4 minutters læsetid 29 okt. 2020
Digitaliser din virksomhed med mulig hjælp fra tilskudspuljer

Digitaliser din virksomhed med mulig hjælp fra tilskudspuljer

Af Kenni Louis Christensen

EY Net Source A/S, Senior Manager for Onlineteamet hos EY Net Source

Nytænkende og relationsskabende Senior Manager i EY med fokus på digital omstilling og automatisering af processer i små og mellemstore virksomheder.

4 minutters læsetid 29 okt. 2020
Relaterede emner Tax Digital

Digitaliseringsprojekter har hidtil været forbeholdt kapitalstærke virksomheder, men med økonomiske tilskudspuljer er digitalisering nu for alle.

Digitalisering er et af samtidens største buzzwords. Hidtil har store digitaliseringsprojekter været forbeholdt de mest kapitalstærke virksomheder, men med en massiv dansk udvikling af Fintech (financial technologies) og en stærk opbakning fra staten og EU er digitalisering nu også for de små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

En af de helt store bidragsydere er Erhvervsstyrelsen, som gennem projektet SMV:Digital tilbyder medfinansiering til at fremme digitalisering i små og mellemstore danske virksomheder med det formål at øge vækst og konkurrenceevne. I praksis kan I søge via forskellige vouchers. Vi er i EY Net Source A/S godkendt som uvildige rådgivere i dette regi, og derfor kan vi vælges til at understøtte jeres digitale omstilling.

SMV:Digital er en landsdækkende tilskudspulje til digitalisering, som kører to gange årligt til og med 2021. Puljen udmøntes i vouchers á 25.000, 100.000 kr. eller 250.000 kr. og fungerer efter først-til-mølle-princippet.

Forbered din ansøgning i god tid

Der er rift om midlerne, som i efteråret 2019 blev uddelt på halvandet døgn og i foråret 2020 på under fire timer, selvom puljen lød på 25 mio. kroner. Derfor bør I forberede jeres ansøgning allerede nu. Tag fat i os og få hjælp til processen.

Næste tilskudspulje bliver på 35 mio. kr. og omfatter genstart af eksport gennem digitalisering. Som noget nyt kan der også søges tilskud til indkøb af teknologi og IT. (Kilde: SMV:Digital)

Et projekt under SMV:Digital kan have karakter af potentialeafklaring eller implementeringsforløb

Når man søger om en tilskudsvoucher på 100.000 kr. fra SMV:Digital, laver man en ansøgning rettet imod enten en potentialeafklaring eller et implementeringsforløb. Fælles for midler er, at de skal bruges på uvildig rådgivning. På den måde sikrer I jer en fuld kravsspecifikation og behovsafdækning før indkøbet laves, objektiv markedsrådgivning eller en projektleder under implementering med fokus på jeres behov frem for mersalg.

En potentialeafklaring kan hjælpe med at identificere, hvor I har potentiale til at skabe værdi gennem ny teknologi. En sådan proces foreslår vi typisk udmundet i en kravspecifikation samt en markedsundersøgelse og eventuelle workshops med systemleverandører. Vi hjælper med at prioritere ønsker og behov med afsæt i jeres virksomheds nuværende situation samt forventninger til fremtiden. Vi vil bl.a. kunne hjælpe med følgende aktiviteter;

Et implementeringsforløb kan hjælpe jer med at få størst muligt udbytte af ny teknologi, som virksomheden har investeret i indenfor det seneste år eller køber i forbindelse med projektet. Her vil vi bl.a. kunne assistere projektledelsen indenfor følgende aktiviteter;

Tilskudsvoucher på 25.000 kr. eller 250.000 kr.

Foruden den beskrevne tilskudsvoucher på 100.000 kr. eksisterer også den mindre voucher på 25.000 kr. Får I tilsagn til uvildig rådgivning gennem denne voucher, kombineres det med deltagelse i en workshop eller webinar.

Som et nyt tiltag tilbyder SMV:Digital i erfteråret 2020 også vouchers på 250.000 kr. til investering i digitale løsninger, automatisering eller e-handelsløsninger. Voucheren støtter 25% af indkøbsprisen på hardware eller software (dog maksimum 200.000 kr. i tilskud). Investeres I i en abonnementsløsning, gælder tilskuddet i en periode på op til 2 år. De resterende 50.000 skal bruges til uvildig rådgivning i forbindelse med indkøbet og implementering.

