11 jun. 2020
Man using tablet to give review

Kontantforbud

Af Uffe Black Jensen

Partner, Assurance, EY Danmark

Markedsgruppeleder med fokus på uddannelsesinstitutioner og partner i Horsens. Passioneret kartoffelavler og familiefar.

11 jun. 2020
Relaterede emner Government and public sector

I januar 2020 kom der en række opdateringer og indskærpelse til hvidvasklovgivningen – forhold som også har betydning for uddannelsessektoren, fx nye regler om kontanter.

Lovgivningen anvender begrebet ”erhvervsdrivende”, som i denne sammenhæng er ”ikke private”, og således også omfatter uddannelsesinstitutioner. Herunder omtaler vi derfor erhvervsdrivende som uddannelsesinstitutioner.

  • Af loven fremgår, at uddannelsesinstitutioner ikke må modtage kontanter på 50.000 kr. eller derover, uanset om betalingen falder på én gang, eller den er delt op i flere beløb.
  • Har uddannelsesinstitutioner betalt kontant 10.000 kr. eller derover risikerer institutionen at hæfte for skat og moms for leverandøren, hvis denne ikke indbetaler disse.
  • Herudover må man maksimalt medbringe 10.000 EUR over grænsen, hvis man rejser ind i landet. Beløb over 10.000 EUR skal fortoldes, ligesom 500 EUR-sedler ikke må modtages.

For de fleste institutioner vil hvidvasklovgivningens kontantforbud ikke have væsentlig indflydelse på dagligdagen, men vi anbefaler alligevel, at man tilpasser institutionens forretningsgange, så det sikres, at forbuddet ikke overtrædes, da der ingen reparationsmuligheder er.

Hvis vi ved vores revision får kendskab til, at der er modtaget betaling i kontanter på mere end 50.000 kr., er vi forpligtet til at indberette overtrædelsen til myndighederne.

Det kan være relevant at overveje retningslinjerne i institutionens normale forretningsgange fx på IDV og AMU-området, hvis der er en kunde, som ønsker at betale kontant for et arrangement eller et hold. Tilsvarende skal man være opmærksom på kontante betalinger til foredragsholdere, bands til skolefester og lignende, da institutionen i værste fald kan hæfte for manglende moms og skattebetaling for de købte ydelser.

Sammendrag

For de fleste institutioner vil hvidvasklovgivningens kontantforbud ikke have væsentlig indflydelse på dagligdagen, men vi anbefaler alligevel, at man tilpasser institutionens forretningsgange, så det sikres, at forbuddet ikke overtrædes, da der ingen reparationsmuligheder er.

Om denne artikel

Af Uffe Black Jensen

Partner, Assurance, EY Danmark

Markedsgruppeleder med fokus på uddannelsesinstitutioner og partner i Horsens. Passioneret kartoffelavler og familiefar.