center for Board Matters der har sit udspring i USA. I Danmark skræddersyr vi emner, publikationer m.v. så de er mest muligt anvendelige for danske bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Vores ambition er at levere førende relevant viden, praktiske værktøjer og analyser til bestyrelser, udvalg, direktioner og andre, der interesserer sig for god corporate governance.
  • Afholder årligt mindst tre møder i Danmark, hvoraf det ene er et møde, der forbereder og opdaterer deltagerne til status sæsonen med alt hvad det indebærer. Vores ambition er til stadighed at sikre de bedste danske og internationale indlægsholdere inden for hvert enkelt emne.

Møder

Der afholdes to ordinære møder om året samt et nytårsmøde, hvor der samtidig gives en opdatering på områder af betydning for det kommende år.

Møderne har typisk en varighed på to timer.

Ved hvert møde er der 2-3 danske/internationale talere, der hver især indleder, hvorefter der åbnes for diskussion.

Talerne er typisk bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, direktører og/ eller personer med særlig indsigt inden for et område. De pågældende redegør hver især for deres holdninger, erfaringer, udfordringer m.v., hvorefter der lukkes op for drøftelse og erfaringsudveksling blandt deltagerne.

Global Center for Board Matters

Læs mere (EN)

 

Audit Committees, EMEIA

Læs mere (EN)