Til begge vouchers assisterer vi med sparring i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning, der også uddeles efter først-til-mølle-princippet.

Digital omstilling - hvad kan I søge tilskud til?

SMV:Digitals tilskudspuljer går ind under ”Industri 4,0”-begrebet, som bl.a. dækker over robotteknologi, cloudløsninger og it-systemer. Eksempler herpå er:

 • Forretningssystemer - ERP/MRP
 • Ledelse IT - MES/MIS
 • Produktionsoptimering - analyse og effektivisering af forsyningskæden
 • Internet of Things og cloud-teknologi
 • Big Data/Business Intelligence – dataanvendelse
 • Systematisk kundebearbejdning – CRM
 • Webshop og e-handel
 • Indkøb
 • Digital sporbarhed - oprindelse i hele forsyningskæden
 • Produktkonfigurationssystemer
 • Produktudvikling - digitale løsninger
 • Softwarerobotter – RPA
 • 3D print/teknologi
Minimumskrav for at kunne søge SMV:Digitals voucher:
 • Dansk CVR-nr.
 • En omsætning på maksimalt 50 mio. euro eller en balance på maksimum 43 mio. euro
 • Ressourcer afsat til at implementere ny teknologi i jeres virksomhed
 • Vækstambitioner og ønske om at forbedre jeres produktivitet

*OBS: For koncernforbundne selskaber vurderes ansatte, omsætning og balance på koncerntal

Yderligere specifikke krav for ansøgere ved tilskudsvoucher 25.000 kr.:
 • Har minimum to og maksimalt 20 fuldtidsansatte
Yderligere specifikke krav for ansøgere ved tilskudsvoucher 100.000 kr. og større:
 • Har minimum tre og maksimalt 249 fuldtidsansatte
 • Har en omsætning på minimum 2 mio. kr. i seneste årsregnskab

Der stilles krav om egen medfinansiering i samme omfang som tilskudsmidlerne tildeles. Det kan enten være i form af kontant betaling eller egne afholdte timer. Hvis I medfinansierer med timer, skal I føre timeregnskab for projektet.

Kom i gang med din ansøgning

EY Net Source A/S hjælper små og mellemstore virksomheder på vækstrejsen mod en digital hverdag. Vi har mange års erfaring med uvildig rådgivning, implementering og integrering af digitale forretningsløsninger hos SMV’er, ligesom vi i 20 år har været forgængere indenfor interim management og regnskabsassistance.

Det er vores holdning, at man altid bør fokusere på sine spidskompetencer, hvorfor vi anbefaler at frigøre tid fra manuelle processer til vækst, udvikling og kerneydelser. Det er en proces, som kræver fokus på helhedsløsninger, der inkluderer både mennesker, processer og systemer samt disses indbyrdes relationer. Vi prioriterer en tæt personlig kontakt til vores kunder og er til rådighed, når der er brug for os. Vi har hjulpet en række andre virksomheder med ansøgningsprocessen samt også ageret rådgiver i forbindelse med SMV:Digital-projekter - vi hjælper også gerne jer! Bemærk, at vi ikke kan garantere, at I får tilsagn om tilskud baseret på ansøgningen. Tilsagnet gives dog som en forhåndsgodkendelse, før enten behovsafdækningsforløbet eller implementeringsforløbet kan igangsættes.

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne for tilskud til den digitale omstilling.

Sammendrag

Digitalisering er et af tidens store buzzwords. Hidtil har store digitaliseringsprojekter været forbeholdt de mest kapitalstærke virksomheder, men med opbakning fra Erhvervsstyrelsen er digitalisering nu også for de små og mellemstore virksomheder (SMV’er). SMV:Digital tilbyder medfinansiering til at fremme digitalisering i danske SMV’er med det formål at øge vækst og konkurrenceevne. I praksis kan der søges vouchers på 25.000, 100.000 eller 250.000 kr.

Om denne artikel

Af Kenni Louis Christensen

EY Net Source A/S, Senior Manager for Onlineteamet hos EY Net Source

Nytænkende og relationsskabende Senior Manager i EY med fokus på digital omstilling og automatisering af processer i små og mellemstore virksomheder.

Related topics Tax Digital