24 apr. 2020
God risikostyring kræver god datastyring

God risikostyring kræver god datastyring

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

24 apr. 2020
Relaterede emner Financial Services

Er din virksomhed klar til de nye rapporteringskrav på hvidvaskområdet?

Kender I jeres kunder, hvis I ikke kender jeres data? Ved I, hvor mange kunder I har afvist at oprette på grund af risiko for hvidvask eller terrorfinansiering de sidste tre måneder? Ved I, hvor mange kontante transaktioner I har modtaget de sidste tre måneder?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som både små og store virksomheder, der er omfattede af hvidvaskloven og er under tilsyn af Finanstilsynet, fra den 1. januar 2021 skal kunne svare på for at leve op til nye rapporteringskrav fra Finanstilsynet. Finanstilsynet sendte den 19. marts 2020 bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven i høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020, og høringsfristen er sat til den 30. april 2020.

Indberetningspligten vil gælde for et stort antal virksomheder, fra brugtbilsforhandleren, der formidler billån, til de store SIFI-banker, og den omfatter en lang række oplysninger, der skal gøre det muligt for Finanstilsynet at risikovurdere de omfattede virksomheder hver især. Risikovurderingerne skal danne grundlag for en mere datadreven tilrettelæggelse af Finanstilsynets tilsynsarbejde på hvidvaskområdet.

Læs den fulde rapport ”God risikostyring kræver god datastyring” om de nye rapporteringskrav og hvordan virksomheder skal se anledning til at forbedre datastyringen i virksomheden og risikostyringen på hvidvaskområdet.

Kontakt
Mette Slotved Thomsen, Senior Manager, Financial Crime, +45 2529 6375 
Adam Sandenholt, Executive Director, Cybersecurity & Financial Crime, +45 2529 3379 
Rógvi Nolsøe, Senior Consultant, Financial Crime, +45 2529 4643

Sammendrag

Nye rapporteringskrav på hvidvaskområdet stiller skarpt på datastyring. De omfattede virksomheder skal se kravene som en anledning til at forbedre datastyringen i virksomheden og risikostyringen på hvidvaskområdet. Lykkes dette, kan der opnås både besparelser og bedre udnyttelse af data på tværs af organisationen.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Financial Services