EY på Kommunaløkonomisk Forum

EY og Advokatfirmaet Poul Schmith deltog sammen på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg den 9.-10. januar 2020.

Deltag i samtalen


LinkedIn Twitter

På KØF gav vi indblik i vores fælles arbejde om, hvordan I kan realisere potentialer inden for offentligt-privat partnerskab, sociale investeringer, intelligent automatisering, contract management, facility management, digitalisering samt økonomistyring.

Facility management

Hvordan kan din kommune skabe værdi med facility management? Hos EY arbejder vi bl.a. med udvikling af jeres kommunes styringsmodel for facility management, med modenhedsanalyser og benchmarking. Alt sammen for at realisere gevinster, yde højere service og skabe mere værdi for borgerne.

Download

Intelligent automatisering

Med intelligent automatisering viser vi dig vejen til besparelser i din kommune. Automatisering via eks. RPA, chatbots og machine learning giver jer grundlaget for de rette beslutninger.

Download

Budgetanalyse og økonomistyring

Ved at klarlægge og analysere ressourceanvendelsen i din kommune hjælper vi din kommune med at optimere driften og realisere gevinster. En budgetanalyse kan bl.a. give anledning til bedre driftsstyring, digitalisering af processer, indkøb- og leverandørstyring.

Download

Mellemkommunale refusioner

Ved hjælp af dataanalyse, kan vi hjælpe med at identificere mellemkommunale borgere, hvor kommunen ikke har opkrævet mellemkommunal refusion, eller identificere fejlregistreringer, som medfører tabt bloktilskud.

Download

EY leverer konsulentydelser til hele den offentlige sektor i såvel Danmark som på verdensplan. Med over 270.000 kollegaer i mere end 150 forskellige lande sikrer vi, at vores kunder altid får stillet de stærkeste kompetencer til rådighed. Vores konsulenter i Danmark har alle indgående erfaring med kommunale organisationer og projekter, både fra en lang række konsulentprojekter og fra konkrete ansættelser i den kommunale sektor.

Intelligent automatisering

Med intelligent automatisering viser vi dig vejen til besparelser i din kommune. Automatisering via fx RPA, chatbots, machine learning og Data Analytics giver jer grundlaget for de rette beslutninger.

Se video