22 aug. 2022
Kvinde står på mole og ser over på Mount Fiju i solnedgang

Dansk IFRS-årsrapportmodel for 2022

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

22 aug. 2022
Relaterede emner IFRS Assurance

Nye IFRS- og IFRIC-standarder samt oplysninger om ny regnskabsregulering er blandt opdateringerne i IFRS-årsrapportmodellen 2022.

EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel for 2022 er et vigtigt værktøj til at give overblik over og sikre overholdelse af gældende IFRS-krav og de yderligere danske krav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.
 

Læs mere og download årsrapportmodellen


Den illustrative IFRS-årsrapport for Industri D A/S er baseret på en fiktiv børsnoteret produktionsvirksomhed og har til formål at vise, hvordan en IFRS-årsrapport kan præsenteres for en børsnoteret koncern i regnskabsklasse D, ved at illustrere flest mulige forhold der kan være relevante for en børsnoteret koncern.

Eksempelregnskabet opfylder alle IFRS'er som godkendt af EU, der gælder for regnskabsaflæggelse for 2022 for en virksomhed, der har kalenderårsregnskab samt de særlige danske krav for børsnoterede selskaber i henhold til IFRS-bekendtgørelsen.

Årsrapportmodellen for 2022 indeholder bl.a. følgende ændringer:

  • Omtale af de nye IFRS- og IFRIC-standarder, der er obligatoriske for Industri D A/S for 2022.
  • Oplysninger om ny regnskabsregulering, der omfatter vedtagne ikke-ikrafttrådte IFRS- og IFRIC-standarder pr. 2. maj 2022.
  • Kommentarer om regnskabsmæssige overvejelser vedrørende regnskabsaflæggelse i en krisetid er indsat i særskilte bokse de steder i koncernregnskabet, hvor vi mener, at det kan være relevant at omtale.

Sammendrag

EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel og illustrative IFRS-delårsrapportmodel for Industri D A/S, der er en fiktiv børsnoteret produktionsvirksomhed, viser, hvordan en IFRS-årsrapport og IFRS-delårsrapport kan præsenteres.

Om denne artikel

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

Related topics IFRS Assurance