1 minutters læsetid 2 dec. 2021
EY Finansieringsbidrag for uddannelsesinstitutioner

Finansieringsbidrag for uddannelsesinstitutioner

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

1 minutters læsetid 2 dec. 2021
Relaterede emner Government and public sector

Hvorvidt uddannelsesinstitutionerne skal betale finansieringsbidrag, afhænger af forskellige parametre.

Finansieringsbidraget er med til at dække statens udgifter til bl.a. ATP-bidrag for arbejdsløshedspenge og barselspenge. Herudover går en del af finansieringsbidraget til Lønmodtagernes Garantifond. Det er private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsafgiftsregistret, der er pålagt at betale finansieringsbidrag. Modsætningsvis gælder dette ikke for offentlige arbejdsgivere. 

Hvorvidt en uddannelsesinstitution kan anses som en offentlig arbejdsgiver afhænger af forskellige parametre. I vurderingen er der fokus på, om det økonomiske ansvar for driften af uddannelsesinstitutionen påhviler en offentlig myndighed, hvilket fx kan komme til udtryk ved at institutionen modtager offentlige tilskud eller lån. 

Herudover indgår det også i vurderingen, om uddannelsesinstitutionen er omfattet af enten offentlige revisionsregler eller offentligt tilsyn. Som sidste del af vurderingen er der fokus på, om uddannelsesinstitutionen er omfattet af offentlighedsloven, forvaltningsloven eller ombudsmandsloven. 

Mulighed for fritagelse for uddannelsesinstitutioner

Hvis en uddannelsesinstitution er registeret som fx selvejende institution, forening eller fond er det muligt, at de automatisk bliver opkrævet for finansieringsbidraget, uden at der konkret er taget stilling til, hvorvidt uddannelsesinstitution skal anses som privat arbejdsgiver.  

I 2021 udgør finansieringsbidraget i alt 825 kr. om året pr. fuldtidsansat og er således en betydelig omkostning. Det er muligt, at uddannelsesinstitutionerne ud fra bl.a. ovenstående parametre kan fritages, så der fremadrettet ikke skal betales finansieringsbidrag. Herudover kan der søges om tilbagebetaling tre år tilbage. Dette vil vi naturligvis gerne hjælpe jer med at undersøge og ansøge om.

Kontakt: Torben Nielsen, tlf. 2529 4715

Sammendrag

Det er private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsafgiftsregistret, der er pålagt at betale finansieringsbidrag. Modsætningsvis gælder dette ikke for offentlige arbejdsgivere. Hvorvidt en uddannelsesinstitution kan anses som en offentlig arbejdsgiver afhænger af forskellige parametre. Hvis en uddannelsesinstitution er registeret som fx selvejende institution, forening eller fond er det muligt, at de automatisk bliver opkrævet for finansieringsbidraget, uden at der konkret er taget stilling til, hvorvidt uddannelsesinstitution skal anses som privat arbejdsgiver.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.