23 apr. 2020
Fremtidens finansfunktion inden for bank og forsikring

Fremtidens finansfunktion inden for bank og forsikring

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

23 apr. 2020

CFO'ere inden for bank og forsikring har en god forståelse for, hvordan finansfunktionen skal udvikle sig i de kommende år, men der mangler tid og ressourcer til at gennemføre ændringerne.

CFO’erne oplever, at de største barrierer er ældre teknologi og kompleksiteten i eksisterende systemlandskaber. 

En undersøgelse foretaget af EY blandt CFO'ere i banker og forsikringsselskaber viser, at finansfunktionen bruger 80 % af deres tid på mere traditionelle opgaver såsom grundlæggende regnskabs- og rapporteringsopgaver.

Digitalisering og ændrede krav fra kunder betyder ændringer for finansfunktionen. Ny teknologi giver nye muligheder både i forhold til intelligent automatisering af de traditionelle og mere manuelle opgaver, samt at man i højere grad kan udnytte virksomhedens data til at skabe mere indsigt og et bedre beslutningsgrundlag.

"For at udfylde rollen som fremtidens CFO er det ikke længere nok at arbejde traditionelt med regnskabs- og rapporteringsopgaver," siger Anders Brix, ansvarlig for CFO-rådgivning i EY’s Financial Services.

"Undersøgelsen viser også, at CFO'erne gerne vil bruge mere tid på at arbejde med strategi, forretningsledelse og dataanalyse, men at en hverdag med for mange traditionelle rapporteringsopgaver og andet ad hoc arbejde betyder, at der simpelthen ikke er tilstrækkelig med tid," siger Christian Grauers i CFO Advisory.

Kompetence og erfaring hos medarbejderne er i dag stort set koncentreret omkring regnskab og rapportering. I fremtiden vil det være nødvendigt for medarbejdere i finansfunktionen at omfavne ny teknologi, styrke deres analytiske evner og etablere en dybere forståelse for virksomheden. Det vil være afgørende for finansfunktionen at være en god business partner for forretningsområderne, samt at de er i stand til at få mere indsigt ud af den data, de arbejder med.

Størstedelen af ​​de adspurgte oplyste, at finansfunktionen vil være meget anderledes om 10 år. Der vil være behov for nye typer af kompetencer inden for flere områder.

"Udfordringen for finansfunktionerne inden for bank og forsikring i forhold til at tiltrække nyt talent er, at de i dag ofte ikke opleves som de mest attraktive arbejdspladser. For at være attraktive skal CFO'erne fremover have stort fokus på kompetenceudvikling og forandringsledelse," siger Anders, og fortsætter: "For at udnytte mulighederne inden for data og analytics vil det typisk også være nødvendigt at rekruttere andre profiler end i dag."

Mod en udvidet rolle

Flere og flere processer automatiseres inden for finansfunktionen, men der er stadig mange gamle, tunge systemer i brug, som ikke altid kommunikerer med hinanden, hvilket skaber ekstra manuelle processer og øget behov for datakvalitetstjek. Oven i dette ses en stadig stigende mængde af regulatoriske rapporteringskrav, som ofte indebærer et stort omfang af manuelle processer.

"Vi oplever, at CFO'erne ønsker at påtage sig den omfattende rolle, der forventes af dem i fremtiden, men udfordringer med at tiltrække ny ekspertise i deres egen organisation og manglende automatisering af grundlæggende opgaver gør arbejdet udfordrende," siger Christian.

Så hvad skal man gøre ved dette? Ifølge Anders og Christian i CFO Advisory, bør CFO'ere først etablere en vision og strategi for, hvad deres organisation skal fokusere på i de kommende år. Dette vil give et godt grundlag for at vurdere, hvilke krav der skal stilles til teknologi, data og kompetencer. Dette omfatter også krav til automatisering af eksisterende manuelle processer, samt værktøjer til at skabe bedre indsigt i virksomhedens underliggende drivere.

"Virksomhederne bør ikke være tilbageholdende, men snarere være frygtløse og modige i forhold til at gennemføre de nødvendige ændringer. Fremtidens finansfunktion er en videnstung strategisk samarbejdspartner, hvor manuelle processer er blevet automatiseret, og indsigter og beslutninger drives af data og forretningsforståelse," siger Anders.

"En vigtig del af strategien bør være at sætte retningen for, hvordan finansfunktionen skal arbejde med data og datakvalitet. Inputdata af god kvalitet betyder mindre tid på kontroller, manuelle justeringer og større muligheder for at automatisere end-to-end processer. Arbejdet med data og datakvalitet bør benyttes til at få et bedre og tættere samarbejde på tværs af organisationen, og vi oplever i stigende grad, at CFO’en har rollen som ansvarlig for dette og for at skabe én version af sandheden," tilføjer han.

Når der er en kontinuerlig udvikling inden for teknologi, er det vigtigt at huske, at organisationens kompetencer også skal tilpasses - både ved at udvikle den nuværende organisation, men også ved at rekruttere nye kompetencer.

"Jeg er overbevist om, at en inspirerende og klar vision og strategisk retning for det finansielle område vil gøre det lettere at tiltrække mere relevant kompetence, der kan hjælpe med at opbygge fremtidens finansfunktion. Det er muligvis ikke attraktivt for de yngre generationer at arbejde i en regnskabsafdeling, men det vil i høj grad være interessant at arbejde i en højteknologisk vidensfabrik med en klar vision," siger Christian.

Fremtidens finansfunktion – udvalgte resultater fra EY CFO Survey 2019 i Danmark

De tre største operationelle risici identificeret i undersøgelsen er manuelle processer, nøglepersonafhængigheder og utilstrækkelig teknologisk infrastruktur, hvilket hænger sammen med, at de interviewede CFO'ere mener, at den største hindring for forandringer er gammel og forældet teknologi og kompleksitet i eksisterende systemlandskaber.

Blandt de adspurgte mener 66 %, at finansfunktionen vil ændre sig markant i løbet af de næste 10 år som følge af automatisering af traditionelle opgaver, nye teknologiske muligheder og nye forretningsmodeller. De to vigtigste kompetencer bliver i den henseende data og analytics samt agilitet og hurtig respons til forretningens behov.

Sammenlignet med de sidste fem år bruger finansfunktionen mere tid på at levere indsigt og beslutningsmateriale til virksomheden, men den opfattes ikke som tilstrækkelig. Samtidig er rapporteringskravene fra myndighederne øget markant og forventes at stige yderligere.

Kontakt 
Anders Brix, Director, tlf. +45 2529 4264 
Christian Grauers, Director, tlf. +46 73 856 85 62

Sammendrag

EY har foretaget en undersøgelse blandt CFO’ere i finansfunktionen, som indeholder væsentlige observationer for fremtidens finansfunktion inden for bank og forsikring. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.