2 feb. 2022
EY International GAAP 2022

EY International GAAP 2022 gratis for alle

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

2 feb. 2022
Relaterede emner IFRS Assurance

2022-udgaven af EY International GAAP® er udsendt. Den er nu tilgængelig for alle, og udkommer fremover alene elektronisk.

Hvordan holder du dig bedst opdateret med alt det, der hele tiden sker inden for IFRS? Det kan vi i EY hjælpe dig med. Vi har gjort det nemmere og hurtigere at få indsigt i IFRS-standarderne og finde ud af, hvad de specifikke krav til regnskabsaflæggelsen er.

På den globale platform, EY Atlas Client Edition, har vi gjort International GAAP® 2022 gratis tilgængelig for alle, uanset om du er kunde hos EY. Læs mere og registrer dig her for adgang

Download guide til registrering.

International GAAP® 2022 er også tilgængelig i ePub-format, som tillader offline adgang til publikationen på både smartphones og tablets. Der skal for at få offline adgang downloades en gratis ePub-reader fra Kortext, hvorefter man gratis tilføjer International GAAP® 2022 ePub til sin virtuelle boghylde i appen. Formatet tillader nem navigation og søgefunktion. 

Hvad er nyt i 2022-udgaven?

International GAAP® 2022 indeholder bl.a. følgende nyt i forhold til 2021-udgaven:

  • En udvidelse af kapitlet om den nye standard for forsikringsaftaler IFRS 17, så det afspejler de ændringer af IFRS 17, som IASB har vedtaget. Kapitlet omtaler også implementering af IFRS 17 og en række af de spørgsmål, der opstår som led i forsikringsselskabernes forberedelse på at skulle følge IFRS 17.
  • Et nyt kapitel om IASB's ændringer til IFRS 9 og relaterede standarder som følge af virkningerne af Interbank Offered Rates (IBOR) reformen, hvordan ændringerne påvirker regnskabsaflæggelsen og de praktiske problemstillinger, der opstår i takt med at IBOR-reformen gennemføres.
  • Løbende problemstillinger i forbindelse med anvendelse af de nyeste standarder om finansielle instrumenter (IFRS 9), omsætning (IFRS 15) og leasing (IFRS 16), herunder ændringen til IFRS 16 vedrørende lejerabatter foranlediget af COVID-19-pandemien.
  • Eksempler på anvendelse af IFRS i forhold til regnskabsmæssige problemstillinger som følge af naturkatastrofer. Det er i publikationen illustreret ved forhold, der er opstået i forbindelse med COVID-19-pandemien.
  • Gennemgang af de mange Agenda Decisions, som er truffet af IFRS's fortolkningskomité (IFRS IC) siden 2021-udgaven af IGAAP.
  • Gennemgang af ændring til IFRS og de mange andre initiativer, som IASB i øjeblikket drøfter, og deres potentielle følgeændringer på kravene til regnskabsaflæggelsen.
  • Indsigt i de mange spørgsmål, der opstår ved den praktiske anvendelse af IFRS. Dette er baseret på den meget omfattende erfaring, som bogens forfattere har opnået i forbindelse med besvarelsen af regnskabsmæssige IFRS-spørgsmål.

Sammendrag

International GAAP® 2022 er et væsentligt og nu gratis IFRS-referenceværktøj for alle IFRS-aflæggere. Den behandler, illustrerer og kommer med løsningsforslag til mange komplekse regnskabstekniske problemstillinger.

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics IFRS Assurance