5 minutters læsetid 18 jun. 2020
Without a plan for tomorrow, what are you basing your decisions on today?

Uden en plan for i morgen, hvad baserer du dine beslutninger på i dag?

Forfattere
Eirik Moe

Nordic Family Enterprise Leader og Marine and Aquaculture Sector Leader

Partner med bred erfaring fra professional services og virksomhedsrådgivning. Engageret i skiløb og arktisk torskefiskeri om vinteren og sejlads om sommeren.

Niclas Nikander

EY Nordic Family Enterprise Business Development Leader

Udvikler kundecentrerede løsninger. Brænder for governance i familieejede virksomheder og uddannelse af den næste generation. Elsker data og ny viden. Ivrig løber, cyklist og fotograf. Far til to.

5 minutters læsetid 18 jun. 2020
Relaterede emner Family enterprise Vækst

Mens verden kæmper mod COVID-19, kan familieejede virksomheder stå over for deres største udfordring i generationer.

Familieejede virksomheder står over for unikke udfordringer i jagten på vedvarende vækst, samtidig med at de skal tage vare på virksomhedens værdier gennem generationer. Det er vigtigere end nogensinde, at familieejede virksomheder tager et aktivt ejerskab, står sammen om de beslutninger, de træffer i dag og forbereder sig på det, der kan ske i morgen.

For at klare dette bør familieejede virksomheder sætte følgende områder på agendaen:

Familieledelse: styring i dag, forberedelse til i morgen

Familiestyring skal sikre de rette strukturer og processer for ansvarlighed og beslutningstagen blandt ejerne over for virksomheden. Kernen i familieledelse er en skriftlig aftale, som definerer familiens værdier og formålet med at eje virksomheden sammen. Det er limen, der skaber samhørighed mellem ejerne og forener generationer. 

Det er vigtigere end nogensinde, at familieejede virksomheder driver ejerskabet aktivt, står sammen om de beslutninger, der træffes i dag og forbereder sig på, hvad der skal ske i fremtiden.
Eirik Moe
Nordic Family Enterprise Leader og Marine and Aquaculture Sector Leader

For at afstemme ejernes forventninger må aftalen også indeholde retningslinjer for blandt andet etisk adfærd, beslutningstagen, ejerskab, arv, ansættelse, uddannelse og kommunikation. Med disse retningslinjer er familien bedre forberedt på forskellige situationer, før de opstår. Det eliminerer uklarhed om beslutninger, som skal træffes og mindsker mulige konflikter blandt familiemedlemmerne. Samtidig skaber retningslinjerne tillid og forsikrer ledelsen om, at familien har en struktureret, langsigtet plan for ejerskabet.

Videreførelse af ejerskabet: næste generation tager over

Arverelaterede spørgsmål er en hyppig årsag til, at familieejede virksomheder går i opløsning. Ofte foreligger der en uformel plan for overtagelse og ikke en formel arveplan, hvilket kan skabe forvirring blandt efterfølgerne. Det betyder, at når tiden er inde til generationsskifte, er efterfølgerne ikke forberedt. Der kan ganske enkelt være for mange uklarheder og spørgsmål, som kan føre til uenighed og konflikter – og som i værste fald kan skade virksomheden. Derfor må en gennemarbejdet arveplan være en del af familiens skriftlige aftale.

Processen, som fører til denne plan, må være inkluderende for at få opbakning fra både den ledende generation og næste generation. Og begge partner skal have tid nok til at sikre en smidig og vellykket overdragelse. Der er mange tekniske spørgsmål, fx værdiansættelse og beskatning, som må vurderes.

Arverelaterede spørgsmål er en hyppig årsag til, at familieejede virksomheder går i opløsning. Ofte foreligger der en uformel plan for overtagelse og ikke en formel arveplan, hvilket kan skabe forvirring blandt efterfølgerne. 

For den ledende generation kan den største udfordring være det følelsesmæssige aspekt ved at overdrage kontrollen. Samtidig er spørgsmålet til den næste generation: Vil de vise samme engagement, vilje og de nødvendige egenskaber? For at forberede efterfølgerne, må deres deltagelse i virksomheden gradvist øges for at skabe forståelse for forretningen og en følelse af ansvar. Ikke at forglemme relevant uddannelse og oplæring i at være en aktiv ejer eller påtage sig en operationel rolle, eller begge dele.

Muligheden for at takke nej og vælge en anden karrierevej, må også vurderes. Verden er fuld af muligheder, og det tjener hverken familien eller virksomheden at have en umotiveret ejer i spidsen.

Familiekontoret: central styring af familieanliggender

Mange familier har en uformel struktur i virksomheden, det vil sige en slags familiekontor, som forvalter familiens aktiver og andre forhold. Opgaverne bliver ofte tildelt betroede og loyale medarbejdere, fx økonomichefen og dennes afdeling. Ordningen kan være gunstig indtil familiens formue øges, og forretningsbehovene bliver mere komplekse og kræver en mere effektiv struktur.

Der er mange faktorer, som gør det nødvendigt at oprette en juridisk enhed, som støtter familien. Det frigiver virksomhedens midler fra familiens forhold og adskiller familiens formue og forretningsformuen. Derudover bliver det muligt for familien at centralisere og professionalisere forvaltningen af familieformuen, skattemæssige og juridiske anliggender, dokumentation, overholdelse af gældende lovgivning m.v. Blandt fordelene er også øget privatliv og fortrolighed, da familiekontoret bliver den eneste enhed, der fører journal og dokumentation om familiens medlemmer.

Ordningen med et familiekontor, der fungerer for én familie, er ikke en skabelon, der kan kopieres til en anden. Alle familier er unikke, og det er strukturen for familieaftaler, overtagelsesplaner og familiekontor også. Det er vigtigt med en holistisk tilgang for at etablere den optimale løsning.

Lad os udforske punkterne sammen

Vi opfordrer på det kraftigste familier til at vurdere ovenstående punkter for at sikre arven, væksten og virksomhedens succes på tværs af generationer. Hjælp og vejledning fra en ekstern rådgiver er afgørende for objektivitet, fagkompetencer og for det bedst mulige resultat.

Som rådgiver for familieejede virksomheder i Norden og verden over, har vi erfaring, kompetencer og programmer, som kan støtte din familie på rejsen. Lad os sammen se på udfordringerne og finde udviklingspotentialet for din familieejede virksomhed.

Sammendrag

Familieejede virksomheder står ofte over for unikke udfordringer på rejsen mod generationsskifte. For at minimere udfordringerne bør ejerkredsen overveje praksis for familieledelsen, arv og styringen af familieanliggender. Disse tre områder er vigtige for, at familien, dens formue og virksomheden kan blomstre i generationer.

Om denne artikel

Forfattere
Eirik Moe

Nordic Family Enterprise Leader og Marine and Aquaculture Sector Leader

Partner med bred erfaring fra professional services og virksomhedsrådgivning. Engageret i skiløb og arktisk torskefiskeri om vinteren og sejlads om sommeren.

Niclas Nikander

EY Nordic Family Enterprise Business Development Leader

Udvikler kundecentrerede løsninger. Brænder for governance i familieejede virksomheder og uddannelse af den næste generation. Elsker data og ny viden. Ivrig løber, cyklist og fotograf. Far til to.

Related topics Family enterprise Vækst