10 sep. 2021
Er dit formålsregnskab klar til offentliggørelse?

Er dit formålsregnskab klar til offentliggørelse?

Af Helle Lorenzen

Leder af EY's branchegruppe for uddannelsesinstitutioner, Associate Partner, Assurance, EY Danmark

Revisor og rådgiver med fokus på uddannelsesinstitutioner. En del af revisorteamet i Horsens. Fritiden bruges på Mountain Bike, golf og familie.

10 sep. 2021
Relaterede emner Government and public sector

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har undersøgt kvaliteten af formålskonteringen på udvalgte institutioner og det viser sig, at kvaliteten af konteringen ikke er høj nok. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har 3. marts 2021 meddelt de regulerede institutioner, at formålsregnskabet for 2021 skal offentliggøres i 2022.

Det forventes, at der skal indarbejdes en særlig specifikation for formålsregnskabet, som skal indarbejdes i årsrapporten. Desuden forventes det, at revisor skal forholde sig til institutionens anvendelse af fordelingsnøgler og anvendelse af korrekte formål i øvrigt og, at revisor rapporterer herom i protokollen.

Undersøgelse viser manglende kvaliteten i konteringen

Styrelsen har i 2020 foretaget en undersøgelse af kvaliteten af formålskonteringen på udvalgte institutioner, ligesom styrelsens opfølgning på midler anvendt til strategisk kompetenceløft og praktikpladsopsøgende arbejde har afdækket, at kvaliteten af konteringen pt. ikke er høj nok.

Den manglende overholdelse af retningslinjer for kontering på specifikke formål medfører, at både styrelsen og institutionerne skal bruge uforholdsmæssigt meget tid på opfølgning af forbrug, ligesom formålsregnskaberne ikke er retvisende.

Anvendelsen af formålsregnskaberne

Børne- og Undervisningsministeriet anvender formålsregnskaberne til takst- og omkostningsanalyser m.v., derfor er det vigtigt, at formålsregnskaberne på formålsniveau udviser et retvisende billede af institutionens indtægter og omkostninger.

Særligt områderne for praktikpladsopsøgende arbejde (formål 7020) og projekter (øvrige projekter formål 7060, der finansieres af andre end EU og staten) viser store mangler i forhold til overholdelse af retningslinjerne for kontering.

Tiltag for at sikre korrekt konteringspraksis

Styrelsen har opdateret Børne- og Undervisningsministeriets konteringsinstruks i februar 2021, og der planlægges en styrket indsats for sikre, at institutionerne får den rette vejledning til sikring af korrekt og ensartet kontering.

Vi anbefaler, at institutionerne gennemgår deres egne principper for kontering og fordeling af institutionens indtægter og omkostninger og sikrer, at de er i overensstemmelse med ministeriets konteringsvejledning. Hvis der konstateres væsentlige mangler, bør der udarbejdes en plan for konvertering af institutionens bogføring til ministeriet retningslinjer, så institutionen kan aflægge et retvisende formålsregnskab for 2021.

Sammendrag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har undersøgt kvaliteten af formålskonteringen på udvalgte institutioner. Undersøgelsen viser, at kvaliteten af konteringen ikke er høj nok. Den manglende overholdelse af retningslinjer for kontering medfører, at både styrelsen og institutionerne skal bruge uforholdsmæssigt meget tid på opfølgning, ligesom formålsregnskaberne ikke er retvisende. Vi anbefaler derfor, at institutionerne gennemgår deres principper for kontering og fordeling af institutionens indtægter og omkostninger og sikrer, at de er i overensstemmelse med ministeriets konteringsvejledning så formålsregnskaberne udviser et retvisende billede af institutionens indtægter og omkostninger.

Om denne artikel

Af Helle Lorenzen

Leder af EY's branchegruppe for uddannelsesinstitutioner, Associate Partner, Assurance, EY Danmark

Revisor og rådgiver med fokus på uddannelsesinstitutioner. En del af revisorteamet i Horsens. Fritiden bruges på Mountain Bike, golf og familie.